Mercedes-Benz Klasa C: Włączanie i wyłączanie asystenta kąta martwego

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  na kierownicy wybrać menu Assist. (asysta)

 • Za pomocą lub
  wybrać Totwinkel-Asst. (asys.
  kąta martwego).

 • Nacisnąć mbsymb5_inv_0061.png.
  Wyświetlone zostaje aktualne ustawienie.

 • Włączanie lub wyłączanie: Ponownie nacisnąć mbsymb5_inv_0061.png.

Gdy wyświetlany jest komunikat Totwinkel-Assistent Sensorik ausgeschaltet (asystent kąta martwego czujniki wyłączone) lub Akt. Totwinkel-Asst. Sensorik ausgeschaltet (akt. asys. kąta martwego czujniki wyłączone), czujniki radarowe są wyłączone.

 • Włączyć czujniki radarowe więcej.

Dalsze informacje na temat asystenta kąta martwego więcej.

Dalsze informacje na temat aktywnego asystenta kąta martwego więcej.

  Włączanie i wyłączanie funkcji ATTENTION ASSIST

  Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Assist. (asysta). Za pomocą lub wybrać Attention Assist. Nacisnąć . ...

  Włączanie i wyłączanie asystenta pasa ruchu

  Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Asysta. Za pomocą lub wybrać As. pasa ruchu. Nacisnąć . Wyświet ...

  Zobacz tez:

  Włączanie-wyłączanie systemu
  Pojazdy wyposażone w system nawigacji Z ekranu wielofunkcyjnego 2 wybrać menu "Pojazd", "Wspomaganie kierowcy", "Ustawienia alarmu prędkości", następnie wybrać "ON" lub "OFF". Do menu Wspomaganie kierowcy można przej" ...

  Uszkodzenie opony
  W rozdziale "Uszkodzenie opony" więcej są zawarte informacje na temat postępowania w przypadku uszkodzenia opony. Informacje na temat jazdy z oponami MOExtended w razie uszkodzenia znajdują się w ustępie "Opony MOExtended (opony o właściwościach a ...

  Przed włączeniem
  Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2 więcej. Ustawić żądaną temperaturę więcej. Ogrzewanie lub wentylacja postojowa są włączane również, gdy klimatyzacja jest ustawiona na ręcz ...

  Categorie