Mercedes-Benz Klasa C: Ogrzewanie

Ogrzewanie postojowe - czas odjazdu

Funkcja ta jest dostępna tylko w pojazdach wyposażonych w ogrzewanie postojowe więcej.

W podmenu Heizung (ogrzewanie) można wybrać lub zmienić zapisany czas odjazdu.

Funkcja preselekcji ogrzewania postojowego oblicza w zależności od temperatury zewnętrznej moment włączenia, aby pojazd był nagrzany w momencie odjazdu. Po osiągnięciu czasu odjazdu ogrzewanie postojowe działa jeszcze przez pięć minut, a następnie wyłącza się. Ogrzewanie postojowe przejmuje ustawienia temperatury automatycznego układu klimatyzacji THERMATIC lub THERMOTRONIC.

Ogrzewanie postojowe można wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku ogrzewania postojowego na konsoli środkowej lub za pomocą pilota.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jeśli końcówka rury wydechowej jest zablokowana lub wystarczająca wentylacja nie jest możliwa, do wnętrza pojazdu mogą się przedostać trujące spaliny, w szczególności tlenek węgla. Tak dzieje się np. w zamkniętych połączeniach, lub jeśli pojazd utknął w śniegu. Istnieje zagrożenie życia!

W zamkniętych pomieszczeniach, np. w garażach, bez odsysania należy wyłączać ogrzewanie postojowe. Jeśli pojazd utknął w śniegu i ogrzewanie postojowe musi działać, należy usunąć śnieg z obszaru końcówki rury wydechowej i wokół pojazdu. Po stronie pojazdu osłoniętej od wiatru otworzyć szybę, aby zapewnić wystarczający dopływ świeżego powietrza

 

OSTRZEŻENIE

Przy włączonym ogrzewaniu postojowym elementy pojazdu, np. układ wydechowy, mogą być bardzo gorące. Dłuższy kontakt łatwopalnych materiałów, np. suchych liści, trawy lub gałęzi z gorącymi elementami układu wydechowego może być przyczyną pożaru. Istnieje niebezpieczeństwo pożaru!

Należy upewnić się, że przy włączonym ogrzewaniu postojowym gorące części pojazdu nie będą miały kontaktu z materiałami łatwopalnymi.

 

Działanie ogrzewania/ wentylacji postojowej obciąża akumulator. Dlatego najpóźniej po drugim uruchomieniu funkcji ogrzewania lub wentylacji postojowych należy przejechać pojazdem dłuższy dystans.

 

Ogrzewanie postojowe należy włączać co najmniej raz w miesiącu, aby działało przez ok. 10 minut.

Wybieranie czasu odjazdu lub deaktywacja wybranego czasu odjazdu

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  na kierownicy wybrać menu Einstell. (ustaw.).

 • Za pomocą lub
  wybrać podmenu Heizung (ogrzewanie).

 • Potwierdzić za pomocą mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu widać aktualne ustawienie.

 • Potwierdzić za pomocą mbsymb5_inv_0061.png.

 • Za pomocą lub
  wybrać jeden z czasów odjazdu
  lub Vorwahl aus (programator wyłączony) (brak aktywnego czasu preselekcji).

 • Potwierdzić za pomocą mbsymb5_inv_0061.png.
  Po wybraniu czasu odjazdu w przycisku ogrzewania postojowego świeci się żółta lampka kontrolna.

Ustawianie czasu odjazdu

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  na kierownicy wybrać menu Einstell. (ustaw.).

 • Za pomocą lub
  wybrać podmenu Heizung (ogrzewanie).

 • Potwierdzić za pomocą mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu widać aktualne ustawienie.

 • Potwierdzić za pomocą mbsymb5_inv_0061.png.

 • Za pomocą lub
  wybrać A‑, B‑ lub C  ändern (zmień).


 • Potwierdzić za pomocą mbsymb5_inv_0061.png
  Czas odjazdu można zmienić.

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  wybrać wskazanie, które ma zostać zmienione: godzina, minuty.

 • Za pomocą lub
  ustawić wybrane wskazanie.


 • Za pomocą mbsymb5_inv_0061.png
  zapisać wprowadzoną zmianę w pamięci.

  Żółta lampka kontrolna w przycisku ogrzewania postojowego świeci się.

  Pojazd

  Ustawianie stałego ograniczenia prędkości SPEEDTRONIC Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Einstell. (ustaw.). Za pomocą ...

  Komfort

  Włączanie i wyłączanie funkcji komfortowego wsiadania i wysiadania OSTRZEŻENIEGdy funkcja komfortowego wsiadania i wysiadania ustawia kierow ...

  Zobacz tez:

  Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej
  Demontaż piór wycieraczek Wyjąć kluczyk ze stacyjki lub ustawić w położeniu 0 (KEYLESS-GO). Odchylić ramię wycieraczki od szyby aż do wyczuwalnego zablokowania się. Nacisnąć mocno przycisk odblokowan ...

  Dodatkowe zabezpieczenia
  Wszystkie wymienione w dalszej części tekstu zalecenia mają na celu umożliwienie pełnego rozwinięcia poduszki powietrznej w razie wypadku oraz uniknięcie poważnych obrażeń ciała przy odpaleniu poduszki. Poduszka powietrzna ma za zadan ...

  Stacyjka
  STACYJKA: samochód z kluczykiem Stacyjka Położenie "LOCK" 0 W celu zablokowania układu kierowniczego należy wyjąć kluczyk ze stacyjki i obrócić koło kierownicy do momentu zadziałania blokady. W celu odblokowania należy d ...

  Categorie