Hyundai i30: Automatyczne ogrzewanie i klimatyzacja

Hyundai i30 –> Cechy samochodu Hyundai –> Układ klimatyzacji sterowany automatycznie –> Automatyczne ogrzewanie i klimatyzacja

Automatyczne ogrzewanie i klimatyzacja


Automatyczny układ klimatyzacji sterowany jest po prostu przez ustawienie wymaganej temperatury.

Układ FATC (całkowicie automatyczna regulacja temperatury) automatycznie steruje ogrzewaniem i chłodzeniem w następujący sposób:

1. Wcisnąć przycisk AUTO. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat AUTO. Tryby pracy, prędkość obrotowa wentylatora, pobór powietrza i klimatyzacja będą regulowane automatycznie na podstawie ustawionej temperatury.

2. Obrócić pokrętło regulacji temperatury, aby ustawić wymaganą temperaturę.

Jeżeli temperatura ustawiona jest na wartość minimalną (LO), układ klimatyzacji będzie działał ciągle.

3. Aby wyłączyć tryb automatyczny, nacisnąć dowolny przycisk, z wyjątkiem pokrętła regulacji temperatury. W przypadku naciśnięcia przycisku wyboru trybu pracy, klimatyzacji*, odszraniania.

regulacji poboru powietrza* lub regulacji prędkości obrotowej wentylatora, wybrana funkcja będzie sterowana ręcznie, natomiast pozostałe funkcje będą sterowane automatycznie.

(*: wyłącznie typ B)

Bez względu na ustawioną temperaturę w trybie pracy automatycznej układ klimatyzacji może się automatycznie włączyć, aby usuwać wilgoć z powietrza we wnętrzu pojazdu - nawet gdy ustawiona jest wyższa temperatura.

Automatyczne ogrzewanie i klimatyzacja


UWAGA

Nic wolno zasłaniać czujnika umieszczonego na dcsce rozdzielczej w celu zapewnienia dokładniejszego sterowania układem ogrzewania i chłodzenia.

  Układ klimatyzacji sterowany automatycznie

  Typ A 1. Przycisk regulacji prędkości obrotowej wentylatora 2. Przycisk układu klimatyzacji 3. Przycisk wyboru trybu poboru powietrza 4. Przycisk odmrażan ...

  Ogrzewanie i klimatyzacja sterowane ręcznie

  Układ ogrzewania i chłodzenia może być również regulowany ręcznie za pomocą przycisków innych niż AUTO. W tym trybie system ...

  Zobacz tez:

  Benzyna (EN 228, E DIN 51626‑1)
  Jakość paliwa Pojazdu wyposażonego w silnik benzynowy nie wolno tankować olejem napędowym. Po omyłkowym zatankowaniu niewłaściwego paliwa nie należy włączać zapłonu, w przeciwnym razie paliwo zostanie wpompowane do uk& ...

  Podświetlenie wskaźników
  Podświetlenie wskaźników, wyświetlacza i elementów obsługi we wnętrzu pojazdu można regulować za pomocą regulatora jasności. Regulator jasności znajduje się z lewej strony u dołu w zestawie wskaźników wię ...

  Zalecanie ciśnienie w zimnym ogumieniu
  Ciśnienie w oponach (łącznie z kołem zapasowym) powinno być sprawdzone przy zimnym ogumieniu. "Zimne ogumienie" oznacza, że pojazd był unieruchomiony przez ostatnie trzy godziny lub przejechał w tym czasie nie więcej niż 1,6 km. Zalecan ...

  Categorie