Mercedes-Benz Klasa C: Awaryjne uruchamianie silnika

Mercedes-Benz Klasa C –> Usuwanie awarii –> Awaryjne uruchamianie silnika

Do awaryjnego rozruchu silnika używać wyłącznie punktu rozruchu z obcego źródła w komorze silnika, składającego się ze styku dodatniego i punktu masowego.

OSTRZEŻENIE

W akumulatorze znajduje się żrący elektrolit. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Nie wdychać ulatniających się gazów. Nie pochylać się nad akumulatorem. Trzymać akumulator w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie kontaktu z elektrolitem natychmiast przepłukać miejsce wodą i zwrócić się do lekarza po pomoc.

 

OSTRZEŻENIE

Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika z akumulatora może ulatniać się łatwopalny gaz. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Nie palić, nie zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem, nie dopuszczać do powstawania iskry. Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika zapewnić odpowiednią wentylację. Nie należy pochylać się nad akumulatorem.

 

OSTRZEŻENIE

W czasie ładowania akumulator wytwarza wodór. W przypadku zwarcia lub iskry wodór może się zapalić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

 • Należy uważać, aby zacisk bieguna dodatniego podłączonego akumulatora nie zetknął się z elementami pojazdu.
 • Na akumulator nie wolno kłaść metalowych przedmiotów lub narzędzi.
 • Podczas podłączania i odłączania akumulatora należy bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności zacisków.
 • W przypadku awaryjnego uruchamiania silnika należy łączyć ze sobą tylko bieguny o tym samym ładunku.
 • Podczas awaryjnego uruchamiania silnika należy bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności podłączania i odłączania przewodów rozruchowych.
 • Nie podłączać lub odłączać zacisków akumulatora przy włączonym silniku

 

OSTRZEŻENIE

Niespalone paliwo może zbierać się w układzie wydechowym i zapalić się. Istnieje ryzyko pożaru. Należy unikać wielokrotnego ponawiania oraz długotrwałych prób uruchamiania silnika.

 

Pojazdy z silnikiem benzynowym: Unikać częstych i długich rozruchów. W przeciwnym razie niespalone paliwo może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora.

Nie należy wykonywać awaryjnego uruchamiania silnika za pomocą prostownika z funkcją szybkiego ładowania. W razie rozładowania akumulatora kierowca innego pojazdu może udzielić pomocy w uruchamianiu silnika, wykorzystując do tego celu swój akumulator i przewody rozruchowe. Należy przestrzegać poniższych zasad:

 • W niektórych pojazdach nie ma dostępu do akumulatora. W takiej sytuacji należy wykorzystać zewnętrzny akumulator lub urządzenie do awaryjnego rozruchu silnika.

 • Pojazdy z silnikiem benzynowym: Z funkcji awaryjnego rozruchu silnika należy korzystać tyko przy zimnym silniku i zimnym układzie wydechowym.

 • Nie uruchamiać silnika, gdy akumulator jest zamarznięty. Należy go najpierw odmrozić.

 • Obcy pojazd wykorzystywany do awaryjnego rozruchu silnika musi mieć instalację elektryczną o napięciu znamionowym 12 V.

 • Stosować wyłącznie przewody rozruchowe o odpowiednim przekroju i z izolowanymi zaciskami.

 • Jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany, podłączyć drugi akumulator i przed próbą rozruchu odczekać kilka minut. Spowoduje to podładowanie własnego akumulatora.

 • Upewnić się, czy pojazdy nie stykają się ze sobą.

Należy upewnić się, że

 • przewody do awaryjnego rozruchu silnika są nieuszkodzone

 • niezaizolowane części zacisków biegunów przewodu do awaryjnego rozruchu nie stykają się z innymi częściami metalowymi, gdy są połączone z akumulatorem

 • Przewody rozruchowe nie dotykają np. do koła pasowego lub wentylatora. Elementy te obracają się podczas rozruchu i pracy silnika.

 • Wcisnąć mocno hamulec postojowy.

 • Mechaniczna skrzynia biegów: Wcisnąć całkowicie pedał sprzęgła i włączyć bieg jałowy.

 • Automatyczna skrzynia biegów: Ustawić dźwignię wybierania biegów w położeniu P

 • Wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne, np. ogrzewanie szyby tylnej, oświetlenie itd.

 • Otworzyć pokrywę komory silnika.

Awaryjne uruchamianie silnika


Pozycja mbsymb6_inv_0042.png
oznacza naładowany akumulator innego pojazdu lub urządzenie do awaryjnego rozruchu silnika.

 • Przesunąć osłonę mbsymb6_inv_003a.png
  styku dodatniego mbsymb6_inv_003b.png
  w kierunku strzałki.

 • Połączyć przewodem rozruchowym styk dodatni mbsymb6_inv_003b.png
  we własnym pojeździe z biegunem dodatnim mbsymb6_inv_003d.png
  obcego akumulatora mbsymb6_inv_0042.png.
  Najpierw podłączyć przewód do własnego akumulatora.

 • Włączyć silnik pojazdu pomagającego przy rozruchu, by pracował z prędkością obrotową biegu neutralnego.

 • Połączyć przewodem rozruchowym biegun ujemny mbsymb6_inv_003f.png
  obcego akumulatora mbsymb6_inv_0042.png
  z punktem masowym mbsymb6_inv_0041.png
  we własnym pojeździe. Najpierw podłączyć przewód do obcego akumulatora mbsymb6_inv_0042.png.

 • Włączyć silnik.

 • Przed odłączeniem przewodu rozruchowego pozostawić silniki pracujące przez kilka minut.

 • Przewód do rozruchu awaryjnego najpierw odłączyć od punktu masowego mbsymb6_inv_0041.png
  i bieguna ujemnego mbsymb6_inv_003f.png,
  a następnie od zacisku dodatniego mbsymb6_inv_003b.png
  i bieguna dodatniego mbsymb6_inv_003d.png.
  Należy przy tym zacząć od zacisków własnego pojazdu.

 • Po usunięciu przewodów do rozruchu awaryjnego zamknąć osłonę mbsymb6_inv_003a.png
  styku dodatniego mbsymb6_inv_003b.png.

 • Zlecić sprawdzenie akumulatora w fachowym serwisie.

Awaryjny rozruch silnika nie jest normalnym trybem działania.

 

Przewody rozruchowe i dalsze informacje na temat awaryjnego rozruchu silnika są dostępne we wszystkich fachowych serwisach.

  Ładowanie akumulatora

  OSTRZEŻENIEPodczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika z akumulatora może ulatniać się łatwopalny gaz. Istnieje nie ...

  Holowanie

  ...

  Zobacz tez:

  Automatyczne składanie oparć (położenie na równo z podłogą) (wersja kombi)
  Od strony bagażnika, pociągając za element sterujący 3, możesz automatycznie odblokować oparcia tylnej kanapy, aby uzyskać płaską podłogę. Warunki eksploatacji  Pojazd na postoju;  otwarta pokrywa bagażnika;   ...

  Czyszczenie obić foteli
  Wskazówki ogólne Do czyszczenia obić ze skóry naturalnej i syntetycznej lub z Alcantary nie używać ściereczek z mikrofazy, gdyż przy częstym stosowaniu może dojść do ich uszkodzenia.   Regularne cz ...

  Odłączanie przyczepy
  OSTRZEŻENIEPojazdy z układem poziomowania nadwozia: Po odłączeniu przewodu przyczepy następuje obniżenie poziomu nadwozia. W wyniku tego może dojść do zakleszczenia kierowcy lub innych osób, znajdujących się pomięd ...

  Categorie