Mercedes-Benz Klasa C: Włącznik świateł

Obsługa

Obsługa


 1. mbsymb2_inv_0057.pngLewe
  światło parkingowe

 2. mbsymb2_inv_0058.pngPrawe
  światło parkingowe

 3. mbsymb2_inv_0054.pngŚwiatła
  postojowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej i podświetlenie zestawu wskaźników

 4. mbsymb1b_inv_00c3.pngAutomatyczne
  światła drogowe sterowane przez czujnik światła

 5. mbsymb2_inv_004c.pngŚwiatła
  mijania/ światła drogowe

 6. mbsymb2_inv_0052.pngTylne
  światło przeciwmgielne

 7. mbsymb2_inv_004e.pngŚwiatła
  przeciwmgielne (tylko pojazdy z reflektorami przeciwmgielnymi)

Jeśli podczas opuszczania pojazdu zabrzmi sygnał ostrzegawczy, prawdopodobnie światła są włączone.

 • Przekręcić włącznik świateł w położenie mbsymb1b_inv_00c3.png.

Oświetlenie zewnętrzne (oprócz świateł postojowych/ parkingowych) wyłącza się automatycznie

 • po wyjęciu kluczyka ze stacyjki

 • jeśli drzwi kierowcy zostaną otwarte, podczas gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu 0

Automatyczne włączanie świateł

OSTRZEŻENIE

Gdy włącznik świateł jest ustawiony w położeniu mbsymb1b_inv_00c3.png
światła mijania nie włączają się automatycznie w razie mgły, śniegu i innych uwarunkowanych pogodowo utrudnień widoczności. Istnieje ryzyko wypadku!

Dlatego w takich sytuacjach włącznik świateł należy ustawiać w położeniu mbsymb2_inv_004c.png.

Automatyczne światła drogowe pełnią tylko funkcję pomocniczą. Odpowiedzialność za oświetlenie pojazdu spoczywa na kierowcy.

mbsymb1b_inv_00c3.png
jest preferowanym położeniem włącznika świateł. Światło jest automatycznie przełączane odpowiednio do jasności otoczenia (wyjątek: utrudnienia widoczności spowodowane warunkami atmosferycznymi, np. mgła, śnieg):

 • Przy kluczyku w stacyjce w położeniu 1: w zależności od natężenia światła w otoczeniu następować będzie automatyczne włączanie lub wyłączanie świateł pozycyjnych.

 • Podczas pracy silnika: gdy funkcja "świateł dziennych" zostanie włączona w komputerze pokładowym, w zależności od natężenia światła w otoczeniu, następować będzie automatyczne włączanie lub wyłączanie świateł dziennych lub świateł postojowych i świateł mijania.

 • Włączanie automatycznych świateł: Przekręcić włącznik świateł w położenie mbsymb1b_inv_00c3.png.

Światła dzienne poprawiają widoczność pojazdu w ciągu dnia. W tym celu funkcja "światła dzienne" musi być włączona poprzez komputer pokładowy więcej (pojazdy z kierownicą wielofunkcyjną z 4 przyciskami) lub więcej (pojazdy z kierownicą wielofunkcyjną z 12 przyciskami).

Gdy światła mijania są włączone, zielona lampka kontrolna mbsymb2_inv_004c.png
w zestawie wskaźników świeci się.

Światła mijania

OSTRZEŻENIE

Gdy włącznik świateł jest ustawiony w położeniu mbsymb1b_inv_00c3.png
światła mijania nie włączają się automatycznie w razie mgły, śniegu i innych uwarunkowanych pogodowo utrudnień widoczności. Istnieje ryzyko wypadku!

Dlatego w takich sytuacjach włącznik świateł należy ustawiać w położeniu mbsymb2_inv_004c.png.

Również gdy czujnik światła nie rozpozna ciemności, przy włączonym zapłonie i położeniu mbsymb2_inv_004c.png
włącznika świateł włączane są światła postojowe i światła mijania. Jest to korzystne przede wszystkim w razie mgły i podczas opadów.

 • Włączanie świateł mijania: Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2 lub uruchomić silnik.

 • Przekręcić włącznik świateł w położenie mbsymb2_inv_004c.png.
  Włącza się zielona lampka kontrolna mbsymb2_inv_004c.png
  w zestawie wskaźników.

Światła przeciwmgielne

Światła przeciwmgielne poprawiają widoczność pojazdu w trudnych warunkach spowodowanych mgłą lub opadami. Można z nich korzystać wraz ze światłami postojowymi lub ze światłami postojowymi i światłami mijania.

 • Włączanie świateł przeciwmgielnych: Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2 lub uruchomić silnik.

 • Przekręcić włącznik świateł w położenie mbsymb2_inv_004c.png
  lub mbsymb1b_inv_00c3.png.

 • Nacisnąć przycisk mbsymb2_inv_004e.png.
  Włącza się zielona lampka kontrolna mbsymb2_inv_004e.png
  w zestawie wskaźników.

 • Wyłączanie świateł przeciwmgielnych: Nacisnąć przycisk mbsymb2_inv_004e.png.
  Zielona lampka kontrolna mbsymb2_inv_004e.png
  w zestawie wskaźników gaśnie.

Tylko pojazdy z reflektorami przeciwmgielnymi są wyposażone w funkcję "światła przeciwmgielne"; informacje na temat działania świateł przeciwmgielnych w pojazdach z Intelligent Light System więcej.

Tylne światło przeciwmgielne

Tylne światło przeciwmgielne poprawia widoczność pojazdu dla pojazdów jadących z tyłu podczas silnej mgły. Należy przestrzegać krajowych regulacji dotyczących korzystania z tylnego światła przeciwmgielnego.

 • Włączanie tylnego światła przeciwmgielnego: Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2 lub uruchomić silnik.

 • Przekręcić włącznik świateł w położenie mbsymb2_inv_004c.png
  lub mbsymb1b_inv_00c3.png.

 • Nacisnąć przycisk mbsymb2_inv_0052.png.
  Włącza się żółta lampka kontrolna mbsymb2_inv_0052.png
  w zestawie wskaźników.

 • Wyłączanie tylnego światła przeciwmgielnego: Nacisnąć przycisk mbsymb2_inv_0052.png.
  Żółta lampka kontrolna mbsymb2_inv_0052.png
  w zestawie wskaźników gaśnie.

Światła postojowe

Przy silnym rozładowaniu akumulatora następuje automatyczne wyłączenie świateł postojowych lub parkingowych na rzecz następnego rozruchu silnika. Należy zaparkować pojazd w bezpiecznym miejscu, przestrzegając zasad ruchu drogowego i oświetlając odpowiednio pojazd. Unikać korzystania z świateł postojowych mbsymb2_inv_0054.png
przez kilka godzin. Jeśli to możliwe włączać prawe mbsymb2_inv_0058.png
lub lewe mbsymb2_inv_0057.png
światło parkingowe.
 • Włączanie: Przekręcić włącznik świateł w położenie mbsymb2_inv_0054.png.
  Włącza się zielona lampka kontrolna w zestawie wskaźników.

Światła parkingowe

Po włączeniu świateł parkingowych pojazd jest oświetlony po odpowiedniej stronie pojazdu.

 • Włączanie świateł parkingowych: Brak kluczyka w stacyjce lub kluczyk w stacyjce w położeniu 0.

 • Przekręcić włącznik świateł w położenie mbsymb2_inv_0057.png
  (lewa strona pojazdu) lub mbsymb2_inv_0058.png
  (prawa strona pojazdu).

  Możliwości ustawień

  Oświetlenie zewnętrzne można ustawić za pomocą włącznika świateł korektora zasięgu świateł (tylko pojazdy z ...

  Regulacja położenia reflektorów (reflektory halogenowe)

  Za pomocą korektora zasięgu świateł można dostosować stożek świetlny reflektorów do obciążenia pojazdu. Korektor za ...

  Zobacz tez:

  Funkcja oszczędności akumulatora
  Jej zadaniem jest zapobieganie rozładowaniu akumulatora. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i otwarciu drzwi od strony kierowcy system automatycznie wyłącza postojowe światła samochodu. Wskutek tej funkcji światła pozycyjne zostaną wyłą ...

  Czyszczenie kamery cofania
  Nie czyścić soczewki i okolicy kamery wysokociśnieniowym agregatem myjącym. Limuzyna (przykład) Soczewkę kamery myć czystą wodą, przy użyciu miękkiego materiału. ...

  Rozsuwanie okna dachowego
  Aby otworzyć okno dachowe (funkcja automatycznego rozsuwana), należy nacisnąć przycisk rozsuwania (1), umieszczony na górnej konsoli przytrzymać dłużej niż 0,5 s. Okno dachowe rozsunie się w zalecane położenie otwarcia (oko ...

  Categorie