Hyundai i30: Ekonomiczna jazda

Hyundai i30 –> Jazda samochodem Hyundai –> Ekonomiczna jazda

Zużycie paliwa przez samochód Hyundai zależy głównie od stylu jazdy kierowcy, miejsca i czasu jazdy.

Każdy z tych czynników wpływa na liczbę kilometrów przejechaną przy zużyciu 1 litra paliwa.

W celu jak najbardziej ekonomicznej eksploatacji samochodu, zmniejszenia kosztów paliwa i napraw prosimy wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

 • Samochód należy prowadzić płynnie. Przyspieszać umiarkowanie. Nie ruszać samochodem gwałtownie i nie zmieniać biegów przy pełnym otwarciu przepustnicy oraz utrzymywać stałą prędkość jazdy. Nie ścigać się między kolejnymi światłami na skrzyżowaniach. Starać się utrzymywać prędkość do panującego ruchu na drodze tak, aby unikać częstych zmian prędkości.

  W miarę możliwości unikać dużego natężenia ruchu. Zawsze zachowywać bezpieczną odległość od innych pojazdów, co pozwoli na uniknięcie zbędnego hamowania. Zmniejsza to również zużycie hamulców.

 • Należy prowadzić samochód z umiarkowaną prędkością. Im większa prędkość pojazdu, tym większe zużycie paliwa. Jazda z umiarkowaną prędkością, zwłaszcza na autostradach, jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów zmniejszenia zużycia paliwa.
 • Nie nadużywać pedału hamulca lub pedału sprzęgła. Może to spowodować zwiększenie zużycia paliwa, a także zwiększyć zużycie elementów hamulców i sprzęgła. Ponadto prowadzenie samochodu ze stopą opartą o pedał hamulca może spowodować przegrzanie hamulców, co zmniejsza ich skuteczność i może prowadzić do poważniejszych skutków.
 • Należy dbać o opony. Utrzymywać zalecone ciśnienie w ogumieniu. Nieprawidłowe ciśnienie - zarówno zbyt wysokie, jak i zbyt niskie - powoduje niepotrzebne zużycie opon. Ciśnienie powietrza w ogumieniu należy sprawdzać co najmniej raz w miesiącu.
 • Upewnić się, że geometria kół jest prawidłowa.

  Nieprawidłowe ustawienie geometrii kół może wynikać z uderzeń o krawężniki lub ze zbyt szybkiej jazdy na nierównych nawierzchniach.

  Niewłaściwa geometria kół powoduje nadmierne zużycie opon i może być przyczyną innych problemów, jak np. większego zużycia paliwa

 • Należy utrzymywać samochód w dobrym stanie technicznym. Aby zmniejszyć zużycie paliwa i koszty konserwacji, należy przestrzegać harmonogramu przeglądów okresowych, zamieszczonego w rozdziale 7. W przypadku eksploatacji pojazdu w trudnych warunkach wymagane są częstsze przeglądy (szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale 7).
 • Utrzymywać samochód w czystości Samochód Hyundai powinien być utrzymywany w czystości i wolny od substancji powodujących korozję.

  Bardzo ważne jest zapobieganie gromadzeniu się błota, kurzu, lodu itp. na podwoziu samochodu.

  Takie zbędne obciążenie może powodować zwiększone zużycie paliwa i przyczyniać się do korozji.

 • Nie wolno przeciążać samochodu. Nie powinno się przewozić zbędnych ładunków. Obciążenie powoduje zwiększenie zużycia paliwa.
 • Nie wolno trzymać silnika na biegu jałowym dłużej, niż jest to potrzebne. Na postoju należy wyłączyć silnik i uruchamiać go dopiero przed podjęciem jazdy.
 • Należy pamiętać, że samochód Hyundai nie wymaga dłuższego rozgrzewania. Po uruchomieniu silnika, a przed włączeniem biegu pozostawić go ra biegu jałowym przez 10-20s.

  Jednak przy bardzo mroźnej pogodzie należy lekko wydłużyć czas rozgrzewania.

 • Nie wolno przeciążać silnika ani wprowadzać go na wysokie obroty. Przeciążenie silnika polega na zbyt wolnej jeździe na wysokim biegu, co powoduje nierówną pracę silnika.

  W takim przypadku należy zredukować bieg.

  Wprowadzanie silnika na wysokie obroty polega na wymuszaniu pracy silnika powyżej granicy bezpieczeństwa. Można tego uniknąć, włączając zalecane biegi.

 • Nie należy włączać zbyt często klimatyzacji.

  Układ klimatyzacji jest napędzany przez silnik i po jego włączeniu wzrasta zużycie paliwa.

 • Opuszczone szyby podczas szybkiej jazdy mogą zwiększyć zużycie paliwa.
 • Zużycie paliwa jest większe przy wietrze bocznym i czołowym. Aby zmniejszyć negatywny wpływ tych czynników, przy ich wystąpieniu należy zmniejszyć prędkość.

Utrzymywanie pojazdu w dobrym stanie technicznym jest ważne zarówno dla ekonomiki, jak i dla bezpieczeństwa. W związku z tym należy przeprowadzać przeglądy i konserwację samochodu zgodnie z harmonogramem i w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

OSTRZEŻENIE Wyłączanie silnika podczas jazdy

Nie wolno wyłączać silnika podczas zjazdu ze wzniesienia ani w jakimkolwiek innym momencie, gdy pojazd jest w ruchu. Przy wyłączonym silniku nie będzie działał prawidłowo układ kierowniczy ze wspomaganiem ani układ hamulcowy. Należy utrzymywać silnik włączony i odpowiednio zredukować bieg celem uzyskania efektu hamowania silnikiem. Ponadto wyłączenie silnika podczas jazdy może spowodować włączenie się blokady kierownicy i utratę kontroli nad pojazdem, co z kolei może być przyczyną poważnych obrażeń lub śmierci

  Aby wyłączyć system kontroli prędkości maksymalnej, należy

  Nacisnąć ponownie przycisk ON-OFF systemu kontroli prędkości maksymalnej. Nacisnąć przycisk ON-OFF tempomatu (naciśnięcie przyc ...

  Specjalne warunki jazdy

  ...

  Zobacz tez:

  Prowadzenie pojazdu z użyciem ręcznego trybu przełożeń
  Po ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu D, przesunąć dźwignię w lewo do pozycji M. Włączanie biegów w trybie ręcznym odbywa się poprzez kolejne pchnięcie dźwigni lub dźwigienek:  w celu wł&# ...

  Obsluga urzadzenia USB (PA760R) (OPCJA)
  1. Przycisk wyboru urządzenia zewnętrznego AUX 2. Przycisk przewijania ścieżki 3. Przycisk wyboru informacji dodatkowych INFO 4. Przycisk wyboru folderu 5. Przycisk dostrajania/zatwierdzania TUNE/ENTER 6. Przycisk odtwarzania losowego 7. Przycisk powtarzania 8. Przycis ...

  Blokada drążka selektora (opcja)
  Ze względów bezpieczeństwa automatyczna skrzynia biegów wyposażona jest w blokadę drążka selektora, uniemożliwiającą wysunięcie go z położenia P (parkowanie), dopóki nie zostanie wciśnięty pedał hamul ...

  Categorie