Hyundai i30: Układ klimatyzacji sterowany automatycznie

Układ klimatyzacji sterowany automatycznie


1. Ustawić kluczyk zapłonu w położeniu ON.

2. Wvbrać tryb odszraniania, wciskając przycisk (  )
3. Przy wciśniętym przycisku A/C nacisnąć przycisk poboru powietrza ( ) co najmniej 5
razy w ciągu 3 sekund.

Lampka kontrolna przycisku A/C mignie 3 razy w odstępie 0,5 sekundy. Sygnalizuje to wyłączenie funkcji automatycznego zapobiegania zaparowaniu lub jej przywrócenie do zaprogramowanego stanu.

W przypadku rozładowania lub odłączenia akumulatora funkq'a automatycznego zapobiegania zaparowania szyby zostanie ustawiona ponownie.

  Układ klimatyzacji sterowany ręcznie

  1. Ustawić kluczyk zapłonu w położeniu ON. 2. Wcisnąć przycisk odszraniania (  ). 3. Wcisnąć przycisk trybu poboru powietrz ...

  Schowek

  Schowki mogą być używane do przechowywania niewielkich przedmiotów potrzebnych kierowcy lub pasażerom. ...

  Zobacz tez:

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEW przypadku pozostawienia dzieci bez opieki w pojeździe mogą one otworzyć drzwi i wskutek tego spowodować zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego wysiąść i wpaść pod koła przejeż ...

  W celu przesunięcia otwieranego dachu
  uchylanie: ustawić znacznik 3 w położeniu A. otwieranie: ustawić znacznik 3 w położeniu B, C lub D , aby ustawić element w odpowiednim położeniu otwarcia; zamykanie: ustawić znacznik 3 w położeniu 0. Odpowiedzia ...

  Wyłączenie systemu
  Aby wyłączyć układ, naciskać przycisk 12 do momentu wyświetlenia komunikatu OFF w strefie 1. Zalecane jest korzystanie z jednego z programów automatycznych AUTO, SOFT lub FAST. W trybie automatycznym (zapalona lampka kontrolna przycisku 14 ...

  Categorie