Hyundai i30: Układ klimatyzacji sterowany automatycznie

Układ klimatyzacji sterowany automatycznie


1. Ustawić kluczyk zapłonu w położeniu ON.

2. Wvbrać tryb odszraniania, wciskając przycisk (  )
3. Przy wciśniętym przycisku A/C nacisnąć przycisk poboru powietrza ( ) co najmniej 5
razy w ciągu 3 sekund.

Lampka kontrolna przycisku A/C mignie 3 razy w odstępie 0,5 sekundy. Sygnalizuje to wyłączenie funkcji automatycznego zapobiegania zaparowaniu lub jej przywrócenie do zaprogramowanego stanu.

W przypadku rozładowania lub odłączenia akumulatora funkq'a automatycznego zapobiegania zaparowania szyby zostanie ustawiona ponownie.

  Układ klimatyzacji sterowany ręcznie

  1. Ustawić kluczyk zapłonu w położeniu ON. 2. Wcisnąć przycisk odszraniania (  ). 3. Wcisnąć przycisk trybu poboru powietrz ...

  Schowek

  Schowki mogą być używane do przechowywania niewielkich przedmiotów potrzebnych kierowcy lub pasażerom. ...

  Zobacz tez:

  Opis tablicy bezpieczników/przekaźników
  Na wewnętrznej części pokrywy tablicy bezpieczników/przekaźników umieszczona jest naklejka z nazwami i prądami znamionowymi bezpieczników/przekaźników. Tablica od strony kierowcy Przedział silnikowy Wyłącznie siln ...

  Rady dotyczące jazdy, ECO jazda
  Zużycie paliwa jest homologowane zgodnie z metodą standardową i przepisami. Jest identyczny w przypadku wszystkich producentów, umożliwia porównanie pojazdów. Zużycie w warunkach rzeczywistych zależy od warunków użytkowania pojazd ...

  Na miejscu przednim
  Przewożenie dziecka na przednim miejscu pasażera podlega odrębnym uregulowaniom w różnych krajach. Należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi i postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w schemacie na nastę ...

  Categorie