Renault Megane: Włączanie funkcji

Renault Megane –> Prowadzenie pojazdu –> Ogranicznik –> Włączanie funkcji

Wcisnąć przełącznik 1 po stronie .


Zależnie od pojazdu na tablicy wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza lub

w kolorze pomarańczowym i pojawia się komunikat "Ogranicznik", któremu towarzyszą kreski, co oznacza aktywację ogranicznika prędkości i oczekiwanie na zaprogramowanie maksymalnej prędkości.

Aby zapisać bieżącą prędkość, wcisnąć przełącznik 2 po stronie a (+): kreski zostają zastąpione przez wartość prędkości ograniczonej.

Minimalna prędkość, jaką można zapisać, wynosi 30 km/h.

  Elementy sterujące

  Przełącznik główny włączaniawyłączania.  Sterowanie:  włączenie funkcji, wprowadzenie prędko" ...

  Jazda samochodem

  W przypadku, gdy do pamięci jest wprowadzona prędkość ograniczona, dopóki prędkość ta nie zostanie osiągnięta prowadzenie ...

  Zobacz tez:

  Komunikaty alarmowe
  Wyświetlają się wraz z lampką kontrolną i informują o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu, ze względu na bezpieczeństwo podróżujących nim osób, jeżeli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Na ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEJeśli kierowca opuści pojazd, chociaż pojazd jest hamowany tylko za pomocą funkcji HOLD, może dojść do jego stoczenia się, gdy wystąpi usterka w układzie lub w zasilaniu napięciem funkcja HOLD zostani ...

  Czyszczenie lakieru
  Niektórych zadrapań, wżerów i innych uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem lub niewłaściwą konserwacją nie można całkowicie usunąć. W takim przypadku zalecamy zwrócić się do fachowego serwisu. Zanieczysz ...

  Categorie