Renault Megane: Włączanie funkcji

Renault Megane –> Prowadzenie pojazdu –> Ogranicznik –> Włączanie funkcji

Wcisnąć przełącznik 1 po stronie .


Zależnie od pojazdu na tablicy wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza lub

w kolorze pomarańczowym i pojawia się komunikat "Ogranicznik", któremu towarzyszą kreski, co oznacza aktywację ogranicznika prędkości i oczekiwanie na zaprogramowanie maksymalnej prędkości.

Aby zapisać bieżącą prędkość, wcisnąć przełącznik 2 po stronie a (+): kreski zostają zastąpione przez wartość prędkości ograniczonej.

Minimalna prędkość, jaką można zapisać, wynosi 30 km/h.

  Elementy sterujące

  Przełącznik główny włączaniawyłączania.  Sterowanie:  włączenie funkcji, wprowadzenie prędko" ...

  Jazda samochodem

  W przypadku, gdy do pamięci jest wprowadzona prędkość ograniczona, dopóki prędkość ta nie zostanie osiągnięta prowadzenie ...

  Zobacz tez:

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEW przypadku nieprawidłowego umieszczenia przedmiotów we wnętrzu pojazdu, może dojść do ich spadnięcia lub przemieszczania się, co może spowodować obrażenia pasażerów. Istnieje ryzyko obraże&# ...

  Montaż bezpiecznego fotelika dziecięcego na fotelu przedniego pasażera jest zabroniony.
  Nigdy nie umieszczać fotelików dziecięcych skierowanych do tyłu na siedzeniu przedniego pasażera. W przypadku zadziałania poduszki powietrznej mogłoby dojść do uderzenia bezpiecznego fotelika dziecięcego skierowanego do tyłu i spowod ...

  Podgrzewanie kierownicy (zależnie od wersji pojazdu)
  Funkcja umożliwia podgrzewanie kierownicy w strefie 3 i 4. Zasada działania Po osiągnięciu zaprogramowanej temperatury funkcja utrzymuje temperaturę podgrzewanych stref przez około 30 minut i automatycznie się wyłącza. Włączenie funkc ...

  Categorie