Hyundai i30: Zamykanie pokrywy wlewu paliwa

Hyundai i30 –> Cechy samochodu Hyundai –> Pokrywa wlewu paliwa –> Zamykanie pokrywy wlewu paliwa

1. Aby założyć korek, należy go dokręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do słyszalnego zatrzaśnięcia. Zatrzaśnięcie wskazuje na prawidłowe dokręcenie korka.

2. Zamknąć pokrywę wlewu paliwa, lekko docisnąć i upewnić się, że jest bezpiecznie zamknięta.

OSTRZEŻENIE Tankowanie

 • Jeżeli paliwo wytryśnie na zewnątrz, może znaleźć się na ubraniu lub skórze i stworzyć niebezpieczeństwo pożaru i poparzeń.

  Zawsze odkręcać korek wlewu paliwa ostrożnie i powoli. Jeżeli spod korka wydostają się opary paliwa lub słyszane są gwiżdżące odgłosy, przed całkowitym otwarciem korka należy odczekać do zupełnego zniknięcia tych objawów.

 • Przy tankowaniu nie dolewać paliwa po automatycznym wyłączeniu się dystrybutora paliwa.
 • Zawsze sprawdzać prawidłowe zamocowanie korka wlewu paliwa, aby zapobiec wyciekowi paliwa w razie kolizji.

OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwa związane z tankowaniem

Paliwa samochodowe są łatwopalne.

Podczas tankowania prosimy o dokładne przestrzeganie poniższych wskazówek. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować poważne obrażenia, oparzenia lub śmierć w wyniku pożaru lub wybuchu.

 • Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia na dystrybutorze paliwa i rygorystycznie ich przestrzegać
 • Przed tankowaniem sprawdzić lokalizację awaryjnego odcięcia paliwa na stacji paliwowej, jeżeli jest dostępne.
 • Przed dotknięciem dyszy dystrybutora należy jedną ręką dotknąć metalową część oddaloną od wlewu paliwa, dyszy lub innego elementu zasilającego paliwa w celu rozładowania elektryczności statycznej.
 • Nie wolno wsiadać do samochodu po rozpoczęciu tankowania, ponieważ dotykając, pocierając lub przesuwając materiały tekstylne (poliester, jedwab, nylon itd.), można wytworzyć ładunki elektryczne.

  Rozładowanie ładunków elektrostatycznych może spowodować gwałtowne zapalenie się oparów paliwa.

  W przypadku konieczności ponownego wejścia do samochodu należy rozładować ładunki elektrostatyczne przez dotknięcie metalowej części pojazdu, oddalonej od wlewu paliwa, dyszy lub innego elementu zasilającego paliwa.

 • Używając podręcznego zbiornika na paliwo, należy upewnić się, że przed napełnieniem stoi on na równym podłożu.

  Rozładowanie ładunków elektrostatycznych z pojemnika może spowodować zapalenie oparów paliwa i pożar. Podczas tankowania, aż do czasu jego zakończenia, należy utrzymać styczność z pojazdem.

  Należy używać wyłącznie podręcznych plastikowych zbiorników przeznaczonych do przewożenia i przechowywania paliwa.

 • Podczas tankowania nie wolno korzystać z telefonu komórkowego. Prąd elektryczny lub zakłócenia elektroniczne spowodowane przez telefony komórkowe mogą zapalić opary paliwa, wywołując pożar.
 • Przed rozpoczęciem tankowania zawsze wyłączać silnik. Iskrzenie wyposażenia elektrycznego silnika może spowodować zapalenie oparów paliwa, wywołując pożar.

  Po zakończeniu tankowania, a przed uruchomieniem silnika sprawdzić, czy korek wlewu paliwa i pokrywa korka są bezpiecznie zamknięte.

 • Nie wolno używać zapałek ani zapalniczki i NIE WOLNO PALIĆ TYTONIU ani pozostawiać zapalonego papierosa w pojeździe znajdującym się na stacji paliwowej, zwłaszcza podczas tankowania. Paliwo samochodowe jest łatwopalne i po jego zapaleniu dochodzi do pożaru.
 • Jeżeli podczas tankowania wybuchnie pożar, należy opuścić sąsiedztwo samochodu i niezwłocznie powiadomić kierownika stacji paliw, a następnie straż pożarną. Postępować zgodnie z wydanymi przez nich instrukcjami.

OSTROŻNIE

 • Należy się upewnić, że pojazd tankowany jest zgodnie ze wskazówkami podanymi w części "Zalecane paliwo" w rozdziale 1.
 • Jeżeli wystąpi potrzeba wymiany korka wlewu paliwa, użyć wyłącznie oryginalnego korka HYUNDAI lub odpowiednika przeznaczonego do danego modelu samochodu.

  Niewłaściwy korek wlewu paliwa może spowodować nieprawidłowe działanie układu paliwowego lub układu ograniczania emisji.

 • Nie rozlewać paliwa na zewnętrzne powierzchnie pojazdu. Każde paliwo rozlane na powłokę lakierniczą może spowodować jej uszkodzenie.
 • Po zatankowaniu zawsze sprawdzać prawidłowość zamocowania korka wlewu, aby zapobiec wyciekowi paliwa w razie kolizji.

  Otwieranie pokrywy wlewu paliwa

  Pokrywę wlewu paliwa należy otwierać z wnętrza kabiny, pociągając dźwigienkę umieszczoną w podłodze z przodu obok fotela kie ...

  Okno dachowe

  Jeżeli samochód jest wyposażony w tę opcję, można rozsuwać i uchylać okno dachowe za pomocą przycisków sterujących, u ...

  Zobacz tez:

  Przerywanie prowadzenia przy parkowaniu
  Nacisnąć przycisk PARKTRONIC na konsoli środkowej więcej. Następuje natychmiastowe przerwanie prowadzenia przy parkowaniu i wyłączenie układu PARKTRONIC. Prowadzenie przy parkowaniu zostaje automatycznie przerwane, jeśli dalsze manew ...

  Włączanie położenia neutralnego N
  Wcisnąć do oporu pedał sprzęgła. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu N . ...

  Wskazówki ogólne
  Najistotniejszym elementem pakietu dynamiki jazdy z trybem sportowym jest regulowany system amortyzacji. Optymalny stopień amortyzacji zostaje wyregulowany automatycznie, w zależności od aktualnych warunków jazdy. Charakterystyka amortyzacji jest zależna: in ...

  Categorie