Mercedes-Benz Klasa C: Haczyk na torby

OSTRZEŻENIE

Haczyk na torby nie jest w stanie przytrzymać ciężkich przedmiotów lub elementów bagażu. Podczas manewrów hamowania lub gwałtownej zmiany kierunku jazdy może dojść do przemieszczania się przedmiotów lub elementów bagażu, które mogą uderzyć pasażerów. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Na haczyku wieszać tylko lekkie przedmioty. Na haczyku nie należy nigdy wieszać twardych, ostrych lub łamliwych przedmiotów.

 

Obciążenie haczyka na torby nie może przekraczać 5 kg i nie należy go wykorzystywać do mocowania bagażu.

Haczyk na torby


Limuzyna

 1. Haczyk na torby

Haczyk na torby


Wersja kombi

 • Otwieranie: Nacisnąć haczyk na torby mbsymb6_inv_003a.png
  (strzałka). Haczyk mbsymb6_inv_003a.png
  wysunie się

 • Zamykanie: Wcisnąć haczyk mbsymb6_inv_003a.png
  tak, aby został zablokowany.

  Zaczepy do mocowania bagażu

  Podczas mocowania obciążeń należy przestrzegać następujących wskazówek: Należy przestrzegać zasad dotyczących r ...

  Osłona bagażnika

  ...

  Zobacz tez:

  Ogrzewanie i klimatyzacja sterowane ręcznie
  Układ ogrzewania i chłodzenia może być również regulowany ręcznie za pomocą przycisków innych niż AUTO. W tym trybie system pracuje sekwencyjnie, stosownie do kolejności wciśnięcia przycisków. W trybie automatycznym, p ...

  Włączanie biegu wstecznego
  Bieg wsteczny R należy włączać wyłącznie w stojącym pojeździe. W przeciwnym razie można uszkodzić skrzynię biegów.   Przy włączonym biegu wstecznym funkcja ECO Start-Stop jest niedostępna. ...

  Aby przywrócić zaprogramowaną prędkość jazdy przy aktualnej prędkości przekraczającej 40 km/h
  Jeżeli do zakończenia działania układu regulacji prędkości jazdy użyto innego sposobu niż naciśnięcie przycisku Cruise ON-OFF i układ jest nadal włączony, po naciśnięciu przycisku +RES zostanie przywrócona osta ...

  Categorie