Renault Megane: Wyświetlacz przezierny 16

Renault Megane –> Poznajemy samochód –> Wyświetlacze i wskaźniki –> Wyświetlacz przezierny 16

Wyświetlacz przezierny


Wyświetlacz pokazuje informacje dotyczące jazdy i nawigacji z tablicy wskaźników i ekranu wielofunkcyjnego.

Jeżeli pojazd posiada takie wyposażenie, uaktywnia się ono przy uruchamianiu silnika i wyłącza po wyłączeniu silnika.

Nie należy ręcznie i na siłę otwierać/zamykać wyświetlacza przeziernego.

Niektóre parametry można ustawić na ekranie wielofunkcyjnym: przy pracującym silniku przejść do menu "System", "Wyświetlacz" następnie "Wyświetlacz główny".

Ustawienie wysokości informacji na wyświetlaczu

Kierowca może dopasować wysokość informacji na wyświetlaczu do swojej pozycji.

Regulacja jasności ekranu wyświetlacza

Można regulować jasność (tryb dzienny lub tryb nocny)

 •  automatycznie: jasność różni się w zależności od światła zewnętrznego.
 •  ręcznie: jasność zmienia się automatycznie wraz z włączaniem/wyłączaniem świateł.

W obu przypadkach tryb dzienny różni się w zależności od natężenia światła zewnętrznego.

Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia te należy wykonywać na postoju.

 

Prawidłowe widzenie informacji może być zakłócone przez czynniki takie jak:
 •  położenia fotela;
 •  obecność przedmiotu na wyświetlaczu;
 •  polaryzacja niektórych szkieł okularów;
 •  złe warunki pogodowe (deszcz, śnieg, bardzo silne nasłonecznienie itp.).

 

W przypadku zaistnienia sprzecznych informacji między tablicą wskaźników a wyświetlaczem przeziernym należy korzystać z informacji wyświetlanych przez tablicę wskaźników.

Nieprawidłowości w działaniu

W przypadku nieprawidłowego działania (wyświetlacz nie włącza się po uruchomieniu silnika lub wyświetlacz wyłącza się przy pracującym silniku, po silnym uderzeniu wyświetlacza przedmiotem), należy:

 •  zatrzymać i ponownie uruchomić silnik; lub
 •  na ekranie wielofunkcyjnym zmienić ustawienia uruchamiania wyświetlacza.

Jeżeli problem nadal występuje, należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Niezależnie od tego, czy wyświetlacz jest włączony czy wyłączony, żaden przedmiot nie powinien się znajdować na nim lub w jego okolicy.

Do czyszczenia wyświetlacza nie stosować rozpuszczalników, detergentów lub ostrych czyścików.

Używać wyłącznie ściereczek z mikrofibry.

  Tablica wskaźników skonfigurowana na mile (istnieje możliwość przełączenia na km/h)

  Pojazdy niewyposażone w system nawigacji  Przy wyłączonym zapłonie nacisnąć przycisk OK 13 i przycisk włączania/ wyłą ...

  Komputer pokładowy

  ...

  Zobacz tez:

  Daszek przeciwsłoneczny
  Osłona przeciwsłoneczna chroni przed promieniami słonecznymi padającymi bezpośrednio na przednią lub boczną szybę. Aby użyć osłony przeciwsłonecznej, należy ją pociągnąć w dół. Aby ustawi ...

  Nieprawidłowości w działaniu
  Jeżeli akumulator jest zbyt słaby, aby zapewnić prawidłowe działanie, nadal można uruchomić silnik i zablokować/ odblokować pojazd (zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w części "Blokowanie i odblokowywanie element&oacut ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIE W przypadku braku terminowych przeglądów technicznych lub zaniechania koniecznych napraw może dojść do zakłóceń lub zaniku działania układów pojazdu. Istnieje ryzyko wypadku! Wymagane przeglądy t ...

  Categorie