Mercedes-Benz Klasa C: Ustawianie intensywności nawiewu

Mercedes-Benz Klasa C –> Klimatyzacja –> Obsługa układów klimatyzacji –> Ustawianie intensywności nawiewu

Funkcja jest dostępna tylko w układzie automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC.

Po włączeniu automatycznego sterowania klimatyzacją można ustawić następujące rodzaje intensywności nawiewu:

FOCUS Duża intensywność nawiewu dość chłodnego powietrza

MEDIUM Średnia intensywność nawiewu, ustawienie standardowe

DIFFUSE Mała intensywność nawiewu nieco cieplejszego powietrza, nawiew jest rozproszony i niemal nieodczuwalny

 • Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2 więcej.

 • Nacisnąć przycisk mbsymb1b_inv_00c3.png.

 • Naciskać przycisk , aż na
  wyświetlaczu pojawi się żądane ustawienie.

  Włączanie/ przełączanie

  Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2 więcej. Ustawić żądaną temperaturę. Włączanie: ...

  Ustawianie temperatury

  ...

  Zobacz tez:

  Opuszczanie i podnoszenie szyb (opcja)
  Drzwi kierowcy wyposażone są w główny przełącznik elektrycznych podnośników szyb, sterujący wszystkimi szybami w pojeździe. Aby opuścić lub podnieść szybę, należy nacisnąć lub pociągną&# ...

  Ustawianie intensywności nawiewu
  Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2 więcej. Zwiększanie/ zmniejszanie: Nacisnąć przycisk lub . W przypadku automatycznej klimatyzacji THERMOTRONIC można oddzielnie ustawić intensywnoś&# ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEGdy fotele są przestawiane przez dzieci, dzieci mogą się przy tym zakleszczyć, szczególnie w sytuacji, gdy pozostają bez opieki. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń! Opuszczając pojazd należy zabrać ze so ...

  Categorie