Hyundai i30: Jak działa system audio w samochodzie

Hyundai i30 –> Cechy samochodu Hyundai –> System audio –> Jak działa system audio w samochodzie

Jak działa system audio w samochodzie


Sygnały radiowe AM i FM wysyłane są z nadajników umieszczonych na terenie miasta i odbierane przez antenę radiową samochodu. Sygnał przekazywany jest następnie do radioodbiornika i wysyłany do głośników samochodu.

Gdy do pojazdu dociera silny sygnał radiowy, konstrukcja systemu audio zapewnia odtwarzanie dźwięku o możliwie najwyższej jakości. Jednak w niektórych przypadkach sygnał docierający do pojazdu może nie być silny i czysty. Może to być spowodowane czynnikami takimi jak odległość od nadajnika, bliskość innych nadajników o silnym sygnale, obecność budynków, mostów lub innych przeszkód.

Jak działa system audio w samochodzie


Audycje nadawane w paśmie AM mogą być odbierane w dalszej odległości od nadajnika niż nadawane w paśmie FM. Jest to spowodowane tym, że audycje w paśmie AM nadawane są na niższych częstotliwościach. Te długie, o niskich częstotliwościach fale radiowe mogą rozchodzić się wzdłuż krzywizny Ziemi zamiast w linii prostej.

Ponadto zakrzywiają się wokół przeszkód, przez co zapewniają większy zasięg sygnału.

Jak działa system audio w samochodzie


Sygnał FM nadawany jest z wysoką częstotliwością i nie zakrzywia się wraz z powierzchnią Ziemi. Z tego powodu sygnał w paśmie FM zaczyna zanikać w niewielkich odległościach od stacji nadawczej. Sygnał FM jest też łatwo zakłócany przez budynki, góry i inne przeszkody. Może to wywoływać warunki odsłuchu, stwarzające wrażenie problemów technicznych związanych z radioodbiornikiem.

Warunki te są normalne i nie wskazują na usterki radioodbiornika.

Jak działa system audio w samochodzie


Zanikanie sygnału - W miarę oddalania się od stacji nadawczej sygnał słabnie i dźwięk zaczyna zanikać. W takim przypadku zaleca się wybór innej, silniejszej stacji.

Zakłócenia - Słaby sygnał FM lub duże przeszkody pomiędzy nadajnikiem a radioodbiornikiem mogą zakłócać sygnał, powodując występowanie szumów. Zmniejszenie poziomu tonów wysokich może zmniejszyć ten efekt do czasu ustąpienia zakłóceń.

Jak działa system audio w samochodzie


Zmiana stacji - Gdy sygnał danej stacji FM słabnie, radioodbiornik może odbierać inny, silniejszy sygnał o zbliżonej częstotliwości. Wynika to z charakterystyki technicznej radioodbiornika, przewidującej dostrojenie do najsilniejszego sygnału.

W takim przypadku należy wybrać inną stację o silniejszym sygnale.

Zanikanie wielodrożne - Sygnały radiowe odbierane z różnych kierunków mogą powodować zakłócenia. Może to być spowodowane odbiorem sygnału bezpośredniego i odbitego z pochodzącego z tej samej stacji lub sygnałów z dwóch różnych stacji nadających na zbliżonych częstotliwościach. Jeżeli to nastąpi, do czasu poprawy sytuacji należy wybrać inną stację nadawczą.

  Zdalne sterowanie systemem audio (opcja)

  Przyciski zdalnego sterowania zamontowane są w kierownicy, aby ułatwiać bezpieczne kierowanie samochodem. OSTROŻNIE Nie wolno jednocześnie manipulo ...

  Korzystanie z telefonu komórkowego lub radia CB

  Podczas korzystania z telefonu komórkowego wewnątrz pojazdu w systemie audio mogą być słyszane zakłócenia. Nie oznacza to usterki wyposa ...

  Zobacz tez:

  Wyposażenie awaryjne
  W pojeździe znajduje się wyposażenie wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych. Gaśnica W przypadku niewielkiego pożaru i posiadania umiejętności obsługi gaśnicy należy ostrożnie wykonać poniższe czynności. 1. Wyciągn ...

  Mocowanie za pomocą pasa
  Poniższa tabela zawiera te same informacje co schemat na stronach następnych, umożliwiając przestrzeganie obowiązujących przepisów. (1) RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ: przed zamontowaniem fotelika dla dziecka na miejscu ...

  Autoalarm
  Po włączeniu instalacji alarmowej optyczny i akustyczny sygnał alarmowy uruchamia się przy otwieraniu drzwi pojazdu kluczykiem awaryjnym klapy bagażnika pokrywy komory silnika. Alarm nie wyłącza się, nawet po usunięciu przy ...

  Categorie