Mercedes-Benz Klasa C: Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Jeśli środek zapobiegający zamarzaniu przedostanie się na gorące elementy w komorze silnika, może się zapalić. Istnieje ryzyko pożaru i obrażeń!

Przed wlaniem środka zapobiegającego zamarzaniu należy pozostawić silnik do ostygnięcia. Zapewnić, aby środek zapobiegający zamarzaniu nie przedostał się w okolice otworu wlewu. Elementy zabrudzone środkiem zapobiegającym korozji i zamarzaniu należy gruntownie wyczyścić przed rozruchem silnika.

 

Należy wlewać tylko wymieszany wcześniej płyn chłodzący z żądanym środkiem zapobiegającym zamarzaniu. W przeciwnym raziem może dojść do uszkodzenia silnika.

Dalsze wskazówki dotyczące płynu chłodzącego znajdują się w przepisach dotyczących materiałów eksploatacyjnych Mercedes-Benz, MB BeVo 310.1, np. w Internecie pod adresem http://bevo.mercedes-benz.com. Można również zwrócić się do fachowego serwisu.

 

Należy zawsze stosować odpowiedni płyn chłodzący - także w krajach o wysokich temperaturach!

W przeciwnym razie układ chłodzenia silnika nie zabezpiecza w wystarczającym stopniu przed korozją i przegrzaniem.

 

Płyn chłodzący należy regularnie wymieniać w fachowym serwisie i potwierdzać wymianę w książce serwisowej.

Podczas obchodzenia się z płynem chłodzącym należy przestrzegać ważnych wskazówek bezpieczeństwa dotyczących materiałów eksploatacyjnych więcej.

Podczas obchodzenia się z płynem chłodzącym należy przestrzegać ważnych wskazówek bezpieczeństwa dotyczących materiałów eksploatacyjnych więcej.

 • zabezpieczenie przed korozją

 • zabezpieczenie przed zamarzaniem

 • podwyższanie temperatury wrzenia

Przy przepisowym stężeniu środka zapobiegającego korozji i zamarzaniu robocza temperatura wrzenia płynu chłodzącego wynosi ok. 130 C .

Stężenie środka zapobiegającego korozji i zamarzaniu w układzie chłodzenia silnika

 • powinno wynosić co najmniej 50 %. Zabezpiecza to układ chłodzenia silnika przed zamarznięciem przy spadku temperatury do ok. -37 C .

 • 55 % (zabezpieczenie przed zamarzaniem do -45 C ). W przeciwnym razie występują problemy z odprowadzaniem ciepła

Gdy spadnie poziom płynu chłodzącego w pojeździe, należy uzupełnić mieszaninę w proporcji 1:1 wody i środka zapobiegającego korozji i zamarzaniu.

Firma Daimler AG zaleca stosowanie koncentratu środka zapobiegającego korozji i zamarzaniu zgodnie z dopuszczeniem MB 310.1.

Układ chłodzenia pojazdu jest fabrycznie napełniony płynem chłodzącym zabezpieczającym przed korozją i zamarzaniem.

 

Płyn chłodzący jest sprawdzany podczas każdego przeglądu w fachowym serwisie.

  Płyn hamulcowy

  ...

  Układ spryskiwaczy szyb i zmywania reflektorów

  ...

  Zobacz tez:

  Gaśnica
  Gaśnica znajduje się pod fotelem kierowcy. Pociągnąć zaczep w górę. Wyjąć gaśnicę . Gaśnicę należy napełniać po każdorazowym użyciu i sprawdzać co roku lub co d ...

  Wyświetlacz przezierny 16
  Wyświetlacz pokazuje informacje dotyczące jazdy i nawigacji z tablicy wskaźników i ekranu wielofunkcyjnego. Jeżeli pojazd posiada takie wyposażenie, uaktywnia się ono przy uruchamianiu silnika i wyłącza po wyłączeniu silnika. ...

  Układy ułatwiające jazdę (kierownica wielofunkcyjna z 12 przyciskami)
  Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/ skutki i  rozwiązanie problemu Attention Assist: Odpocznij!) ATTENTION ASSIST stwierdził na podstawie określonych kryteriów zmęczenie lub rosnącą nieuwag&# ...

  Categorie