Hyundai i30: Usługi holownicze

Hyundai i30 –> Postępowanie w przypadku awarii –> Holowanie –> Usługi holownicze

Usługi holownicze


Jeżeli samochód wymaga holowania, powinno być ono wykonane przez autoryzowaną stację obsługi HYUNDAI lub profesjonalną firmę zajmującą się holowaniem pojazdów. Aby zapobiec uszkodzeniu pojazdu, wymagane jest stosowanie właściwych procedur podnoszenia i holowania.

Zaleca się korzystanie z wózków lub platform.

Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 5, podrozdział "Ciągnięcie przyczepy".

Dopuszczalne jest holowanie pojazdu z tylnymi kołami na podłożu (bez wózka) i uniesionymi kołami przednimi.

Jeżeli którekolwiek z obciążonych kół lub elementów zawieszenia są uszkodzone lub samochód jest holowany z przednimi kołami na podłożu, pod przednimi kołami należy umieścić wózek holowniczy.

Jeśli samochód holowany jest przez profesjonalny pojazd holowniczy bez użycia wózka, zawsze powinny być uniesione koła przednie, a nie tylne.

OSTROŻNIE

Przed holowaniem sprawdzić poziom płynu ATF w automatycznej skrzyni biegów. Jeżeli jest poniżej zakresu HOT na wskaźniku poziomu, należy uzupełnić płyn. Jeżeli nie jest to możliwe, należy użyć wózka holowniczego.

Usługi holownicze


OSTROŻNIE

Nie wolno holować pojazdu do tyłu z przednimi kołami na podłożu, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia pojazdu.

Nie holować pojazdu za pomocą linki holowniczej. Należy użyć podnośnika lub platformy.

W przypadku awaryjnego holowania samochodu bez użycia wózka: 1. Ustawić kluczyk zapłonu w położeniu ACC.

2. Ustawić drążek zmiany biegów w położeniu N (neutralnym).

3. Zwolnić hamulec postojowy.

OSTROŻNIE

Nieustawienie drążka zmiany biegów w położeniu N (neutralnym) może spowodować wewnętrzne uszkodzenie skrzyni biegów.

  Holowanie

  ...

  Demontowany hak holowniczy (tylny)

  1. Otworzyć drzwi bagażnika i wyjąć hak holowniczy ze skrzynki na narzędzia. 2. Zdjąć zaślepkę otworu w tylnym zderzaku, nacis ...

  Zobacz tez:

  Kurtynowa poduszka powietrzna (opcja)
  Kurtynowe poduszki powietrzne umieszczone są wzdłuż obu belek dachowych ponad przednimi i tylnymi drzwiami. Przeznaczone są do ochrony głów osób siedzących na przednich fotelach i na bocznych tylnych fotelach przy niektórych zderzeniach b ...

  Napinacz
  Za pomocą napinacza można lekki bagaż docisnąć do bocznej ściany bagażnika, zabezpieczając go w ten sposób przez przesuwaniem się. Napinacz należy wykorzystywać do mocowania bagażu o masie maksymalnie 7 kg i wymiar ...

  Czyszczenie końcówek rur wydechowych
  Nie czyścić końcówek rur wydechowych środkami kwaśnymi, np. preparatami sanitarnymi, preparatami do czyszczenia obręczy kół. Na skutek środków do posypywania nawierzchni oraz innych niekorzystnych wpływów ot ...

  Categorie