Mercedes-Benz Klasa C: Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Jeśli środek zapobiegający zamarzaniu przedostanie się na gorące elementy w komorze silnika, może się zapalić. Istnieje ryzyko pożaru i obrażeń!

Przed wlaniem środka zapobiegającego zamarzaniu należy pozostawić silnik do ostygnięcia. Zapewnić, aby środek zapobiegający zamarzaniu nie przedostał się w okolice otworu wlewu. Elementy zabrudzone środkiem zapobiegającym korozji i zamarzaniu należy gruntownie wyczyścić przed rozruchem silnika.

 

Należy wlewać tylko wymieszany wcześniej płyn chłodzący z żądanym środkiem zapobiegającym zamarzaniu. W przeciwnym raziem może dojść do uszkodzenia silnika.

Dalsze wskazówki dotyczące płynu chłodzącego znajdują się w przepisach dotyczących materiałów eksploatacyjnych Mercedes-Benz, MB BeVo 310.1, np. w Internecie pod adresem http://bevo.mercedes-benz.com. Można również zwrócić się do fachowego serwisu.

 

Należy zawsze stosować odpowiedni płyn chłodzący - także w krajach o wysokich temperaturach!

W przeciwnym razie układ chłodzenia silnika nie zabezpiecza w wystarczającym stopniu przed korozją i przegrzaniem.

 

Płyn chłodzący należy regularnie wymieniać w fachowym serwisie i potwierdzać wymianę w książce serwisowej.

Podczas obchodzenia się z płynem chłodzącym należy przestrzegać ważnych wskazówek bezpieczeństwa dotyczących materiałów eksploatacyjnych więcej.

Podczas obchodzenia się z płynem chłodzącym należy przestrzegać ważnych wskazówek bezpieczeństwa dotyczących materiałów eksploatacyjnych więcej.

 • zabezpieczenie przed korozją

 • zabezpieczenie przed zamarzaniem

 • podwyższanie temperatury wrzenia

Przy przepisowym stężeniu środka zapobiegającego korozji i zamarzaniu robocza temperatura wrzenia płynu chłodzącego wynosi ok. 130 C .

Stężenie środka zapobiegającego korozji i zamarzaniu w układzie chłodzenia silnika

 • powinno wynosić co najmniej 50 %. Zabezpiecza to układ chłodzenia silnika przed zamarznięciem przy spadku temperatury do ok. -37 C .

 • 55 % (zabezpieczenie przed zamarzaniem do -45 C ). W przeciwnym razie występują problemy z odprowadzaniem ciepła

Gdy spadnie poziom płynu chłodzącego w pojeździe, należy uzupełnić mieszaninę w proporcji 1:1 wody i środka zapobiegającego korozji i zamarzaniu.

Firma Daimler AG zaleca stosowanie koncentratu środka zapobiegającego korozji i zamarzaniu zgodnie z dopuszczeniem MB 310.1.

Układ chłodzenia pojazdu jest fabrycznie napełniony płynem chłodzącym zabezpieczającym przed korozją i zamarzaniem.

 

Płyn chłodzący jest sprawdzany podczas każdego przeglądu w fachowym serwisie.

  Płyn hamulcowy

  ...

  Układ spryskiwaczy szyb i zmywania reflektorów

  ...

  Zobacz tez:

  Układ klimatyzacji sterowany ręcznie
  Pokrętło regulacji temperatury Pokrętło regulacji prędkości obrotowej wentylatora Przyciski trybu pracy Przycisk układu klimatyzacji (opcja) Przyciski regulacji poboru powietrza Przycisk odszraniania przedniej szyby Przycisk odszraniania tylnej s ...

  Wskazówki dotyczące jazdy z wykorzystaniem DISTRONIC PLUS
  Wskazówki ogólne Poniżej opisano kilka sytuacji w ruchu drogowym, w których trzeba zachować szczególną ostrożność. W takich sytuacjach należy ewentualnie przyhamować. Układ DISTRONIC PLUS zostaje wtedy wyłączony. ...

  Benzyna (EN 228, E DIN 51626‑1)
  Jakość paliwa Pojazdu wyposażonego w silnik benzynowy nie wolno tankować olejem napędowym. Po omyłkowym zatankowaniu niewłaściwego paliwa nie należy włączać zapłonu, w przeciwnym razie paliwo zostanie wpompowane do uk& ...

  Categorie