Mercedes-Benz Klasa C: Obsługa napędu audio lub nośnika danych

Obsługa napędu audio lub nośnika danych


Widok zmieniarki CD/ DVD (przykład)

  1. Aktualnie odtwarzany utwór

W zależności od wyposażenia pliki audio mogą być odtwarzane przez różne odtwarzacze lub nośniki danych audio

  • Włączyć system Audio lub COMAND Online i wybrać odtwarzacz audio lub nośnik danych, patrz oddzielna instrukcja obsługi

  • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
    lub mbsymb5_inv_003b.png
    na kierownicy wybrać menu Audio.

  • Wybieranie następnego lub poprzedniego utworu: Nacisnąć krótko przycisk lub
    .


  • Wybieranie utworu z listy (szybkie przeglądanie): Przycisk lub
    przytrzymać wciśnięty, aż do
    osiągnięcia żądanego utworu.

Po dłuższym przytrzymaniu lub
prędkość szybkiego przeglądania
zostaje zwiększona. Nie wszystkie odtwarzacze audio lub nośniki danych audio obsługują tą funkcję.

Jeśli na napędzie audio lub nośniku danych audio są zapisane informacje o utworach, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się numer i tytuł utworu. Aktualny utwór nie jest wyświetlany w trybie Audio-AUX (Audio-Auxiliary-Betrieb: podłączone zewnętrzne źródło audio).

    Ustawianie stacji radiowej

    Zakres fal Stacja zapisana w pamięci Stacja jest wyświetlana wraz z częstotliwością lub nazwą stacji. Tylko jeśl ...

    Obsługa DVD-wideo

    Widok zmieniarki CD/ DVD (przykład) Bieżąca scena Włączyć COMAND Online i wybrać DVD-wideo, patrz oddzielna instrukcja ob ...

    Zobacz tez:

    Wspomaganie układu kierowniczego
    Wspomaganie układu kierowniczego Układ kierowniczy ze zmiennym wspomaganiem Układ kierowniczy ze zmiennym wspomaganiem jest wyposażony w system kontroli elektronicznej, który dostosowuje siłę wspomagania kierownicy do prędkości pojazdu. Porusz ...

    Wskazówki ogólne
    Komunikaty są przedstawiane na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Komunikaty na wyświetlaczu ze wskazaniami graficznymi mogą być prezentowane w instrukcji obsługi w uproszczony sposób i różnić się od wskazań na wyświetlaczu. N ...

    Kierownica wielofunkcyjna z 12 przyciskami
      Funkcja 1 Wyświetlacz wielofunkcyjny 2 Wyświetlacz systemu Audio/ COMAND, patrz oddzielna instrukcja obsługi 3 Włączanie LINGUATRONIC, patrz oddzielna instrukcja obsługi 4 Odrzu ...

    Categorie