Renault Megane: Wycieranie/spryskiwanie tylnej szyby

Renault Megane –> Poznajemy samochód –> Wycieranie/spryskiwanie tylnej szyby

Wycieranie/spryskiwanie tylnej szyby


Wycieraczka tylnej szyby


Przy włączonym zapłonie obracać pierścień 3 dźwigni 1 aż do pojawienia się odpowiedniego symbolu naprzeciwko oznaczenia 2.

 •  zatrzymanie;
 •  przerywany bieg wycieraczek. Wycieraczki zatrzymują się na kilka sekund po wykonaniu cyklu pracy.

  Częstotliwość wycierania jest różna w zależności od prędkości,

 •  powolny, ciągły bieg wycieraczek.

W celu przerwania działania, ponownie obrócić pierścień 3.

Uwaga

W przypadku mycia pojazdu w myjni automatycznej ustawić pierścień 3 dźwigni 1 w położeniu zatrzymania, aby wyłączyć automatyczne wycieraczki.

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących użytkowania.

Przed jakąkolwiek czynnością związaną z tylną szybą (mycie pojazdu, ogrzewanie, czyszczenie przedniej szyby itp.) ustawić dźwignię 1 w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń.

 

Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika:
 •  powinny zawsze być czyste: regularnie czyścić pióra, przednią i tylną szybę wodą z dodatkiem mydła;
 •  nie używać ich, gdy przednia lub tylna szyba jest sucha;
 •  odkleić je od przedniej lub tylnej szyby, gdy przez dłuższy czas nie pracowały.

Należy je wymieniać w każdym przypadku, gdy tylko zmniejszy się skuteczność ich działania: średnio raz w roku.

Przed włączeniem wycieraczki tylnej szyby trzeba upewnić się, czy żaden z przewożonych przedmiotów nie będzie utrudniać działania wycieraczki.

Nie posługiwać się ramieniem wycieraczki w celu otwarcia lub zamknięcia pokrywy bagażnika.

Włączanie/wyłączanie wycieraczki tylnej szyby

Przejście na wsteczny bieg uruchamia tylną wycieraczkę w pozycji przerywanego biegu (jeśli działają przednie wycieraczki). Jeśli pojazd jest wyposażony w menu indywidualnych ustawień, można wybrać, czy ta funkcja ma być włączona czy ją wyłączyć.

W tym celu patrz punkt "Menu osobistych ustawień pojazdu" w rozdziale 1, funkcja "Wycieraczki tylne przy cofaniu".

W przypadku pojazdów nie wyposażonych w menu ustawień osobistych należy wyłączyć funkcję u autoryzowanego partnera marki.

W przypadku wystąpienia przeszkód na tylnej szybie (brud, śnieg itp.) wycieraczka próbuje zgarnąć wszystkie przeszkody. Jeśli jakiś przedmiot uniemożliwia ruch pióra, można je zatrzymać. Usunąć przeszkodę, odczekać około 30 sekund i ponownie włączyć wycieraczkę przy pomocy dźwigni wycieraczki.

Ostrzeżenia

 •  Jeśli jest mróz, przed pierwszym uruchomieniem wycieraczki należy sprawdzić, czy pióra nie są przyklejone do szyby.

  Uruchomienie wycieraczki w momencie, kiedy pióro jest zablokowane przez mróz, może spowodować uszkodzenie zarówno pióra, jak i silnika wycieraczki.

 •  Nie włączać wycieraczek, gdy szyba jest sucha. Spowoduje to przedwczesne zużycie lub uszkodzenie piór wycieraczek.

Ostrzeżenia


Wycieraczka
Spryskiwacz tylnej szyby

Przy włączonym zapłonie popchnąć dźwignię 1 i przytrzymać ją, a następnie zwolnić.

Dłuższe przytrzymanie uruchamia nie tylko spryskiwacz, ale także trzykrotne przetarcie szyby tylnej, a po kilku sekundach jeszcze czwarte przetarcie.

  Spryskiwacze reflektorów

  Przy włączonych reflektorach W pojazdach posiadających takie wyposażenie, przy pracującym silniku przytrzymać dźwignię 1 do siebie ok ...

  Zbiornik paliwa

  Pojemność użytkowa zbiornika:  Około 40 lub 45 litrów w wersji diesel;  Około 47 lub 50 litrów w wersji benzynowej. Ab ...

  Zobacz tez:

  Światła awaryjne
  Światła awaryjne włączają się automatycznie po uruchomieniu poduszki powietrznej. gdy przy prędkości powyżej 70 km/h nastąpi mocne hamowanie, aż do zatrzymania pojazd Włączanie świateł awaryjnych: ...

  Światła drogowe
  Włączanie świateł drogowych: Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2 lub uruchomić silnik. Przekręcić włącznik świateł w położenie lub . Nacisnąć przełączni ...

  Włączanie i wyłączanie
  OSTRZEŻENIEW przypadku ponownego włączenia ogrzewania fotela poduszka i oparcie fotela mogą być bardzo gorące. W przypadku ograniczonego odczuwania temperatury lub ograniczonej możliwości reakcji na podwyższone temperatury może mie ...

  Categorie