Mercedes-Benz Klasa C: Ważne zasady bezpieczeństwa

Prowadzenie przy parkowaniu jest elektronicznym układem wspomagającym parkowanie, wykorzystującym czujniki ultradźwiękowe. Czujniki ultradźwiękowe wykonują pomiary po obu stronach pojazdu, w celu zidentyfikowania miejsca parkingowego o odpowiedniej wielkości, które jest następnie sygnalizowane symbolem parkingu. Podczas parkowania wyświetlane są wskazówki ułatwiające ustawienie pojazdu na wybranym miejscu. Dodatkową pomoc zapewnia układ PARKTRONIC więcej.

Funkcja prowadzenia przy parkowaniu pełni jedynie funkcję pomocniczą. Nie zastępuje on uważnego obserwowania otoczenia. Odpowiedzialność za bezpieczne manewrowanie, parkowanie i opuszczanie miejsca parkingowego ponosi zawsze kierowca. Należy upewnić się, że podczas manewrowania, parkowania i opuszczania miejsca parkowania w obszarze manewrowania nie znajdują się żadne osoby, zwierzęta lub przedmioty.

OSTRZEŻENIE

Jeśli obiekty znajdują się powyżej zakresu wykrywalności, prowadzenie przy parkowaniu może przekazywać zbyt wczesne wskazówki dotyczące skrętów. W wyniku tego można spowodować kolizję. Istnieje ryzyko wypadku!

Jeśli powyżej zasięgu wykrywalności znajdują się obiekty, należy zatrzymać się i wyłączyć prowadzenie przy parkowaniu.

Jeśli układ PARKTRONIC jest wyłączony, niedostępna jest również funkcja prowadzenia przy parkowaniu.

Funkcję prowadzenia przy parkowaniu należy wykorzystywać w przypadku miejsc

 • usytuowanych równolegle do kierunku ruchu

 • znajdujących się na prostym odcinku drogi, a więc nie na zakręcie

 • znajdujących się na wysokości jezdni, a więc nie np. na chodniku. Funkcja prowadzenia przy parkowaniu może nie rozpoznawać niskich lub płaskich krawężników.

Wskazówki dotyczące parkowania:

 • Szukając miejsca parkingowego na wąskiej ulicy przejeżdżać możliwie blisko zaparkowanych samochodów.

 • Niektóre miejsca parkingowe, np. przed przyczepami, częściowo osłonięte krzakami itp. mogą być rozpoznawane niewłaściwie lub wcale.

 • Opady śniegu lub intensywnego deszczu mogą spowodować niedokładny pomiar miejsca parkingowego.

 • W trakcie manewrów przy parkowaniu należy również zwracać uwagę na wskaźniki ostrzegawcze układu PARKTRONIC więcej.

 • Nie wolno korzystać z funkcji prowadzenia przy parkowaniu podczas przewożenia przedmiotów wystających poza obrys pojazdu.

 • Z funkcji prowadzenia przy parkowaniu nie korzystać, gdy na kołach zamontowane są łańcuchy przeciwśnieżne lub po zamontowaniu dojazdowego koła zapasowego.

 • Zwracać uwagę na prawidłowe ciśnienie w oponach. Ma to bezpośredni wpływ na wskazówki przy kierowaniu.

 • Ustawienie pojazdu na miejscu parkingowym po zakończeniu manewrowania jest zależne od wielu czynników. Ostateczna pozycja pojazdu zależy między innymi od ustawienia i kształtów pojazdów zaparkowanych przed i za miejscem parkingowym oraz od właściwości tego miejsca. W niektórych okolicznościach może się zdarzyć, że pojazd zostanie zaparkowany zbyt głęboko na znalezionym miejscu lub będzie zanadto wystawać na pas ruchu. Niekiedy sugerowane manewry mogą prowadzić przez lub na krawężnik. W razie potrzeby należy przerwać prowadzenie przy parkowaniu i wykonać odpowiednie manewry samodzielnie

Jeśli nie można uniknąć najeżdżania na przeszkody, np. krawężniki, należy na nie wjeżdżać bardzo wolno i pod możliwie szerokim kątem. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia opony i obręczy koła.

  Prowadzenie przy parkowaniu

  ...

  Rozpoznawanie miejsca parkingowego

  Pojazd z automatyczną skrzynią biegów (przykład) Znalezione miejsce parkingowe z lewej strony Symbol parkingu Znalezione miejsce parking ...

  Zobacz tez:

  Prędkościomierz z segmentami
  Podświetlone segmenty w prędkościomierzu sygnalizują, jaki zakres prędkości jest aktualnie do dyspozycji Przy włączonym tempomacie więcej: Podświetlone są segmenty od prędkości wprowadzonej do pamięci do prędko ...

  Demontaż
  W celu zdemontowania zagłówka podnieść go do oporu i wcisnąć przycisk blokady (1), jednocześnie pociągając zagłówek do góry (2). W celu ponownego zamontowania zagłówka, należy wsunąć jego wsporniki ( ...

  Rozrusznik nie obraca silnika lub obraca go wolno
  1. Jeżeli samochód wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, należy upewnić się, że drążek selektora znajduje się w położeniu N (neutralnym) lub P (parkowania) i hamulec awaryjny jest zaciągnięty. 2 ...

  Categorie