Mercedes-Benz Klasa C: Kluczyk (kierownica wielofunkcyjna z 4 przyciskami)

Mercedes-Benz Klasa C –> Komputer pokładowy i wskaźniki –> Komunikaty na wyświetlaczu –> Kluczyk (kierownica wielofunkcyjna z 4 przyciskami)

Komunikaty na wyświetlaczu

Możliwe przyczyny/ skutki i > rozwiązanie
problemu

Schlüssel gehört (kluczyk)

nicht zum Fahrzeug (nie należy do pojazdu)

W stacyjkę włożono niewłaściwy kluczyk
  • Zastosować prawidłowy kluczyk.
Schlüssel erneuern (wymienić
kluczyk)
Konieczna jest wymiana kluczyka.
  • Udać się do fachowego serwisu.
Wymiana baterii Rozładowane baterie w kluczyku KEYLESS-GO.
  • Wymienić baterie więcej.
Schlüssel nicht erkannt (kluczyk nie rozpoznany)

(komunikat w kolorze czerwonym)

Kluczyk KEYLESS-GO nie znajduje się w pojeździe.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Po wyłączeniu silnika nie będzie możliwości centralnego zablokowania zamków, ani ponownego uruchomienia silnika.

  • Natychmiast zatrzymać pojazd, zwracając uwagę, aby nie spowodować przy tym zagrożenia dla ruchu drogowego.
  • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się więcej.
  • Poszukać kluczyka KEYLESS-GO.

Kluczyk KEYLESS-GO podczas pracy silnika nie jest rozpoznawany z powodu silnych zakłóceń radiowych.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

  • Natychmiast zatrzymać pojazd, zwracając uwagę, aby nie spowodować przy tym zagrożenia dla ruchu drogowego.
  • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się więcej.
  • Obsługiwać pojazd funkcjami zwykłego kluczyka.
Schlüssel nicht erkannt (kluczyk nie rozpoznany)

(komunikat w kolorze białym)

Kluczyk KEYLESS-GO chwilowo nie jest rozpoznawany.
  • Zmienić położenie kluczyka KEYLESS-GO w pojeździe.

Jeśli kluczyk KEYLESS-GO nadal nie jest rozpoznawany:

  • Zmienić położenie kluczyka KEYLESS-GO w pojeździe.
  • Obsługiwać pojazd funkcjami zwykłego kluczyka.
Schlüssel im Fzg.
erkannt (rozpoznano kluczyk w pojeździe)
Podczas próby zablokowania zamków kluczyk KEYLESS-GO znajdował się w pojeździe.
  • Usunąć kluczyk KEYLESS-GO z wnętrza pojazdu
Schlüssel stecken (włożyć
kluczyk)
Chwilowe zakłócenie funkcji lub usterka w układzie KEYLESS-GO. Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.
  • Włożyć kluczyk w stacyjkę i przekręcić w żądane położenie
  • Udać się do fachowego serwisu.
Zum Verriegeln (w celu zablokowania)

Türen schließen (zamknąć drzwi)

Co najmniej jedne drzwi są otwarte. Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawcz
  • Zamknąć drzwi i ponownie zablokować zamki.

    Pojazd (kierownica wielofunkcyjna z 12 przyciskami)

    Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/ skutki i  rozwiązanie problemu W celu rozruchu: włączyć  ...

    Kluczyk (kierownica wielofunkcyjna z 12 przyciskami)

    Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/ skutki i  rozwiązanie problemu Schlüssel gehört nicht zum Fahrze ...

    Zobacz tez:

    Światła
    Włączanie i wyłączanie świateł dziennych Funkcję Światła dzienne można ustawić tylko przy wyłączonym silniku. Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Ustaw.. Za pomocą lub wybrać ...

    Uzupełnianie, napełnianie
    Uzupełnianie - Napełnianie Uzupełnianie oleju powinno się odbywać, gdy samochód stoi na płaskim podłożu, a silnik jest wyłączony i zimny (np. przed pierwszym uruchomieniem pojazdu w danym dniu). Nie wolno przekroczyć pozi ...

    Pojazdy wyposażone w system nawigacji
    Dostęp do menu ustawień Gdy pojazd jest zatrzymany, na ekranie wielofunkcyjnym 1 wybrać menu "Pojazd", "Ustawienia użytkownika", aby przejść do różnych ustawień. Ustawianie parametrów Wybrać funkcję, którą na ...

    Categorie