Mercedes-Benz Klasa C: Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Poduszki powietrzne zapewniają dodatkową ochronę, ale nie zastępują pasów bezpieczeństwa

Aby zmniejszyć ryzyko ciężkich lub śmiertelnych obrażeń spowodowanych otwierającą się podczas wypadku lub gwałtownego hamowania w ciągu ułamków sekundy poduszką powietrzną, należy przestrzegać następujących zasad:

 • Pasażerowie - w szczególności kobiety w ciąży - powinni mieć zawsze prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa i opierać się plecami o oparcie fotela ustawione niemal pionowo. Zagłówek powinien podpierać tył głowy mniej więcej na wysokości oczu.
 • Dzieci o wzroście poniżej 1,50 m i poniżej 12 roku życia należy zawsze przewozić w specjalnych fotelikach dziecięcych.
 • Wszyscy pasażerowie muszą w fotelu przyjąć taką pozycję, która zapewnia jak największą odległość od poduszki powietrznej. Pozycja kierowcy musi umożliwiać bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odległość pomiędzy klatką piersiową kierowcy a środkiem osłony poduszki powietrznej kierowcy powinna być jak największa.
 • Przesunąć fotel pasażera maksymalnie do tyłu. Szczególnie gdy jest na nim umieszczone dziecko w foteliku.
 • Pasażerowie - w szczególności dzieci - nie mogą się opierać głową o obszar szyby, w którym dochodzi do otwarcia bocznej poduszki powietrznej/ nadokiennej poduszki powietrznej.
 • Foteliki skierowane tyłem do kierunku jazdy mogą być montowane na fotelu pasażera z przodu, tylko jeśli poduszka powietrzna jest wyłączona. Poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona, gdy na fotelu pasażera w pojeździe wyposażonym w funkcję automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego jest umieszczony fotelik dziecięcy z transponderem. Przy tym lampka kontrolna PASSENGER AIRBAG OFF mbsymb2_inv_0034.png
  musi się cały czas świecić.

  Jeśli pojazd nie dysponuje funkcją automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera lub jeśli fotelik umieszczony tyłem do kierunku jazdy nie posiada transpondera: zabezpieczyć dziecko w foteliku na odpowiednim fotelu tylnym. W przypadku montowania na przednim fotelu pasażera fotelika dziecięcego zwróconego przodem do kierunku jazdy należy koniecznie przesunąć fotel pasażera jak najdalej do tyłu.

 • W kieszeniach ubrania nie powinno być ciężkich lub ostrych przedmiotów.
 • Podczas jazdy nie należy przechylać się do przodu, np. nad osłonę poduszki powietrznej kierowcy/ pasażera.
 • Nie należy kłaść nóg na tablicy rozdzielczej.
 • Kierownicę trzymać od strony zewnętrznej. Dzięki temu poduszka powietrzna może się swobodnie otworzyć. W przypadku trzymania kierownicy od strony wewnętrznej, otwierająca się poduszka powietrzna może spowodować obrażenia.
 • Nie opierać się o wewnętrzną stronę drzwi.
 • Zwracać uwagę, aby pomiędzy pasażerami a strefą rozwijania się poduszek powietrznych nie znajdowały się żadne inne osoby, zwierzęta czy przedmioty.
 • Nie wkładać żadnych przedmiotów między oparcie fotela a drzwi.
 • Nie wieszać na uchwytach lub haczykach na ubrania twardych przedmiotów, np. wieszaków.
 • Nie mocować do drzwi żadnych akcesoriów, np. uchwytów na puszki z napojami.

Ze względu na dużą prędkość rozwijania się poduszki powietrznej nie można całkowicie wykluczyć ryzyka obrażeń na skutek jej zadziałania.

Napełniona poduszka powietrzna zabezpiecza pasażera przed gwałtownym wyrzuceniem do przodu przez siłę odśrodkową.

Aktywacji poduszek powietrznych towarzyszy huk i wydzielanie się pyłu. Huk jest z zasady niegroźny dla słuchu. Wydzielający się pył w zasadzie nie jest szkodliwy dla zdrowia. Lampka ostrzegawcza SRS mbsymb2_inv_0036.png
świeci się.

Miejsca montażu poduszek powietrznych są rozpoznawalne po oznaczeniu AIRBAG.

OSTRZEŻENIE

Modyfikowanie osłon poduszek powietrznych lub mocowanie na nich dodatkowych elementów, np. naklejek może ograniczyć lub wykluczyć działanie poduszek powietrznych. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń!

Nigdy nie modyfikować osłon poduszek powietrznych i nie mocować na nich żadnych przedmiotów.

 

OSTRZEŻENIE

Nieodpowiednie pokrowce mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić aktywację poduszek powietrznych zamontowanych w fotelach. Poduszki powietrzne nie zapewniają wtedy pasażerom przewidzianej ochrony. Poza tym działanie funkcji automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego może być zakłócone. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

Należy stosować wyłącznie pokrowce dopuszczone przez Daimler AG do stosowania w przypadku danego fotela.

 

OSTRZEŻENIE

Po uruchomieniu poduszki powietrznej jej elementy są gorące. Istnieje ryzyko obrażeń!

Nie dotykać elementów poduszki powietrznej. Po uruchomieniu należy niezwłocznie zlecić wymianę poduszek powietrznych w fachowym serwisie.

Miejsca montażu poduszek powietrznych są rozpoznawalne po oznaczeniu AIRBAG.

Po aktywacji poduszek powietrznych należy zlecić holowanie pojazdu do najbliższego fachowego serwisu, nawet jeśli pojazd nadaje się do dalszej jazdy.

  Poduszki powietrzne

  ...

  Przednie poduszki powietrzne

  Zadaniem przednich poduszek powietrznych jest ochrona głowy i klatki piersiowej kierowcy i pasażera przed obrażeniami. Poduszka powietrzna kierowcy rozwi ...

  Zobacz tez:

  Ciśnienie w ogumieniu
  Naklejka A Aby ją przeczytać, należy otworzyć drzwi kierowcy. Sprawdzanie wartości ciśnienia powinno się odbywać przy zimnych oponach. W przypadku, gdy nie ma możliwości sprawdzenia ciśnienia przy zimnych oponach, należy zwi ...

  Awaryjne uruchamianie silnika
  Do awaryjnego rozruchu silnika używać wyłącznie punktu rozruchu z obcego źródła w komorze silnika, składającego się ze styku dodatniego i punktu masowego. OSTRZEŻENIEW akumulatorze znajduje się żrący elektrolit. ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  Należy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Ważne zasady bezpieczeństwa" więcej   OSTRZEŻENIE'Gdy układ ABS ma usterkę, koła mogą się zablokować podczas hamowania. W wyniku tego sterownoś ...

  Categorie