Hyundai i30: Kasowanie pamięci położenia okna dachowego

Hyundai i30 –> Cechy samochodu Hyundai –> Okno dachowe –> Kasowanie pamięci położenia okna dachowego

Jeżeli kiedykolwiek został odłączony czy rozładowany akumulator lub przepalił się odpowiedni bezpiecznik, trzeba ustawić ponownie system okna dachowego w następujący sposób:

1. Przekręcić włącznik zapłonu w położenie ON i całkowicie zamknąć okno dachowe.

2. Zwolnić przycisk sterujący.

3. Wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk zamykania, aż okno dachowe uchyli się, a następnie poruszy się w górę i w dół. Następnie zwolnić przycisk.

4. Wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk zamykania, aż okno dachowe zostanie uruchomione w następujący sposób:


Następnie zwolnić przycisk.

Po zakończeniu tych czynności system okna dachowego zostanie ustawiony ponownie.

% Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi HYUNDAI.

OSTROŻNIE

Jeżeli okno dachowe nie zostanie ustawione ponownie po odłączeniu lub rozładowaniu akumulatora pojazdu albo przepaleniu bezpiecznika, może ono działać nieprawidłowo.

  Uchylanie okna dachowego

  Aby otworzyć okno dachowe (funkcja automatycznego uchylania), należy nacisnąć przycisk uchylania (2) umieszczony na górnej konsoli i przytrzyma ...

  Kierownica

  ...

  Zobacz tez:

  Silnik
  Problem Możliwe przyczyny/ skutki i  rozwiązanie problemu Żółta lampka ostrzegawcza diagnostyki silnika świeci się, podczas gdy silnik pracuje Może występować usterka, na przykład: w ukł ...

  Składanie oparcia
  Przed przechyleniem tylnego oparcia należy wymontować zagłówek zintegrowanego fotelika dziecięcego, patrz rozdział "Zagłówek zintegrowanego fotelika dziecięcego". W przeciwnym razie zagłówek może ulec uszkodzeni ...

  Zamykanie
  Uchwyt (wersja kombi) Pociągnąć klapę bagażnika za uchwyt w dół. Wersja kombi: Docisnąć klapę tylną od zewnątrz. W razie potrzeby zablokować pojazd za pomocą przycisku  kluczyka wi& ...

  Categorie