Hyundai i30: Praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowego hamowania

Hyundai i30 –> Jazda samochodem Hyundai –> Układ hamulcowy –> Praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowego hamowania

OSTRZEŻENIE

 • Przy każdym opuszczaniu lub parkowaniu pojazdu należy zawsze włączyć hamulec postojowy i ustawić skrzynię biegów w położenie parkowania. Istnieje niebezpieczeństwo, że pojazd z niecałkowicie włączonym hamulcem postojowym może przypadkowo ruszyć i zranić kierowcę lub inne osoby.
 • Wszystkie parkujące samochody powinny mieć zawsze całkowicie zaciągnięty hamulec postojowy. Pozwala to uniknąć niezamierzonego ruszenia pojazdu, co mogłoby doprowadzić do obrażeń pasażerów lub przechodniów.

Przed odjazdem z parkingu należy się upewnić, że hamulec postojowy został zwolniony i zgasła odpowiednia lampka kontrolna.

Podczas jazdy przez wodę hamulce mogą zamoknąć. Może się to również zdarzyć przy myciu samochodu. Mokre hamulce mogą być niebezpieczne. Przy mokrych hamulcach droga hamowania wydłuży się. Mokre hamulce mogą spowodować ściąganie samochodu na jedną stronę podczas hamowania.

Aby wysuszyć hamulce, należy kilkakrotnie lekko zahamować podczas jazdy aż do przywrócenia ich normalnego działania. Należy zachować ostrożność i w każdej chwili zachowywać panowanie nad samochodem. Jeżeli nie zostanie przywrócone normalne działanie hamulców, należy niezwłocznie zatrzymać samochód w bezpieczny sposób i wezwać pomoc autor/zowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Nie wolno zjeżdżać z pochyłości z wyłączonym biegiem (na Juzie"). Jest to bardzo niebezpieczne.

Zawsze należy pozostawiać włączony bieg, zmniejszając prędkość za pomocą hamulców, a następnie redukować bieg tak, aby hamowanie silnikiem pozwoliło utrzymać bezpieczną prędkość.

Nie wolno nadużywać pedału hamulca. Opieranie stopy na pedale hamulca podczas jazdy jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować przegrzanie hamulców i utratę ich skuteczności.

Zwiększa to również zużycie elementów hamulca.

Jeżeli podczas jazdy nastąpi spadek ciśnienia w ogumieniu, należy delikatnie zahamować, utrzymując kierunek jazdy na wprost. Po osiągnięciu odpowiednio niskiej prędkości należy zjechać z drogi i zatrzymać się w bezpiecznym miejscu.

Jeżeli samochód wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, podczas postoju nie wolno dopuścić do jego powolnego poruszania się z włączonym silnikiem. Aby tego uniknąć, podczas postoju należy mocno wcisnąć pedał hamulca.

 • Zachować ostrożność podczas postoju na pochyłościach. Mocno zaciągnąć hamulec postojowy i ustawić drążek selektora w położeniu P (automatyczna skrzynia biegów) lub drążek zmiany biegów w położeniu pierwszego lub wstecznego biegu (manualna skrzynia biegów).

  Jeżeli pojazd zaparkowany jest przodem w stronę spadku, w celu zapobieżenia stoczeniu się należy skręcić przednie koła w kierunku krawężnika. Jeżeli pojazd zaparkowany jest przodem w stronę wzniesienia, w celu zapobieżenia stoczeniu się należy skręcić przednie koła w kierunku przeciwnym do krawężnika.

  Jeżeli nie ma krawężnika lub inne okoliczności wymagają zabezpieczenia samochodu przed stoczeniem, należy podłożyć blokady pod koła.

 • W pewnych warunkach zaciągnięty hamulec postojowy może zamarznąć. Jest to możliwe, zwłaszcza gdy w pobliżu hamulców tylnych nagromadzi się śnieg lub lód albo hamulce zostały zamoczone. Jeżeli występuje prawdopodobieństwo zamarznięcia hamulca postojowego, należy go zaciągnąć tylko na czas przesunięcia drążka selektora w położenie P (automatyczna skrzynia biegów) lub przesunięcia drążka zmiany biegów w położenie pierwszego lub wstecznego biegu (manualna skrzynia biegów).

  Pod tylne koła należy podłożyć blokady, aby uniemożliwić stoczenie się samochodu.

  Następnie zwolnić hamulec postojowy.

 • Nie wolno utrzymywać pojazdu na pochyłości wciskając pedał przyspieszenia. Może to spowodować przegrzanie się skrzyni biegów.

  Zawsze należy używać pedału hamulca lub hamulca postojowego.

  Używanie wyłącznika układu ESP

  Podczas jazdy Dobrym zwyczajem jest utrzymywanie włączonego układu ESP, gdy tylko pozwalają na to warunki. Aby wyłączyć układ ESP ...

  Układ regulacji prędkości jazdy

  Układ regulacji prędkości jazdy pozwala na zaprogramowanie utrzymywania stałej prędkości przez pojazd bez potrzeby korzystania przez kierowcę ...

  Zobacz tez:

  Antena
  Antena dachowa Do odbioru sygnałów stacji w zakresach AM i FM samochód wyposażony jest w antenę dachową. Antena ta jest demontowalna. Aby wymontować antenę, należy odkręcić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zeg ...

  Wyłączenie systemu
  Aby wyłączyć układ, naciskać przycisk 12 do momentu wyświetlenia komunikatu OFF w strefie 1. Zalecane jest korzystanie z jednego z programów automatycznych AUTO, SOFT lub FAST. W trybie automatycznym (zapalona lampka kontrolna przycisku 14 ...

  Włączanie i wyłączanie
  Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 0 więcej lub wyjąć. Włączanie: Nacisnąć przycisk . Lampka kontrolna w przycisku  świeci się. Przy włączonej funkcji wykorzystania ...

  Categorie