Hyundai i30: Konserwacja powłoki lakierniczej

Hyundai i30 –> Obsługa –> Dbałość o wygląd –> Dbałość o wygląd zewnętrzny –> Konserwacja powłoki lakierniczej

Mycie

Aby ochronić powłokę samochodu przed rdzą i uszkodzeniami, należy dokładnie myć pojazd co najmniej raz w miesiącu letnią lub zimną wodą.

Jeżeli pojazd używany jest do jazdy terenowej, należy go umyć po każdej takiej jeździe. Należy zwrócić szczególną uwagę na usunięcie soli, zanieczyszczeń, błota i innych obcych ciał.

Upewnić się, że dolne otwory odpływowe w drzwiach i progach są drożne i czyste. Owady, smoła, żywica, ptasie odchody, zanieczyszczenia przemysłowe i inne mogą uszkodzić powłokę lakierniczą samochodu, jeżeli nie zostaną niezwłocznie usunięte.

Nawet natychmiastowe zmycie czystą wodą może nie usunąć całkowicie tych zanieczyszczeń.

Można użyć delikatnego mydła, bezpiecznego dla lakierowanych powierzchni.

Po myciu dokładnie spłukać pojazd letnią lub zimną wodą. Nie wolno dopuścić, aby mydło wyschło na powłoce lakierniczej.

OSTROŻNIE

 • Nie wolno używać mocnego mydła, detergentów ani gorącej wody Nie wolno również myć samochodu poddanego bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych ani gdy nadwozie pojazdu jest rozgrzane.
 • Podczas mycia bocznych szyb pojazdu należy zachować ostrożność. Zwłaszcza w przypadku używania wody pod wysokim ciśnieniem. Woda może przedostać się przez okna i zamoczyć wnętrze samochodu.
 • Aby uniknąć uszkodzenia części z tworzywa sztucznego, nie należy ich czyścić za pomocą rozpuszczalników chemicznych i silnych detergentów.

OSTRZEŻENIE Mokre hamulce

Po umyciu pojazdu uruchomić hamulce podczas jazdy z niewielką prędkością, aby sprawdzić, czy nie zamokły. Jeżeli skuteczność hamowania jest osłabiona, osuszyć hamulce, naciskając lekko pedał hamulca przy jeździe do przodu z niewielką prędkością.

Konserwacja powłoki lakierniczej


OSTROŻNIE

Mycie wodą (również pod ciśnieniem) przedziału silnikowego może spowodować uszkodzenie znajdujących się w nim obwodów elektrycznych.

Nigdy nie wolno dopuścić do zetknięcia się wody lub innych cieczy z podzespołami elektrycznymi/elektronicznymi pojazdu, ponieważ grozi to ich uszkodzeniem.

Woskowanie

Pojazd należy woskować, gdy woda przestaje przyjmować formę kropli na powłoce lakierniczej.

Przed woskowaniem należy umyć i wysuszyć nadwozie. Używać dobrej jakości wosku w postaci płynu lub pasty i przestrzegać wskazówek producenta.

Pokryć woskiem wszystkie wykończenia metalowe celem ich ochrony i zachowania połysku.

Usuwanie tłuszczu, smoły i innych, podobnych materiałów za pomocą środka do wusuwania plam zwykle powoduje usunięcie warstwy wosku z powłoki lakierniczej. Upewnić się, że powierzchnie te zostały ponownie pokryte woskiem, nawet gdy reszta nadwozia nie wymaga jeszcze woskowania.

OSTROŻNIE

 • Usuwanie kurzu lub brudu z nadwozia za pomocą kawałka suchej tkaniny może doprowadzić do zarysowań powłoki lakierniczej.
 • Do czyszczenia elementów chromowanych lub anodowanych nie wolno używać waty stalowej, środków czyszczących zawierających substancje ścierne ani detergentów o mocnym odczynie zasadowym lub żrącym. Może to doprowadzić do uszkodzenia powłoki ochronnej i spowodować odbarwienie lub rozkład lakieru.

  Dbałość o wygląd zewnętrzny

  Ogólne środki ostrożności Bardzo rygorystycznie należy przestrzegać wskazówek umieszczonych na opakowaniach używanych środk&oacu ...

  Naprawa uszkodzeń powłoki lakierniczej

  Głębokie rysy i wyszczerbienia spowodowane uderzeniami kamieni należy naprawiać niezwłocznie. Niezabezpieczone powierzchnie metalowe szybko skoroduj&# ...

  Zobacz tez:

  Warto wiedzieć
  Niniejsza instrukcja obsługi opisuje wszystkie modele, elementy wyposażenia seryjnego i dodatkowego Państwa pojazdu, które były dostępne w chwili zakończenia redakcji tej instrukcji. W wersjach produkowanych na rynki poszczególnych kraj& ...

  Ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu
  Ta funkcja ostrzega kierowcę w przypadku niezamierzonego przekroczenia linii ciągłej lub nieciągłej. Ta funkcja wykorzystuje kamerę zamontowaną na przedniej szybie za lusterkiem. Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc podczas prowadzenia w przypadku ...

  Nieprawidłowości w działaniu
  Jeśli system wykryje nieprawidłowość, na tablicy wskaźników pojawia się komunikat "Skontroluj alarm martwego pola". Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. Uwaga: w momencie uruchamiania silnika wskaźnik 6 i wy& ...

  Categorie