Mercedes-Benz Klasa C: Haczyk na torby

OSTRZEŻENIE

Haczyk na torby nie jest w stanie przytrzymać ciężkich przedmiotów lub elementów bagażu. Podczas manewrów hamowania lub gwałtownej zmiany kierunku jazdy może dojść do przemieszczania się przedmiotów lub elementów bagażu, które mogą uderzyć pasażerów. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Na haczyku wieszać tylko lekkie przedmioty. Na haczyku nie należy nigdy wieszać twardych, ostrych lub łamliwych przedmiotów.

 

Obciążenie haczyka na torby nie może przekraczać 5 kg i nie należy go wykorzystywać do mocowania bagażu.

Haczyk na torby


Limuzyna

 1. Haczyk na torby

Haczyk na torby


Wersja kombi

 • Otwieranie: Nacisnąć haczyk na torby mbsymb6_inv_003a.png
  (strzałka). Haczyk mbsymb6_inv_003a.png
  wysunie się

 • Zamykanie: Wcisnąć haczyk mbsymb6_inv_003a.png
  tak, aby został zablokowany.

  Zaczepy do mocowania bagażu

  Podczas mocowania obciążeń należy przestrzegać następujących wskazówek: Należy przestrzegać zasad dotyczących r ...

  Osłona bagażnika

  ...

  Zobacz tez:

  Sprawdzanie filtra
  Jeżeli pojazd jest długotrwale eksploatowany w miastach o dużym zanieczyszczeniu powietrza lub na zapylonych drogach, należy go częściej sprawdzać i wymieniać. W przypadku wymiany filtra powietrza układu klimatyzacji we własnym zakresie nale& ...

  Aby zmniejszyć zaprogramowaną prędkość jazdy
  Postępować zgodnie z jedną z poniższych procedur: Nacisnąć i przytrzymać przycisk SET-. Pojazd zacznie stopniowo zwalniać. Zwolnić przycisk po osiągnięciu przez pojazd wymaganej prędkości. Nacisnąć i natychmia ...

  Problemy z szybami bocznymi
  Problem: nie można zamknąć szyby, ponieważ ciała obce, np. liście lub inne przedmioty w prowadnicy blokują jej ruch. Usunąć przeszkadzające przedmioty Zamknąć szybę boczną. Problem: nie można zamkną ...

  Categorie