Mercedes-Benz Klasa C: Ważne zasady bezpieczeństwa

Mercedes-Benz Klasa C –> Fotele, kierownica i lusterka –> Fotele –> Ważne zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE

Gdy fotele są przestawiane przez dzieci, dzieci mogą się przy tym zakleszczyć, szczególnie w sytuacji, gdy pozostają bez opieki. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Opuszczając pojazd należy zabrać ze sobą kluczyk i zablokować zamki. Nie należy pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe

 

OSTRZEŻENIE

Do utraty kontroli nad pojazdem może dojść wskutek

 • ustawiania fotela kierowcy, zagłówka, kierownicy lub lusterek podczas jazdy
 • zakładania pasa bezpieczeństwa podczas jazdy.

Istnieje ryzyko wypadku!

Przed uruchomieniem silnika należy ustawić fotel kierowcy, zagłówek, kierownicę i lusterka oraz zapiąć pas bezpieczeństwa.

 

OSTRZEŻENIE

W przypadku nieuważnego ustawiania wysokości fotela kierowca lub inni pasażerowie mogą zostać zakleszczeni i doznać przy tym obrażeń. W szczególności dzieci mogą w sposób niezamierzony nacisnąć przyciski elektrycznej regulacji foteli, w wyniku czego mogą zostać zakleszczone. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Należy zwracać uwagę, aby ręce lub inne części ciała podczas ruchu fotela nie znajdowała się pod dźwignią systemu regulacji fotela.

 

OSTRZEŻENIE

Podczas przestawiania fotela może dojść do zakleszczenia, np. w obszarze prowadnicy fotela. Istnieje ryzyko obrażeń!

Przed przestawianiem fotela należy upewnić się, czy nikt nie trzyma kończyn w strefie ruchu fotela.

 

OSTRZEŻENIE

Jeśli zagłówki nie są zamontowane lub są nieprawidłowo ustawione, zagłówki mogą nie pełnić przewidzianej funkcji zabezpieczającej. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń w obszarze głowy i karku, np. w razie wypadku lub podczas hamowania!

Należy jeździć zawsze z zamontowanymi zagłówkami. Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że każdy pasażer ma prawidłowo ustawiony zagłówek (środek zagłówka podpiera tylną część głowy na wysokości oczu).

 

OSTRZEŻENIE

Pas bezpieczeństwa zapewnia przewidzianą ochronę przed skutkami wypadków tylko wtedy, gdy oparcie fotela jest ustawione niemal pionowo. Przy innym ustawieniu siły oddziałujące podczas gwałtownego hamowania lub w razie wypadku mogą spowodować ześlizgnięcie się pod pasem bezpieczeństwa, co grozi urazami podbrzusza lub szyi. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń a nawet utraty życia!

Przed jazdą ustawić poprawnie fotel. Należy zawsze zwracać uwagę, aby oparcie było ustawione niemal pionowo.

 

Aby wykluczyć możliwość uszkodzenia foteli i ich ogrzewania należy przestrzegać następujących zasad:
 • Nie dopuszczać do rozlania się płynów na fotele. Jeśli dojdzie do rozlania płynu na fotel, należy go jak najszybciej wysuszyć.
 • Nie włączać ogrzewania foteli, jeśli fotele są wilgotne lub mokre. Nie wykorzystywać ogrzewania fotela do jego osuszenia.
 • Obicia foteli czyścić zgodnie z zaleceniami, patrz rozdział "Konserwacja wnętrza".
 • Nie przewozić na fotelach ciężkich przedmiotów. Nie kłaść na fotelach ostrych lub szpiczastych przedmiotów, jak np. noże, gwoździe lub narzędzia. Fotele wykorzystywać w miarę możliwości wyłącznie do przewożenia osób.
 • Podczas działania ogrzewania foteli nie należy ich przykrywać izolującymi materiałami, np. kocami, pokrowcami ochronnymi, nie kłaść na nich toreb, nie montować fotelika dziecięcego itd.

 

Należy zwrócić uwagę, aby podczas cofania fotela we wnęce na nogi ani za fotelem nie było żadnych przedmiotów. Może wtedy dojść do uszkodzenia fotela i/ lub blokujących jego ruch przedmiotów.

 

Zagłówki zamontowane przy przednich fotelach są wyposażone w funkcję NECK-PRO więcej. Dlatego zagłówków foteli przednich nie można demontować.

Pojazdy bez możliwości obustronnego rozmieszczenia bagażu: zagłówki foteli tylnych nie mogą być demontowane.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do fachowego serwisu.

 

Dalsze informacje:
 • Możliwość obustronnego rozmieszczenia bagażu (limuzyna) więcej
 • Powiększanie przestrzeni bagażowej (wersja kombi) więcej

  Fotele

  ...

  Ręczne i elektryczne ustawianie fotela

  Nachylenie oparcia Wysokość fotela Nachylenie poduszki fotela W kierunku wzdłużnym W pojazdach AMG fotel jest wyposażony ...

  Zobacz tez:

  Prowadzenie pojazdu z użyciem ręcznego trybu przełożeń
  Po ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu D, przesunąć dźwignię w lewo do pozycji M. Włączanie biegów w trybie ręcznym odbywa się poprzez kolejne pchnięcie dźwigni lub dźwigienek:  w celu wł&# ...

  Aktywna w razie zderzenia funkcja komfortowego wysiadania
  Jeśli aktywna w razie wypadku funkcja komfortowego wysiadania zostanie uruchomiona na skutek zderzenia, po otworzeniu drzwi kierowcy kolumna kierownicy przesuwa się w górę. Następuje to niezależnie od położenia kluczyka w stacyjce. Ułatwia to kier ...

  Opony z właściwościami awaryjnymi (MOExtended)
  Opony typu MOExtended (z właściwościami awaryjnymi) umożliwiają dalszą jazdę również po całkowitej stracie ciśnienia w jednej lub w kilku oponach. Z systemu MOExtended można korzystać tylko w połączeniu z układ ...

  Categorie