Renault Megane: Zasada działania

Kiedy funkcja jest aktywna, na tablicy wskaźników wyświetlają się wskaźniki widoczności 4 linii na lewo i na prawo.

Zasada działania


Funkcja ostrzegania jest w stanie gotowości, jeśli:

 •  prędkość jest wyższa niż 70 km/h; oraz
 •  System wykrywa linie i wyświetla zielone lub białe (zależnie od pojazdu) wskaźniki widoczności 4.

Funkcja uruchamia alarm, jeśli jedna linia zostanie przekroczona bez włączenia kierunkowskazu. Funkcja ostrzega kierowcę o niebezpieczeństwie: rozlega się sygnał dźwiękowy i wskaźniki widoczności 4 zmieniają kolor na czerwony lub na tablicy wskaźników pojawia się symbol graficzny 5 (zależnie od pojazdu).

  Włączanie/włączanie

  Pojazdy wyposażone w system nawigacji Na ekranie wielofunkcyjnym 1 wybrać "Pojazd", "Wspomaganie kierowcy", "Alarm śledzenia toru jazdy", nast& ...

  Warunki nieuruchomienia komunikatu alarmującego

  Kierunkowskazy włączone mniej niż 2 sekundy przed przekroczeniem linii;  zbyt szybkie przekroczenie linii;  jazda po linii;  przy wchod ...

  Zobacz tez:

  Światła pozycyjne/ parkingowe (reflektory halogenowe)
  Wyłączyć oświetlenie. Otworzyć pokrywę komory silnika. Przekręcić pokrywę obudowy  w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć. Wyjąć oprawkę . Wyjąć & ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEPodczas jazdy z kołem dojazdowym pogarszają się reakcje pojazdu, np. podczas jazdy na zakrętach, silnego przyspieszania oraz hamowania. Istnieje ryzyko wypadku! Nie należy przekraczać podanej prędkości maksymalnej. Unikać ...

  Wskazania standardowe
  Nacisnąć przycisk na kierownicy i przytrzymać, aż pojawią się wskazania standardowe z przebiegiem dziennym i przebiegiem całkowitym . Zerowanie przebiegu dziennego: Nacisnąć przycisk i przytrzymać, aż ...

  Categorie