Hyundai i30: Kasowanie pamięci położenia okna dachowego

Hyundai i30 –> Cechy samochodu Hyundai –> Okno dachowe –> Kasowanie pamięci położenia okna dachowego

Jeżeli kiedykolwiek został odłączony czy rozładowany akumulator lub przepalił się odpowiedni bezpiecznik, trzeba ustawić ponownie system okna dachowego w następujący sposób:

1. Przekręcić włącznik zapłonu w położenie ON i całkowicie zamknąć okno dachowe.

2. Zwolnić przycisk sterujący.

3. Wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk zamykania, aż okno dachowe uchyli się, a następnie poruszy się w górę i w dół. Następnie zwolnić przycisk.

4. Wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk zamykania, aż okno dachowe zostanie uruchomione w następujący sposób:


Następnie zwolnić przycisk.

Po zakończeniu tych czynności system okna dachowego zostanie ustawiony ponownie.

% Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi HYUNDAI.

OSTROŻNIE

Jeżeli okno dachowe nie zostanie ustawione ponownie po odłączeniu lub rozładowaniu akumulatora pojazdu albo przepaleniu bezpiecznika, może ono działać nieprawidłowo.

  Uchylanie okna dachowego

  Aby otworzyć okno dachowe (funkcja automatycznego uchylania), należy nacisnąć przycisk uchylania (2) umieszczony na górnej konsoli i przytrzyma ...

  Kierownica

  ...

  Zobacz tez:

  Zagłówek
  Dla bezpieczeństwa i wygody pasażerów wszystkie miejsca na tylnym fotelu są wyposażone w zagłówki. Zagłówek nie tylko zapewnia komfort pasażerom, ale również pomaga chronić głowę i szyję w razie kolizji. ...

  Czyszczenie szyb
  OSTRZEŻENIEJeśli wycieraczki uruchomią się podczas czyszczenia szyby przedniej lub piór wycieraczek, osoba znajdująca się w pobliżu może zostać zakleszczona. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń! Przed czyszczenie ...

  Schowek pod podłogą bagażnika (wersja kombi)
  OSTRZEŻENIEW przypadku jazdy z otwartą podłogą bagażnika może dojść do przemieszczania się przedmiotów, które mogą trafić w pasażerów. Istnieje ryzyko obrażeń, w szczególności podcza ...

  Categorie