Mercedes-Benz Klasa C: Awaryjne uruchamianie silnika

Mercedes-Benz Klasa C –> Usuwanie awarii –> Awaryjne uruchamianie silnika

Do awaryjnego rozruchu silnika używać wyłącznie punktu rozruchu z obcego źródła w komorze silnika, składającego się ze styku dodatniego i punktu masowego.

OSTRZEŻENIE

W akumulatorze znajduje się żrący elektrolit. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. Nie wdychać ulatniających się gazów. Nie pochylać się nad akumulatorem. Trzymać akumulator w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie kontaktu z elektrolitem natychmiast przepłukać miejsce wodą i zwrócić się do lekarza po pomoc.

 

OSTRZEŻENIE

Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika z akumulatora może ulatniać się łatwopalny gaz. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

Nie palić, nie zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem, nie dopuszczać do powstawania iskry. Podczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika zapewnić odpowiednią wentylację. Nie należy pochylać się nad akumulatorem.

 

OSTRZEŻENIE

W czasie ładowania akumulator wytwarza wodór. W przypadku zwarcia lub iskry wodór może się zapalić. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!

 • Należy uważać, aby zacisk bieguna dodatniego podłączonego akumulatora nie zetknął się z elementami pojazdu.
 • Na akumulator nie wolno kłaść metalowych przedmiotów lub narzędzi.
 • Podczas podłączania i odłączania akumulatora należy bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności zacisków.
 • W przypadku awaryjnego uruchamiania silnika należy łączyć ze sobą tylko bieguny o tym samym ładunku.
 • Podczas awaryjnego uruchamiania silnika należy bezwzględnie przestrzegać opisanej kolejności podłączania i odłączania przewodów rozruchowych.
 • Nie podłączać lub odłączać zacisków akumulatora przy włączonym silniku

 

OSTRZEŻENIE

Niespalone paliwo może zbierać się w układzie wydechowym i zapalić się. Istnieje ryzyko pożaru. Należy unikać wielokrotnego ponawiania oraz długotrwałych prób uruchamiania silnika.

 

Pojazdy z silnikiem benzynowym: Unikać częstych i długich rozruchów. W przeciwnym razie niespalone paliwo może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora.

Nie należy wykonywać awaryjnego uruchamiania silnika za pomocą prostownika z funkcją szybkiego ładowania. W razie rozładowania akumulatora kierowca innego pojazdu może udzielić pomocy w uruchamianiu silnika, wykorzystując do tego celu swój akumulator i przewody rozruchowe. Należy przestrzegać poniższych zasad:

 • W niektórych pojazdach nie ma dostępu do akumulatora. W takiej sytuacji należy wykorzystać zewnętrzny akumulator lub urządzenie do awaryjnego rozruchu silnika.

 • Pojazdy z silnikiem benzynowym: Z funkcji awaryjnego rozruchu silnika należy korzystać tyko przy zimnym silniku i zimnym układzie wydechowym.

 • Nie uruchamiać silnika, gdy akumulator jest zamarznięty. Należy go najpierw odmrozić.

 • Obcy pojazd wykorzystywany do awaryjnego rozruchu silnika musi mieć instalację elektryczną o napięciu znamionowym 12 V.

 • Stosować wyłącznie przewody rozruchowe o odpowiednim przekroju i z izolowanymi zaciskami.

 • Jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany, podłączyć drugi akumulator i przed próbą rozruchu odczekać kilka minut. Spowoduje to podładowanie własnego akumulatora.

 • Upewnić się, czy pojazdy nie stykają się ze sobą.

Należy upewnić się, że

 • przewody do awaryjnego rozruchu silnika są nieuszkodzone

 • niezaizolowane części zacisków biegunów przewodu do awaryjnego rozruchu nie stykają się z innymi częściami metalowymi, gdy są połączone z akumulatorem

 • Przewody rozruchowe nie dotykają np. do koła pasowego lub wentylatora. Elementy te obracają się podczas rozruchu i pracy silnika.

 • Wcisnąć mocno hamulec postojowy.

 • Mechaniczna skrzynia biegów: Wcisnąć całkowicie pedał sprzęgła i włączyć bieg jałowy.

 • Automatyczna skrzynia biegów: Ustawić dźwignię wybierania biegów w położeniu P

 • Wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne, np. ogrzewanie szyby tylnej, oświetlenie itd.

 • Otworzyć pokrywę komory silnika.

Awaryjne uruchamianie silnika


Pozycja mbsymb6_inv_0042.png
oznacza naładowany akumulator innego pojazdu lub urządzenie do awaryjnego rozruchu silnika.

 • Przesunąć osłonę mbsymb6_inv_003a.png
  styku dodatniego mbsymb6_inv_003b.png
  w kierunku strzałki.

 • Połączyć przewodem rozruchowym styk dodatni mbsymb6_inv_003b.png
  we własnym pojeździe z biegunem dodatnim mbsymb6_inv_003d.png
  obcego akumulatora mbsymb6_inv_0042.png.
  Najpierw podłączyć przewód do własnego akumulatora.

 • Włączyć silnik pojazdu pomagającego przy rozruchu, by pracował z prędkością obrotową biegu neutralnego.

 • Połączyć przewodem rozruchowym biegun ujemny mbsymb6_inv_003f.png
  obcego akumulatora mbsymb6_inv_0042.png
  z punktem masowym mbsymb6_inv_0041.png
  we własnym pojeździe. Najpierw podłączyć przewód do obcego akumulatora mbsymb6_inv_0042.png.

 • Włączyć silnik.

 • Przed odłączeniem przewodu rozruchowego pozostawić silniki pracujące przez kilka minut.

 • Przewód do rozruchu awaryjnego najpierw odłączyć od punktu masowego mbsymb6_inv_0041.png
  i bieguna ujemnego mbsymb6_inv_003f.png,
  a następnie od zacisku dodatniego mbsymb6_inv_003b.png
  i bieguna dodatniego mbsymb6_inv_003d.png.
  Należy przy tym zacząć od zacisków własnego pojazdu.

 • Po usunięciu przewodów do rozruchu awaryjnego zamknąć osłonę mbsymb6_inv_003a.png
  styku dodatniego mbsymb6_inv_003b.png.

 • Zlecić sprawdzenie akumulatora w fachowym serwisie.

Awaryjny rozruch silnika nie jest normalnym trybem działania.

 

Przewody rozruchowe i dalsze informacje na temat awaryjnego rozruchu silnika są dostępne we wszystkich fachowych serwisach.

  Ładowanie akumulatora

  OSTRZEŻENIEPodczas ładowania akumulatora i awaryjnego uruchamiania silnika z akumulatora może ulatniać się łatwopalny gaz. Istnieje nie ...

  Holowanie

  ...

  Zobacz tez:

  Odtwarzacz plyt kompaktowych (PA760R) (OPCJA)
  1. Szczelina do wkładania CD 2. Lampka kontrolna CD 3. Przycisk wysuwania CD 4. Przycisk ładowania CD (LOAD) 5. Przycisk wyboru urządzenia zewnętrznego AUX 6. Przycisk automatycznego wyboru ścieżek 7. Przycisk wyświetlania informacji INFO 8. Przycisk dos ...

  Lusterka zewnętrzne
  Regulacja Wybrać lusterko wsteczne za pomocą przełącznika 2, a następnie użyć przycisku 1 do ustawienia go w żądanej pozycji. Lusterka ogrzewane Funkcja usuwania szronu włącza się jednocześnie z ogrzewaniem tylnej szyby. Z ...

  Przegląd
  Komputer pokładowy zostaje uruchomiony w chwili przekręcenia kluczyka w stacyjce w położenie 1. Za pomocą przycisków na kierownicy wielofunkcyjnej można sterować wskazaniami na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i ustawieniami w komputerze pokład ...

  Categorie