Mercedes-Benz Klasa C: Oczyszczanie szyb

Zaparowane szyby

 • Włączyć funkcję "chłodzenie z osuszaniem powietrza" mbsymb1b_inv_00bf.png.

 • Włączyć tryb automatyczny mbsymb1b_inv_00c3.png.

 • Dysze boczne ustawiać w taki sposób, aby podgrzane powietrze było kierowane na szyby boczne

 • Jeśli szyby są nadal zaparowane: włączyć funkcję "odszranianie szyby przedniej" mbsymb1b_inv_00ac.png.

Ustawienie takie należy wybierać tylko na krótki czas, do chwili oczyszczenia szyby przedniej.

Szyby zaparowane z zewnątrz

 • Włączyć wycieraczki.

 • Naciskać przycisk mbsymb1b_inv_005f.png,
  aż na wyświetlaczu pojawi się mbsymb1b_inv_004f.png
  lub mbsymb1b_inv_0050.png.

 • Dysze boczne ustawiać w taki sposób, aby powietrze nie było kierowane na szyby boczne.

  Odszranianie szyby przedniej

  Korzystanie z tej funkcji umożliwia odszronienie szyby przedniej lub oczyszczenie szyby przedniej i szyb bocznych od wewnątrz z pary. Funkcja "odszranianie s ...

  Ogrzewanie szyby tylnej

  Wskazówki ogólne Ogrzewanie szyby tylnej zużywa dość dużą ilość energii elektrycznej. Dlatego zaleca się wyłącza ...

  Zobacz tez:

  Jak działa system audio w samochodzie
  Sygnały radiowe AM i FM wysyłane są z nadajników umieszczonych na terenie miasta i odbierane przez antenę radiową samochodu. Sygnał przekazywany jest następnie do radioodbiornika i wysyłany do głośników samochodu. Gdy do poja ...

  Obsluga urzadzenia USB (PA760) (OPCJA)
  1. Przycisk wyboru urządzenia zewnętrznego AUX 2. Przycisk przewijania ścieżki 3. Przycisk wyboru informacji dodatkowych INFO 4. Przycisk wyboru folderu 5. Przycisk dosirajania/zatwierdzania TUNE/ENTER 6. Przycisk odtwarzania losowego 7. Przycisk powtarzania 8. Przyci ...

  Pasy bezpieczeństwa
  Chcąc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zaleca się korzystanie z pasów niezależnie od długości trasy. Ponadto, w poszczególnych krajach obowiązują różne uregulowania prawne określające zasady stosowania pasó ...

  Categorie