Mercedes-Benz Klasa C: Uszkodzenie opony

W rozdziale "Uszkodzenie opony" więcej są zawarte informacje na temat postępowania w przypadku uszkodzenia opony.

Informacje na temat jazdy z oponami MOExtended w razie uszkodzenia znajdują się w ustępie "Opony MOExtended (opony o właściwościach awaryjnych)" więcej.

Pojazdy z dojazdowym kołem zapasowym: Dojazdowe koło zapasowe montować w razie awarii zgodnie z opisem w rozdziale "Montaż kół" więcej.

  Zmiana koła

  ...

  Zamiana kół

  OSTRZEŻENIEJeśli w przypadku różnych wymiarów kół lub opon zostaną zamienione koła osi przedniej z kołami osi tyl ...

  Zobacz tez:

  Wskazania standardowe
  Przycisk na kierownicy przytrzymać wciśnięty, aż pojawi się menu Reise (statystyka) ze wskazaniem przebiegu dziennego i przebiegu całkowitego . Wskazania komputera "od rozruchu" lub "od resetu" Statystyka "Od rozruchu" (przykł ...

  Zamykanie maski silnika
  1. Przed zamknięciem maski sprawdzić, czy: Wszystkie korki w przedziale silnikowym są prawidłowo zakręcone. Rękawice, kawałki tkaniny lub inne palne materiały zostały usunięte z przedziału silnikowego. 2. Umieścić wspornik ...

  Regulacja pasów bezpieczeństwa
  Oprzeć się wygodnie. Pas obojczykowy 1 musi przebiegać jak najbliżej szyi, jednak nie zachodzić na nią. Pas biodrowy 2 musi płasko przylegać do miednicy, zachodząc na uda. Pas powinien możliwie jak najdokładniej przylegać do ...

  Categorie