Mercedes-Benz Klasa C: Hamulec postojowy

Mercedes-Benz Klasa C –> Jazda i parkowazieć –> Parkowanie –> Hamulec postojowy
OSTRZEŻENIE

Jeśli pojazd musi zostać wyhamowany za pomocą hamulca postojowego, droga hamowania jest znacznie dłuższa i koła mogą się zablokować. Istnieje zwiększone ryzyko poślizgu i wypadku!

Pojazd należy hamować za pomocą hamulca postojowego tylko w przypadku usterki hamulca zasadniczego. Nie należy przy tym zaciągać hamulca postojowego zbyt mocno. Jeśli koła się zablokują, należy niezwłocznie zwolnić hamulec postojowy, aż koła zaczną się ponownie obracać.

 

OSTRZEŻENIE

Dzieci pozostawione bez opieki w pojeździe mogą wprawić pojazd w ruch, np.

 • zwalniając hamulec postojowy
 • przełączając automatyczną skrzynię biegów z położenia P
 • przełączając mechaniczną skrzynię biegów na bieg jałowy
 • włączając silnik.

Dodatkowo mogą obsługiwać elementy wyposażenia pojazdu. Istnieje ryzyko wypadku i obrażeń!

Opuszczając pojazd należy zabrać ze sobą kluczyk i zablokować zamki. Nie należy pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe

Jeśli pojazd jest hamowany za pomocą hamulca postojowego, światła stop nie świecą się.

Hamulec postojowy


 • Unieruchamianie: Wcisnąć pedał hamulca postojowego mbsymb6_inv_003b.png.
  Gdy silnik pracuje, lampka kontrolna mbsymb1a_inv_004a.png
  w zestawie wskaźników świeci się.

 • Zwalnianie: Wcisnąć hamulec i przytrzymać.

 • Pociągnąć za uchwyt zwalniania mbsymb6_inv_003a.png.
  Lampka kontrolna mbsymb1a_inv_004a.png
  w zestawie wskaźników gaśnie.

  Wyłączanie silnika

  Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIEPodczas wyłączania silnika automatyczna skrzynia biegów przełącza się w poło& ...

  Wyłączenie pojazdu z eksploatacji

  W trakcie przestoju pojazdu trwającego ponad cztery tygodnie może dojść do uszkodzenia akumulatora na skutek tzw. głębokiego rozładowania. ...

  Zobacz tez:

  Środki ostrożności związane z nadajnikiem
  UWAGA Nadajnik nie będzie działał w następujących okolicznościach: Kluczyk znajduje się w stacyjce zapłonowej. Przekroczony zostanie zasięg działania (ok. lOm). Bateria w nadajniku jest rozładowana. Inne pojazdy lub obiekt}' stan ...

  Lampka ostrzegawcza niezapiętych pasów bezpieczeństwa tylnych foteli (opcja)
  Jeżeli pas biodrowy/ramieniowy nie jest zapięty w chwili włączenia zapłonu (silnik nie pracuje) odpowiednia lampka ostrzegawcza niezapiętego pasa zapali się na czerwono; po zapięciu pasa kolor zmieni się na zielony. Następnie, po uruchomie ...

  Pas biodrowy (opcja)
  Zapinanie pasa: W celu zapięcia 2-punktowego statycznego pasa bezpieczeństwa należy wcisnąć metalowy zaczep w klamrę. Zapędu pasa towarzyszy charakterystyczny szczęk zapadki klamry. Należy upewnić się, czy pas został zapięty i ...

  Categorie