Mercedes-Benz Klasa C: Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Jeśli środek zapobiegający zamarzaniu przedostanie się na gorące elementy w komorze silnika, może się zapalić. Istnieje ryzyko pożaru i obrażeń!

Przed wlaniem środka zapobiegającego zamarzaniu należy pozostawić silnik do ostygnięcia. Zapewnić, aby środek zapobiegający zamarzaniu nie przedostał się w okolice otworu wlewu. Elementy zabrudzone środkiem zapobiegającym korozji i zamarzaniu należy gruntownie wyczyścić przed rozruchem silnika.

 

Należy wlewać tylko wymieszany wcześniej płyn chłodzący z żądanym środkiem zapobiegającym zamarzaniu. W przeciwnym raziem może dojść do uszkodzenia silnika.

Dalsze wskazówki dotyczące płynu chłodzącego znajdują się w przepisach dotyczących materiałów eksploatacyjnych Mercedes-Benz, MB BeVo 310.1, np. w Internecie pod adresem http://bevo.mercedes-benz.com. Można również zwrócić się do fachowego serwisu.

 

Należy zawsze stosować odpowiedni płyn chłodzący - także w krajach o wysokich temperaturach!

W przeciwnym razie układ chłodzenia silnika nie zabezpiecza w wystarczającym stopniu przed korozją i przegrzaniem.

 

Płyn chłodzący należy regularnie wymieniać w fachowym serwisie i potwierdzać wymianę w książce serwisowej.

Podczas obchodzenia się z płynem chłodzącym należy przestrzegać ważnych wskazówek bezpieczeństwa dotyczących materiałów eksploatacyjnych więcej.

Podczas obchodzenia się z płynem chłodzącym należy przestrzegać ważnych wskazówek bezpieczeństwa dotyczących materiałów eksploatacyjnych więcej.

 • zabezpieczenie przed korozją

 • zabezpieczenie przed zamarzaniem

 • podwyższanie temperatury wrzenia

Przy przepisowym stężeniu środka zapobiegającego korozji i zamarzaniu robocza temperatura wrzenia płynu chłodzącego wynosi ok. 130 C .

Stężenie środka zapobiegającego korozji i zamarzaniu w układzie chłodzenia silnika

 • powinno wynosić co najmniej 50 %. Zabezpiecza to układ chłodzenia silnika przed zamarznięciem przy spadku temperatury do ok. -37 C .

 • 55 % (zabezpieczenie przed zamarzaniem do -45 C ). W przeciwnym razie występują problemy z odprowadzaniem ciepła

Gdy spadnie poziom płynu chłodzącego w pojeździe, należy uzupełnić mieszaninę w proporcji 1:1 wody i środka zapobiegającego korozji i zamarzaniu.

Firma Daimler AG zaleca stosowanie koncentratu środka zapobiegającego korozji i zamarzaniu zgodnie z dopuszczeniem MB 310.1.

Układ chłodzenia pojazdu jest fabrycznie napełniony płynem chłodzącym zabezpieczającym przed korozją i zamarzaniem.

 

Płyn chłodzący jest sprawdzany podczas każdego przeglądu w fachowym serwisie.

  Płyn hamulcowy

  ...

  Układ spryskiwaczy szyb i zmywania reflektorów

  ...

  Zobacz tez:

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących trybu SPORT handling mode więcej. Funkcję RACE START należy włączać wyłącznie na zamkniętych trasach wyścigowych. Prędkość i techni ...

  Stosowanie płynu chłodzącego wysokiej jakości
  Samochód Hyundai został dostarczony z układem chłodzenia napełnionym wysokiej jakości płynem chłodzącym na bazie glikolu etylenowego. Jest to jedyny dopuszczony do użytku rodzaj płynu chłodzącego, ponieważ zapobiega korozji ...

  Obsluga urzadzenia iPod (PA760) (OPCJA)
  1. Przycisk wyboru urządzenia iPod 2. Przycisk przewijania ścieżki 3. Przycisk wyboru informacji dodatkowych INFO 4. Przycisk automatycznego wyszukiwania kategorii 5. Przycisk dostrajania/zatwierdzania TUNE/ENTER 6. Przycisk odtwarzania losowego RANDOM 7. Przycisk powtarzani ...

  Categorie