Mercedes-Benz Klasa C: Wskazówki ogólne

Przy blokowaniu pojazdu można jednocześnie

 • zamknąć szyby boczne

 • zamknąć okno dachowe lub panoramiczne okno dachowe.

W pojeździe wyposażonym w panoramiczne okno dachowe można następnie zamknąć rolety przeciwsłoneczne.

OSTRZEŻENIE

Podczas komfortowego zamykania może dojść do zakleszczenia kończyn w obszarze zamykania szyby bocznej i okna dachowego. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Dlatego podczas komfortowego zamykania należy monitorować cały proces zamykania. Przed rozpoczęciem zamykania należy upewnić się, że w obszarze zamykania nie znajdują się kończyny.

Gdy ktoś został zakleszczony, należy postępować następująco:

Za pomocą kluczyka:

 • Puścić przycisk mbsymb1_inv_0026.png.

 • Nacisnąć i przytrzymać przycisk mbsymb1_inv_0025.png,
  aż szyby boczne i okno dachowe lub panoramiczne okno dachowe otworzą się ponownie.

Za pomocą KEYLESS-GO:

 • Odsunąć dłoń od czujnika w klamce.

 • Pociągnąć za klamkę i przytrzymać Szyby boczne i okno dachowe lub panoramiczne okno dachowe otworzą się.

  Komfortowe zamykanie

  ...

  Za pomocą kluczyka

  Kluczyk musi znajdować się blisko klamki drzwi kierowcy. Skierować czubek kluczyka na klamkę drzwi kierowcy. Przytrzymać przyc ...

  Zobacz tez:

  Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
  Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego znajduje się w zestawie wskaźników z lewej strony. Przy zwykłej eksploatacji pojazdu i zachowaniu zgodnego z zaleceniami stężenia środka zapobiegającego korozji i zamarzaniu temperatura p ...

  Podłączanie przyczepy
  OSTRZEŻENIEJeśli odłączana jest przyczepa z hamulcem najazdowym w stanie najazdowym, może dojść do zakleszczenia dłoni pomiędzy pojazdem a dyszlem. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń! Przyczepy nie wolno odłącza ...

  Zalecane foteliki dziecięce
  W przypadku montażu fotelika dziecięcego bez transpondera do automatycznego rozpoznawania fotelika na fotelu pasażera: Przestawić fotel pasażera jak najdalej do tyłu. Zalecane foteliki dziecięce z mocowaniem ISOFIX kategorii "Universal" ...

  Categorie