Renault Megane: Informacje ogólne

Renault Megane –> Poznajemy samochód –> Karta RENAULT –> Informacje ogólne

Informacje ogólne


 1. Odblokowanie wszystkich zamków.
 2. Zablokowanie wszystkich zamków.
 3. Blokowanie-odblokowanie bagażnika.
 4. Zdalne włączanie oświetlenia.

Karta RENAULT umożliwia:

 •  odblokowanie lub zablokowanie zamków drzwi i bagażnika oraz klapki wlewu paliwa (patrz następne strony);
 •  zdalne włączanie oświetlenia pojazdu (patrz na następnych stronach);
 •  zależnie od typu pojazdu, zdalne, automatyczne zamykanie szyb i otwieranego dachu - patrz paragrafy "Elektryczne podnośniki szyb" i "Dach otwierany elektrycznie" w rozdziale 3;
 •  uruchamiania silnika wyjaśnione w paragrafie "Uruchamianie, wyłączanie silnika" w rozdziale 2.

Trwałość baterii karty

Należy się upewnić, że bateria jest w dobrym stanie, odpowiada danemu modelowi oraz że jest prawidłowo włożona. Okres trwałości baterii wynosi około dwa lata: należy ją wymienić, gdy na tablicy wskaźników pojawi się komunikat "Bateria karty do wymiany" (patrz paragraf "Karta RENAULT: baterie" w rozdziale 5).

Zasięg działania karty RENAULT

Zmienia się on w zależności od otoczenia: należy zatem ostrożnie obchodzić się z kartą RENAULT, aby nie spowodować zablokowania lub odblokowania zamków przez przypadkowe wciśnięcie przycisku.

Gdy bateria jest rozładowana, można nadal zablokować-odblokować zamki i uruchomić silnik w samochodzie.

Patrz paragrafy "Blokowanie/odblokowanie zamków drzwi" w rozdziale 1 i "Uruchamianie i wyłączanie silnika" w rozdziale 2.

Funkcja "zdalne włączanie świateł"

Funkcja zdalne włączanie świateł


Naciśnięcie przycisku 4 powoduje włączenie świateł mijania i oświetlenia wnętrza na około 20 sekund. Funkcja ta umożliwia np.

odnalezienie pojazdu stojącego na parkingu.

Uwaga: ponowne naciśnięcie przycisku 4 powoduje wyłączenie oświetlenia.

Rada Nie należy zbliżać karty do źródła ciepła, zimna lub wilgoci.

Nie należy umieszczać karty RENAULT w miejscach, w których mogłaby ulec wygięciu, a nawet przypadkowemu uszkodzeniu: może się tak zdarzyć na przykład, gdy usiądziemy na karcie schowanej w tylnej kieszeni ubrania.

 

Wymiana karty RENAULT lub konieczność posiadania karty zapasowej W przypadku zagubienia karty RENAULT, jak również gdy zechcą Państwo posiadać kartę zapasową, prosimy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

W przypadku wymiany karty RENAULT zachodzi konieczność odprowadzenia pojazdu wraz ze wszystkimi kartami RENAULT do Autoryzowanego Partnera marki, aby ustawić ponownie parametry początkowe całego systemu.

Do jednego samochodu można używać do czterech kart RENAULT.

 

Odpowiedzialność kierowcy podczas postoju lub po zatrzymaniu pojazdu Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, niesamodzielną osobę dorosłą lub zwierzę.

Mogłyby one narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby, włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia jak na przykład podnośniki szyb lub blokując zamki drzwi.

Ponadto, należy pamiętać, że przy wysokiej temperaturze na zewnątrz i/lub dużym nasłonecznieniu temperatura w kabinie wzrasta bardzo szybko.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.

  Karta RENAULT

  ...

  Sposób użycia

  Istnieją dwa sposoby blokowania/odblokowania zamków pojazdu:  karta RENAULT w trybie "wolne ręce";  karta RENAULT w trybie zdalnego ster ...

  Zobacz tez:

  Ogólne wskazówki dotyczące poziomu oleju
  W zależności od techniki jazdy silnik zużywa maksymalnie 0,8 l oleju na 1000 km. Zużycie oleju może być też wyższe, gdy pojazd jest nowy lub często eksploatowany z wysoką prędkością obrotową. Miarka poziomu oleju może z ...

  Stolik zabezpieczający do zintegrowanego fotelika dziecięcego
  Ważne zasady bezpieczeństwa Stolik zabezpieczający należy stosować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w tabeli więcej. Zintegrowanego fotelika dziecięcego ze stolikiem zabezpieczającym nie wolno wykorzystywać do bezpośredniego mocowania fo ...

  Automatyczne otwieranie i zamykanie od wewnątrz
  OSTRZEŻENIEPodczas zamykania klapy tylnej może dojść do zakleszczenia kończyn. Poza tym w obszarze zamykania mogą się znajdować osoby lub przejść tam w trakcie zamykania, np. dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ...

  Categorie