Mercedes-Benz Klasa C: Dolewanie oleju silnikowego

Mercedes-Benz Klasa C –> Czszczenie i konserwacja –> Komora silnika –> Olej silnikowy –> Dolewanie oleju silnikowego
OSTRZEŻENIE

Niektóre elementy w komorze silnika, np. silnik, chłodnica i elementy układu wydechowego, mogą nagrzewać się do wysokiej temperatury. Wykonywanie czynności w komorze silnika wiąże się z niebezpieczeństwem obrażeń!

W miarę możliwości odczekać, aż silnik ostygnie i dotykać tylko części opisanych poniżej.

 

OSTRZEŻENIE

Jeśli olej silnikowy wycieknie na rozgrzane części w komorze silnia, może się zapalić. Istnieje ryzyko pożaru i obrażeń!

Upewnić się, że olej silnikowy nie kapnie na obszar wokół otworu wlewu. Odczekać, aż silnik ostygnie i dokładnie wyczyścić części zabrudzone olejem silnikowym przed uruchomieniem silnika

 

Ochrona środowiska

Należy uważać, aby podczas uzupełniania nie rozlać oleju silnikowego. Zanieczyszczenie gleby lub wód olejem silnikowym jest szkodliwe dla środowiska.

 

Należy stosować wyłącznie oleje silnikowe i filtry oleju dopuszczone do pojazdów z systemem serwisowym. Wykaz olejów silnikowych i filtrów oleju, które zostały sprawdzone i dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami dotyczącymi materiałów eksploatacyjnych Mercedes-Benz można otrzymać w każdym AS Mercedes-Benz.

Do uszkodzenia silnika lub układu wydechowego może doprowadzić:

 • stosowanie olejów silnikowych i filtrów oleju, które nie zostały jednoznacznie dopuszczone do systemu serwisowego pojazdu
 • przekraczanie terminów wymiany oleju silnikowego i filtra wymaganych przez system serwisowy
 • stosowanie dodatków do oleju silnikowego

 

Nie wlewać nadmiernej ilości oleju. Jeśli ślad oleju na miarce sięga powyżej oznaczenia MAX, wlano nadmierną ilość oleju. Na skutek tego może dojść do uszkodzenia silnika lub katalizatora. Nadmierną ilość wlanego oleju należy odessać.

Dolewanie oleju silnikowego


Korek oleju silnikowego (przykład)

 • Przekręcić korek mbsymb6_inv_003a.png
  w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć.

 • Dolać oleju silnikowego. W przypadku poziomu oleju na poziomie oznaczenia MIN na miarce poziomu oleju lub niżej, dolać 1,0 l oleju silnikowego.

 • Założyć korek mbsymb6_inv_003a.png
  na otwór wlewu i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Należy przy tym zwrócić uwagę na prawidłowe zablokowanie korka.

 • Sprawdzić poziom oleju jeszcze raz na miarce poziomu oleju więcej.

Szczegółowe informacje dotyczące oleju silnikowego więcej.

  Kontrola poziomu oleju miarką

  OSTRZEŻENIE'Niektóre elementy w komorze silnika, np. silnik, chłodnica i elementy układu wydechowego, mogą nagrzewać się do wyso ...

  Sprawdzanie poziomu i uzupełnianie innych materiałów eksploatacyjnych

  ...

  Zobacz tez:

  Obsluga radioodtwarzacza (PA710R) (OPCJA)
  1. Przycisk wyboru zakresu pasma FM 2. Przycisk wyboru pasma AM 3. Przycisk wyboru wiadomości o ruchu drogowym TA 4. Przycisk wyboru odtwarzacza płyt kompaktowych/urządzenia zewnętrznego CD/AUX 5. Przycisk automatycznego wyboru kanałów 6. Włącznik ...

  Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESP) (opcja)
  Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESP) przeznaczony jest do stabilizacji toru jazdy podczas skręcania. Układ ESP sprawdza ustawienie kierownicy i bieżący kierunek jazdy. Układ ESP włącza hamowanie poszczególnych kół i inter ...

  Wskazówki dotyczące automatycznej klimatyzacji THERMATIC
  Układ automatycznej klimatyzacji Poniżej przedstawiono wskazówki i zalecenia zapewniające optymalne wykorzystywanie automatycznej klimatyzacji THERMATIC Klimatyzację włączać za pomocą przycisków  i . Lampki kontrolne w prz ...

  Categorie