Hyundai i30: Konserwacja powłoki lakierniczej

Hyundai i30 –> Obsługa –> Dbałość o wygląd –> Dbałość o wygląd zewnętrzny –> Konserwacja powłoki lakierniczej

Mycie

Aby ochronić powłokę samochodu przed rdzą i uszkodzeniami, należy dokładnie myć pojazd co najmniej raz w miesiącu letnią lub zimną wodą.

Jeżeli pojazd używany jest do jazdy terenowej, należy go umyć po każdej takiej jeździe. Należy zwrócić szczególną uwagę na usunięcie soli, zanieczyszczeń, błota i innych obcych ciał.

Upewnić się, że dolne otwory odpływowe w drzwiach i progach są drożne i czyste. Owady, smoła, żywica, ptasie odchody, zanieczyszczenia przemysłowe i inne mogą uszkodzić powłokę lakierniczą samochodu, jeżeli nie zostaną niezwłocznie usunięte.

Nawet natychmiastowe zmycie czystą wodą może nie usunąć całkowicie tych zanieczyszczeń.

Można użyć delikatnego mydła, bezpiecznego dla lakierowanych powierzchni.

Po myciu dokładnie spłukać pojazd letnią lub zimną wodą. Nie wolno dopuścić, aby mydło wyschło na powłoce lakierniczej.

OSTROŻNIE

 • Nie wolno używać mocnego mydła, detergentów ani gorącej wody Nie wolno również myć samochodu poddanego bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych ani gdy nadwozie pojazdu jest rozgrzane.
 • Podczas mycia bocznych szyb pojazdu należy zachować ostrożność. Zwłaszcza w przypadku używania wody pod wysokim ciśnieniem. Woda może przedostać się przez okna i zamoczyć wnętrze samochodu.
 • Aby uniknąć uszkodzenia części z tworzywa sztucznego, nie należy ich czyścić za pomocą rozpuszczalników chemicznych i silnych detergentów.

OSTRZEŻENIE Mokre hamulce

Po umyciu pojazdu uruchomić hamulce podczas jazdy z niewielką prędkością, aby sprawdzić, czy nie zamokły. Jeżeli skuteczność hamowania jest osłabiona, osuszyć hamulce, naciskając lekko pedał hamulca przy jeździe do przodu z niewielką prędkością.

Konserwacja powłoki lakierniczej


OSTROŻNIE

Mycie wodą (również pod ciśnieniem) przedziału silnikowego może spowodować uszkodzenie znajdujących się w nim obwodów elektrycznych.

Nigdy nie wolno dopuścić do zetknięcia się wody lub innych cieczy z podzespołami elektrycznymi/elektronicznymi pojazdu, ponieważ grozi to ich uszkodzeniem.

Woskowanie

Pojazd należy woskować, gdy woda przestaje przyjmować formę kropli na powłoce lakierniczej.

Przed woskowaniem należy umyć i wysuszyć nadwozie. Używać dobrej jakości wosku w postaci płynu lub pasty i przestrzegać wskazówek producenta.

Pokryć woskiem wszystkie wykończenia metalowe celem ich ochrony i zachowania połysku.

Usuwanie tłuszczu, smoły i innych, podobnych materiałów za pomocą środka do wusuwania plam zwykle powoduje usunięcie warstwy wosku z powłoki lakierniczej. Upewnić się, że powierzchnie te zostały ponownie pokryte woskiem, nawet gdy reszta nadwozia nie wymaga jeszcze woskowania.

OSTROŻNIE

 • Usuwanie kurzu lub brudu z nadwozia za pomocą kawałka suchej tkaniny może doprowadzić do zarysowań powłoki lakierniczej.
 • Do czyszczenia elementów chromowanych lub anodowanych nie wolno używać waty stalowej, środków czyszczących zawierających substancje ścierne ani detergentów o mocnym odczynie zasadowym lub żrącym. Może to doprowadzić do uszkodzenia powłoki ochronnej i spowodować odbarwienie lub rozkład lakieru.

  Dbałość o wygląd zewnętrzny

  Ogólne środki ostrożności Bardzo rygorystycznie należy przestrzegać wskazówek umieszczonych na opakowaniach używanych środk&oacu ...

  Naprawa uszkodzeń powłoki lakierniczej

  Głębokie rysy i wyszczerbienia spowodowane uderzeniami kamieni należy naprawiać niezwłocznie. Niezabezpieczone powierzchnie metalowe szybko skoroduj&# ...

  Zobacz tez:

  Wskazówki dotyczące podróży za granicę
  Wskazówki ogólne W krajach, w których ruch odbywa się po innej stronie jezdni niż w kraju rejestracji, przestawienie reflektorów na symetryczne światła mijania należy zlecić przed przekroczeniem granicy w miarę możliwości ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEOpary paliwa są łatwopalne. W przypadku niefachowego obchodzenia się z paliwem istnieje ryzyko pożaru i wybuchu! Należy koniecznie unikać ognia, otwartych źródeł światła, palenia papierosów i iskier ...

  Schowek w środkowej konsoli (opcja)
  Schowki te mogą być używane do przechowywania niewielkich przedmiotów potrzebnych kierowcy lub przedniemu pasażerowi. Aby otworzyć schowek w środkowej konsoli, należy pociągnąć dźwignię. OSTROŻNIE Aby unikną& ...

  Categorie