Hyundai i30: Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa

 • Jazda pasażerów w bagażniku lub na złożonych tylnych fotelach jest niedozwolona.

  Wszyscy pasażerowie powinni siedzieć prosto, z plecami na oparciach foteli, z zapiętymi pasami bezpieczeństwa i stopami opartymi o podłogę samochodu.

 • Podczas jazdy pasażerowie nie powinni wstawać ani zmieniać miejsc. Pasażer, który podczas kolizji lub awaryjnego zatrzymania pojazdu nie ma zapiętego pasa, może zostać rzucony na elementy wyposażenia wnętrza pojazdu lub na drugiego pasażera albo wyrzucony z pojazdu.
 • Każdy pas bezpieczeństwa przeznaczony jest dla jednej osoby. Jeżeli jeden pas bezpieczeństwa używany jest przez kilka osób, mogą one ulec obrażeniom ciała lub ponieść śmierć w kolizji.
 • Nie wolno zakładać żadnych akcesoriów na pasy bezpieczeństwa. Akcesoria pozornie zwiększające wygodę pasażera lub zmieniające położenie pasa bezpieczeństwa mogą zmniejszyć ochronę zapewnianą przez pas bezpieczeństwa i zwiększyć ryzyko odniesienia poważnych obrażeń podczas kolizji.
 • Pasażerowie nie powinni umieszczać twardych ani ostrych przedmiotów między sobą a poduszkami powietrznymi. Przewożenie twardych lub ostrych przedmiotów na kolanach albo trzymanie ich w ustach może spowodować obrażenia w razie zadziałania poduszki powietrznej.
 • Pasażerowie powinni trzymać się w odpowiedniej odległości od pokryw poduszek powietrznych. Wszyscy pasażerowie powinni siedzieć prosto, z plecami na oparciach foteli, z zapiętymi pasami bezpieczeństwa i stopami opartymi o podłogę samochodu. Pasażerowie, którzy znajdują się zbyt blisko pokryw poduszek powietrznych, mogą zostać zranieni w razie ich zadziałania.
 • Nie wolno przyklejać ani umieszczać przedmiotów na pokrywach poduszek powietrznych ani w ich sąsiedztwie. Jakikolwiek przedmiot przyklejony lub umieszczony na pokrywie przedniej lub bocznej poduszki powietrznej mógłby zakłócić działanie poduszek powietrznych.
 • Nie wolno modyfikować przednich foteli. Modyfikacja przednich foteli mogłaby zakłócić działanie czujników dodatkowego systemu bezpieczeństwa lub bocznych poduszek powietrznych.
 • Nie umieszczać przedmiotów pod przednimi fotelami. Umieszczenie przedmiotów pod przednimi fotelami mogłoby zakłócić działanie czujników dodatkowego systemu bezpieczeństwa lub wiązek przewodów.
 • Nie wolno trzymać niemowląt i dzieci na kolanach.Niemowlę lub dziecko mogłoby zostać poważnie zranione lub ponieść śmierć w razie kolizji. Wszystkie niemowlęta i dzieci powinny być przewożone w odpowiednich bezpiecznych fotelikach lub na tylnych fotelach z zapiętymi pasami bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE

 • Jazda w nieprawidłowej pozycji może spowodować nadmierne zbliżenie się pasażerów do napełniającej się poduszki powietrznej, uderzenie o konstrukcję pojazdu lub wyrzucenie z pojazdu, prowadząc do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
 • Osoby jadące samochodem powinny siedzieć w pozycji wyprostowanej na środku siedziska z oparciem w położeniu pionowym i mieć zapięty pas bezpieczeństwa oraz nogi wygodnie wyprostowane ze stopami spoczywającymi na podłodze.

Montaż wyposażenia dodatkowego lub modyfikacja pojazdu wyposażonego w poduszki powietrzne

Modyfikacje poazdu polegające na zmianie ramy, zderzaków, przedniego lub bocznego poszycia albo prześwitu mogą mieć wpływ na działanie układu poduszek powietrznych.

  Konserwacja systemu SRS

  Zasadniczo SRS jest systemem bezobsługowym i nie zawiera żadnych części, które można samodzielnie serwisować. Jeżeli lampka ostrzegawcza ...

  Naklejka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych

  Naklejki ostrzegawcze układu poduszek powietrznych informują kierowcę i pasażerów o potencjalnych niebezpieczeństwach związanych z uk ...

  Zobacz tez:

  Wyłączenie funkcji
  Funkcja regulatora prędkości zostaje przerwana po naciśnięciu na przełącznik 1, co powoduje anulowanie zapamiętanej prędkości. Potwierdza to zgaśnięcie zielonej lampki kontrolnej lub (zależnie od pojazdu) zielonych lampek kont ...

  Przekroczenie prędkości regulowanej
  W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości regulowanej poprzez wciśnięcie pedału gazu. Po przekroczeniu prędkości zaprogramowana prędkość i paski wyświetlacza zmieniają kolor na czerwony, a zaprogramowana pr& ...

  Ogrzewanie i klimatyzacja
  Uruchomić silnik. Włączyć wymagany tryb pracy. Ustawić pokrętło regulacji temperatury w żądane położenie. Nacisnąć przycisk "świeże powietrze" układu regulacji poboru powietrza. Ustawić regul ...

  Categorie