Hyundai i30: Jak działa system audio w samochodzie

Hyundai i30 –> Cechy samochodu Hyundai –> System audio –> Jak działa system audio w samochodzie

Jak działa system audio w samochodzie


Sygnały radiowe AM i FM wysyłane są z nadajników umieszczonych na terenie miasta i odbierane przez antenę radiową samochodu. Sygnał przekazywany jest następnie do radioodbiornika i wysyłany do głośników samochodu.

Gdy do pojazdu dociera silny sygnał radiowy, konstrukcja systemu audio zapewnia odtwarzanie dźwięku o możliwie najwyższej jakości. Jednak w niektórych przypadkach sygnał docierający do pojazdu może nie być silny i czysty. Może to być spowodowane czynnikami takimi jak odległość od nadajnika, bliskość innych nadajników o silnym sygnale, obecność budynków, mostów lub innych przeszkód.

Jak działa system audio w samochodzie


Audycje nadawane w paśmie AM mogą być odbierane w dalszej odległości od nadajnika niż nadawane w paśmie FM. Jest to spowodowane tym, że audycje w paśmie AM nadawane są na niższych częstotliwościach. Te długie, o niskich częstotliwościach fale radiowe mogą rozchodzić się wzdłuż krzywizny Ziemi zamiast w linii prostej.

Ponadto zakrzywiają się wokół przeszkód, przez co zapewniają większy zasięg sygnału.

Jak działa system audio w samochodzie


Sygnał FM nadawany jest z wysoką częstotliwością i nie zakrzywia się wraz z powierzchnią Ziemi. Z tego powodu sygnał w paśmie FM zaczyna zanikać w niewielkich odległościach od stacji nadawczej. Sygnał FM jest też łatwo zakłócany przez budynki, góry i inne przeszkody. Może to wywoływać warunki odsłuchu, stwarzające wrażenie problemów technicznych związanych z radioodbiornikiem.

Warunki te są normalne i nie wskazują na usterki radioodbiornika.

Jak działa system audio w samochodzie


Zanikanie sygnału - W miarę oddalania się od stacji nadawczej sygnał słabnie i dźwięk zaczyna zanikać. W takim przypadku zaleca się wybór innej, silniejszej stacji.

Zakłócenia - Słaby sygnał FM lub duże przeszkody pomiędzy nadajnikiem a radioodbiornikiem mogą zakłócać sygnał, powodując występowanie szumów. Zmniejszenie poziomu tonów wysokich może zmniejszyć ten efekt do czasu ustąpienia zakłóceń.

Jak działa system audio w samochodzie


Zmiana stacji - Gdy sygnał danej stacji FM słabnie, radioodbiornik może odbierać inny, silniejszy sygnał o zbliżonej częstotliwości. Wynika to z charakterystyki technicznej radioodbiornika, przewidującej dostrojenie do najsilniejszego sygnału.

W takim przypadku należy wybrać inną stację o silniejszym sygnale.

Zanikanie wielodrożne - Sygnały radiowe odbierane z różnych kierunków mogą powodować zakłócenia. Może to być spowodowane odbiorem sygnału bezpośredniego i odbitego z pochodzącego z tej samej stacji lub sygnałów z dwóch różnych stacji nadających na zbliżonych częstotliwościach. Jeżeli to nastąpi, do czasu poprawy sytuacji należy wybrać inną stację nadawczą.

  Zdalne sterowanie systemem audio (opcja)

  Przyciski zdalnego sterowania zamontowane są w kierownicy, aby ułatwiać bezpieczne kierowanie samochodem. OSTROŻNIE Nie wolno jednocześnie manipulo ...

  Korzystanie z telefonu komórkowego lub radia CB

  Podczas korzystania z telefonu komórkowego wewnątrz pojazdu w systemie audio mogą być słyszane zakłócenia. Nie oznacza to usterki wyposa ...

  Zobacz tez:

  Odparowywanie wewnętrznej powierzchni przedniej szyby
  1. Wybrać żądaną prędkość wentylatora. 2. Wybrać żądaną temperaturę. 3. Nacisnąć przycisk odszraniania (  ). 4. Układ klimatyzacji włączy się zgodnie ze zmierzoną temperaturą zewn&# ...

  Naklejka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych
  Naklejki ostrzegawcze układu poduszek powietrznych informują kierowcę i pasażerów o potencjalnych niebezpieczeństwach związanych z układem poduszek powietrznych. Zwracamy uwagę, że ostrzeżenia te skupiają się głó ...

  Prędkościomierz z segmentami
  Podświetlone segmenty w prędkościomierzu sygnalizują, jaki zakres prędkości jest aktualnie do dyspozycji Przy włączonym tempomacie więcej: Podświetlone są segmenty od prędkości wprowadzonej do pamięci do prędko ...

  Categorie