Mercedes-Benz Klasa C: Oczyszczanie szyb

Zaparowane szyby

 • Włączyć funkcję "chłodzenie z osuszaniem powietrza" mbsymb1b_inv_00bf.png.

 • Włączyć tryb automatyczny mbsymb1b_inv_00c3.png.

 • Dysze boczne ustawiać w taki sposób, aby podgrzane powietrze było kierowane na szyby boczne

 • Jeśli szyby są nadal zaparowane: włączyć funkcję "odszranianie szyby przedniej" mbsymb1b_inv_00ac.png.

Ustawienie takie należy wybierać tylko na krótki czas, do chwili oczyszczenia szyby przedniej.

Szyby zaparowane z zewnątrz

 • Włączyć wycieraczki.

 • Naciskać przycisk mbsymb1b_inv_005f.png,
  aż na wyświetlaczu pojawi się mbsymb1b_inv_004f.png
  lub mbsymb1b_inv_0050.png.

 • Dysze boczne ustawiać w taki sposób, aby powietrze nie było kierowane na szyby boczne.

  Odszranianie szyby przedniej

  Korzystanie z tej funkcji umożliwia odszronienie szyby przedniej lub oczyszczenie szyby przedniej i szyb bocznych od wewnątrz z pary. Funkcja "odszranianie s ...

  Ogrzewanie szyby tylnej

  Wskazówki ogólne Ogrzewanie szyby tylnej zużywa dość dużą ilość energii elektrycznej. Dlatego zaleca się wyłącza ...

  Zobacz tez:

  Czyszczenie końcówek rur wydechowych
  Nie czyścić końcówek rur wydechowych środkami kwaśnymi, np. preparatami sanitarnymi, preparatami do czyszczenia obręczy kół. Na skutek środków do posypywania nawierzchni oraz innych niekorzystnych wpływów ot ...

  Wyświetlanie wskazówek nawigacyjnych
  W menu Navi na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać zapowiedzi nawigacyjne. Dalsze informacje, patrz oddzielna instrukcja obsługi. Włączyć system Audio z Becker MAP PILOT lub COMAND Online, patrz oddzielna instrukcja obsługi. Za pomocą ...

  Funkcje kluczyka
  Za pomocą kluczyka można centralnie zablokować i odblokować: drzwi klapę bagażnika pokrywę wlewu paliwa Blokowanie pojazdu Odblokowanie klapy bagażnika Odblokowanie pojazdu Przy odblokowan ...

  Categorie