Mercedes-Benz Klasa C: Hamulec postojowy

Mercedes-Benz Klasa C –> Jazda i parkowazieć –> Parkowanie –> Hamulec postojowy
OSTRZEŻENIE

Jeśli pojazd musi zostać wyhamowany za pomocą hamulca postojowego, droga hamowania jest znacznie dłuższa i koła mogą się zablokować. Istnieje zwiększone ryzyko poślizgu i wypadku!

Pojazd należy hamować za pomocą hamulca postojowego tylko w przypadku usterki hamulca zasadniczego. Nie należy przy tym zaciągać hamulca postojowego zbyt mocno. Jeśli koła się zablokują, należy niezwłocznie zwolnić hamulec postojowy, aż koła zaczną się ponownie obracać.

 

OSTRZEŻENIE

Dzieci pozostawione bez opieki w pojeździe mogą wprawić pojazd w ruch, np.

 • zwalniając hamulec postojowy
 • przełączając automatyczną skrzynię biegów z położenia P
 • przełączając mechaniczną skrzynię biegów na bieg jałowy
 • włączając silnik.

Dodatkowo mogą obsługiwać elementy wyposażenia pojazdu. Istnieje ryzyko wypadku i obrażeń!

Opuszczając pojazd należy zabrać ze sobą kluczyk i zablokować zamki. Nie należy pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe

Jeśli pojazd jest hamowany za pomocą hamulca postojowego, światła stop nie świecą się.

Hamulec postojowy


 • Unieruchamianie: Wcisnąć pedał hamulca postojowego mbsymb6_inv_003b.png.
  Gdy silnik pracuje, lampka kontrolna mbsymb1a_inv_004a.png
  w zestawie wskaźników świeci się.

 • Zwalnianie: Wcisnąć hamulec i przytrzymać.

 • Pociągnąć za uchwyt zwalniania mbsymb6_inv_003a.png.
  Lampka kontrolna mbsymb1a_inv_004a.png
  w zestawie wskaźników gaśnie.

  Wyłączanie silnika

  Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIEPodczas wyłączania silnika automatyczna skrzynia biegów przełącza się w poło& ...

  Wyłączenie pojazdu z eksploatacji

  W trakcie przestoju pojazdu trwającego ponad cztery tygodnie może dojść do uszkodzenia akumulatora na skutek tzw. głębokiego rozładowania. ...

  Zobacz tez:

  Zasada działania
  Przy włączaniu wstecznego biegu kamera 1 znajdująca się na klapie przekazuje widok otoczenia tyłu samochodu na ekran wielofunkcyjny 2 wraz z jednym lub dwoma obiektami odniesienia 3 i 4 (ruchome lub nieruchome). Korzystając z tego systemu należy najpie ...

  Dodatkowe zabezpieczenia
  Wszystkie wymienione w dalszej części tekstu zalecenia mają na celu umożliwienie pełnego rozwinięcia poduszki powietrznej w razie wypadku oraz uniknięcie poważnych obrażeń ciała przy odpaleniu poduszki. Poduszka powietrzna ma za zadan ...

  Rady związane z przeglądem i ochroną środowiska
  Państwa samochód jest zgodny z normami recyklingu i odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zaczną obowiązywać w roku 2015. Niektóre jego części zostały opracowane pod kątem ich późniejszego przetworzeni ...

  Categorie