Renault Megane: Wycieranie/spryskiwanie tylnej szyby

Renault Megane –> Poznajemy samochód –> Wycieranie/spryskiwanie tylnej szyby

Wycieranie/spryskiwanie tylnej szyby


Wycieraczka tylnej szyby


Przy włączonym zapłonie obracać pierścień 3 dźwigni 1 aż do pojawienia się odpowiedniego symbolu naprzeciwko oznaczenia 2.

 •  zatrzymanie;
 •  przerywany bieg wycieraczek. Wycieraczki zatrzymują się na kilka sekund po wykonaniu cyklu pracy.

  Częstotliwość wycierania jest różna w zależności od prędkości,

 •  powolny, ciągły bieg wycieraczek.

W celu przerwania działania, ponownie obrócić pierścień 3.

Uwaga

W przypadku mycia pojazdu w myjni automatycznej ustawić pierścień 3 dźwigni 1 w położeniu zatrzymania, aby wyłączyć automatyczne wycieraczki.

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących użytkowania.

Przed jakąkolwiek czynnością związaną z tylną szybą (mycie pojazdu, ogrzewanie, czyszczenie przedniej szyby itp.) ustawić dźwignię 1 w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń.

 

Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika:
 •  powinny zawsze być czyste: regularnie czyścić pióra, przednią i tylną szybę wodą z dodatkiem mydła;
 •  nie używać ich, gdy przednia lub tylna szyba jest sucha;
 •  odkleić je od przedniej lub tylnej szyby, gdy przez dłuższy czas nie pracowały.

Należy je wymieniać w każdym przypadku, gdy tylko zmniejszy się skuteczność ich działania: średnio raz w roku.

Przed włączeniem wycieraczki tylnej szyby trzeba upewnić się, czy żaden z przewożonych przedmiotów nie będzie utrudniać działania wycieraczki.

Nie posługiwać się ramieniem wycieraczki w celu otwarcia lub zamknięcia pokrywy bagażnika.

Włączanie/wyłączanie wycieraczki tylnej szyby

Przejście na wsteczny bieg uruchamia tylną wycieraczkę w pozycji przerywanego biegu (jeśli działają przednie wycieraczki). Jeśli pojazd jest wyposażony w menu indywidualnych ustawień, można wybrać, czy ta funkcja ma być włączona czy ją wyłączyć.

W tym celu patrz punkt "Menu osobistych ustawień pojazdu" w rozdziale 1, funkcja "Wycieraczki tylne przy cofaniu".

W przypadku pojazdów nie wyposażonych w menu ustawień osobistych należy wyłączyć funkcję u autoryzowanego partnera marki.

W przypadku wystąpienia przeszkód na tylnej szybie (brud, śnieg itp.) wycieraczka próbuje zgarnąć wszystkie przeszkody. Jeśli jakiś przedmiot uniemożliwia ruch pióra, można je zatrzymać. Usunąć przeszkodę, odczekać około 30 sekund i ponownie włączyć wycieraczkę przy pomocy dźwigni wycieraczki.

Ostrzeżenia

 •  Jeśli jest mróz, przed pierwszym uruchomieniem wycieraczki należy sprawdzić, czy pióra nie są przyklejone do szyby.

  Uruchomienie wycieraczki w momencie, kiedy pióro jest zablokowane przez mróz, może spowodować uszkodzenie zarówno pióra, jak i silnika wycieraczki.

 •  Nie włączać wycieraczek, gdy szyba jest sucha. Spowoduje to przedwczesne zużycie lub uszkodzenie piór wycieraczek.

Ostrzeżenia


Wycieraczka
Spryskiwacz tylnej szyby

Przy włączonym zapłonie popchnąć dźwignię 1 i przytrzymać ją, a następnie zwolnić.

Dłuższe przytrzymanie uruchamia nie tylko spryskiwacz, ale także trzykrotne przetarcie szyby tylnej, a po kilku sekundach jeszcze czwarte przetarcie.

  Spryskiwacze reflektorów

  Przy włączonych reflektorach W pojazdach posiadających takie wyposażenie, przy pracującym silniku przytrzymać dźwignię 1 do siebie ok ...

  Zbiornik paliwa

  Pojemność użytkowa zbiornika:  Około 40 lub 45 litrów w wersji diesel;  Około 47 lub 50 litrów w wersji benzynowej. Ab ...

  Zobacz tez:

  Zaczepy do mocowania (do prze wożenia pojazdu na platformie) (opcja)
  OSTRZEŻENIE Nie używać do holowania zaczepów znajdujących się pod przednią częścią pojazdu. Zaczepy te przeznaczone są WYŁĄCZNIE do mocowania pojazdu na czas transportu. Jeżeli te zaczepy użyte zostaną do ...

  Lampki ostrzegawcze i kontrolne
    Funkcja 1 Rezerwa paliwa 2 Płyn chłodząc 3 ABS 4 Hamulce 5 Pas bezpieczeństwa 6 Kierunkowskaz 7 SRS ...

  Przed włączeniem
  Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2 więcej. Ustawić żądaną temperaturę więcej. Ogrzewanie lub wentylacja postojowa są włączane również, gdy klimatyzacja jest ustawiona na ręcz ...

  Categorie