Mercedes-Benz Klasa C: Ważne zasady bezpieczeństwa

W razie zderzenia pasy bezpieczeństwa najskuteczniej chronią pasażerów przed oddziaływaniem sił występujących podczas wypadku. Ogranicza to ryzyko doznania obrażenia o elementy wnętrza pojazdu.

OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowo ułożony lub niewłaściwie zapięty w zaczepie pas bezpieczeństwa nie spełnia swych funkcji ochronnych. W razie wypadku może wtedy dojść do ciężkich lub nawet śmiertelnych obrażeń.

W związku z tym należy zawsze upewnić się, czy wszyscy pasażerowie - szczególnie kobiety w ciąży - mają prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa.

 • Pas bezpieczeństwa musi ściśle przylegać do ciała i nie może być przekręcony. W związku z tym należy unikać jeżdżenia w grubej odzieży wierzchniej, np. w płaszczach zimowych. Część barkowa pasa musi przebiegać przez środek barku - w żadnym przypadku przez szyję lub pod ramieniem - i ściśle przylegać do tułowia. Pas biodrowy powinien przechodzić jak najniżej na biodrach, tzn. w obszarze stawu biodrowego - a nie przez brzuch lub podbrzusze. W razie potrzeby należy pociągnąć taśmę pasa nieco do dołu, a następnie w kierunku zwijacza.
 • Taśma pasa nie powinna przechodzić przez ostre lub łamliwe przedmioty. Szczególnie dotyczy to przedmiotów tego rodzaju, schowanych w kieszeniach ubrania, np. okularów, długopisów, kluczy itp. W przeciwnym razie podczas wypadku taśma pasa może ulec przerwaniu.
 • Jeden pas bezpieczeństwa służy do zapięcia tylko jednej osoby. W żadnym razie nie wolno przewozić dziecka na kolanach. W przeciwnym razie przy gwałtownym hamowaniu, podczas nagłej zmiany kierunku jazdy dziecko nie jest prawidłowo zabezpieczone. W razie wypadku dziecko oraz pasażer mogą doznać ciężkich lub śmiertelnych obrażeń.
 • W przypadku osób o wzroście poniżej 1,50 m nie ma możliwości prawidłowego założenia pasów bezpieczeństwa. Dla osób o wzroście poniżej 1,50 m konieczne są inne elementy zabezpieczające przed skutkami wypadków.
 • W przypadku dzieci o wzroście poniżej 1,50 m i w wieku poniżej dwunastu lat nie ma możliwości prawidłowego założenia pasów bezpieczeństwa. Należy je zawsze zabezpieczać w odpowiednich fotelikach dziecięcych, montowanych na zalecanych miejscach. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w rozdziale "Bezpieczeństwo" - "Dziecko w pojeździe". Przy montowaniu fotelika dziecięcego należy przestrzegać instrukcji montażu dołączonej przez producenta.
 • W żadnym przypadku nie wolno zapinać przedmiotów tym samym pasem bezpieczeństwa, którym zapięty jest pasażer.

 

OSTRZEŻENIE

Pas bezpieczeństwa zapewnia przewidzianą ochronę przed skutkami wypadków tylko wtedy, gdy oparcie fotela jest ustawione niemal pionowo. Przy innym ustawieniu siły oddziałujące podczas gwałtownego hamowania lub w razie wypadku mogą spowodować ześlizgnięcie się pod pasem bezpieczeństwa, co grozi urazami podbrzusza lub szyi. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń a nawet utraty życia!

Przed jazdą ustawić poprawnie fotel. Należy zawsze zwracać uwagę, aby oparcie było ustawione niemal pionowo.

 

OSTRZEŻENIE

Pasy bezpieczeństwa nie zapewniają przewidzianej ochrony

 • eśli są uszkodzone, zmodyfikowane, znacznie zabrudzone lub jeżeli taśmy pasów były wybielane, bądź farbowane
 • w przypadku uszkodzenia lub znacznego zabrudzenia zaczepów pasów
 • w przypadku zmodyfikowania napinaczy pasów lub punktów kotwienia pasów.

Wskutek wypadku może dojść do niewidocznych uszkodzeń pasów bezpieczeństwa, np. bardzo drobnymi odpryskami szkła. Zmodyfikowane lub uszkodzone pasy bezpieczeństwa mogą się zerwać lub nie zadziałać w razie wypadku. Zmodyfikowane napinacze pasów bezpieczeństwa mogą zostać uruchomione przypadkowo lub zawieść podczas wypadku. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń a nawet utraty życia!

Nigdy nie modyfikować pasów bezpieczeństwa, napinaczy pasów, punktów kotwienia oraz zwijaczy. Należy dbać o to, aby pasy bezpieczeństwa były nieuszkodzone, czyste i nie wykazywały śladów nadmiernego zużycia.

Firma Daimler AG zaleca stosowanie pasów bezpieczeństwa, które zostały dopuszczone do stosowania w pojazdach Mercedes-Benz.

W razie zderzenia pasy bezpieczeństwa najskuteczniej chronią pasażerów przed oddziaływaniem sił występujących podczas wypadku. Ogranicza to ryzyko doznania obrażenia o elementy wnętrza pojazdu.

  Pasy bezpieczeństwa

  ...

  Zakładanie pasa bezpieczeństwa

  Limuzyna (przykład) Wyregulować położenie fotela tak, aby oparcie było ustawione niemal pionowo więcej. Wyciągnąć ...

  Zobacz tez:

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  TIREFIT jest uszczelniaczem do opon. Za pomocą zestawu TIREFIT można uszczelnić niewielkie uszkodzenia kłute do 4 mm, szczególnie na powierzchni bieżnika opony. TIREFIT można stosować przy temperaturze zewnętrznej do -20 C . OSTRZEŻE ...

  Specyficzne położenie przedniej wycieraczki (położenie serwisowe)
  To położenie umożliwia podniesienie piór i ich oddalenie od szyby. Może być przydatne:  do czyszczenia piór;  do oddzielenie piór od szyby w czasie zimy;  przy wymianie piór (patrz punkt "Pióra wycieraczk ...

  Lampka w osłonie przeciwsłonecznej (opcja)
  W celu włączenia lub wyłączenia lampki oświetlenia wnętrza należy nacisnąć wyłącznik. : Światła włączają się. : Światła wyłączają się. OSTROŻNIE Lampka w osłonie prz ...

  Categorie