Renault Megane: Zasada działania

Kiedy funkcja jest aktywna, na tablicy wskaźników wyświetlają się wskaźniki widoczności 4 linii na lewo i na prawo.

Zasada działania


Funkcja ostrzegania jest w stanie gotowości, jeśli:

 •  prędkość jest wyższa niż 70 km/h; oraz
 •  System wykrywa linie i wyświetla zielone lub białe (zależnie od pojazdu) wskaźniki widoczności 4.

Funkcja uruchamia alarm, jeśli jedna linia zostanie przekroczona bez włączenia kierunkowskazu. Funkcja ostrzega kierowcę o niebezpieczeństwie: rozlega się sygnał dźwiękowy i wskaźniki widoczności 4 zmieniają kolor na czerwony lub na tablicy wskaźników pojawia się symbol graficzny 5 (zależnie od pojazdu).

  Włączanie/włączanie

  Pojazdy wyposażone w system nawigacji Na ekranie wielofunkcyjnym 1 wybrać "Pojazd", "Wspomaganie kierowcy", "Alarm śledzenia toru jazdy", nast& ...

  Warunki nieuruchomienia komunikatu alarmującego

  Kierunkowskazy włączone mniej niż 2 sekundy przed przekroczeniem linii;  zbyt szybkie przekroczenie linii;  jazda po linii;  przy wchod ...

  Zobacz tez:

  Popielniczka
  OSTRZEŻENIE Używanie popielniczki Nie wolno używać popielniczki jako pojemnika na śmieci. Wkładanie zapalonych papierosów lub zapałek do popielniczki, w której znajdują się inne materiały palne, może wywołać ...

  Czyszczenie haka holowniczego
  Ochrona środowiskaNasączone olejami i smarami materiały należy utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.   Do czyszczenia końcówki haka nie stosować wysokociśnieniowego agregatu myj ...

  Położenia skrzyni biegów
  P Położenie parkingoweZabezpiecza zaparkowany pojazd przed stoczeniem. Ustawić skrzynię biegów tylko w stojącym pojeździe w położeniu P więcej. Kluczyk można wyjąć tylko, jeśli skrzynia biegów z ...

  Categorie