Renault Megane: Użycie karty w trybie "wolne ręce"

Renault Megane –> Poznajemy samochód –> Karta RENAULT –> Sposób użycia –> Użycie karty w trybie "wolne ręce"

Użycie karty w trybie wolne ręce


Tryb "wolne ręce" umożliwia blokowanie/ odblokowanie bez używania przycisków na karcie RENAULT, kiedy znajduje się ona w strefie zasięgu 1.

Uwaga: Można wyłączyć tryb "wolne ręce" na wielofunkcyjnym ekranie (patrz instrukcja wyposażenia).

Odblokowanie trybu "wolne ręce"

Odblokowanie trybu wolne ręce


Gdy karta RENAULT znajduje się w strefie 1, włożyć rękę za klamkę 2: pojazd się odblokowuje.

Odblokowanie zamków zostaje zasygnalizowane jednokrotnym mignięciem świateł awaryjnych.

Naciśnięcie przycisku 4 powoduje odblokowanie całego pojazdu i otwiera bagażnik do połowy.

Zdalne blokowanie w trybie "wolne ręce"

Zdalne blokowanie w trybie wolne ręce


Mając kartę RENAULT przy sobie, gdy drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte, należy oddalić się od pojazdu: nastąpi automatyczne blokowanie zamków, gdy tylko opuszczą Państwo strefę dostępu.

Uwaga: odległość, przy której możliwe jest zablokowanie drzwi pojazdu, zależy od uwarunkowań zewnętrznych. Zablokowanie zamków zostaje zasygnalizowane jednokrotnym mignięciem świateł awaryjnych, następnie zaświeceniem się w sposób ciągły bocznych kierunkowskazów (przez około 4 sekundy) i emisją sygnału dźwiękowego.

Blokowanie w trybie "wolne ręce" z systemem pomocy czujnika 3

Jeśli samochód ma zostać zamknięty, a karta będzie pozostawać w pobliżu (z zamkniętymi drzwiami i bagażnikiem), nacisnąć czujnik 3 klamki drzwi kierowcy. Zamki pojazdu zostają zablokowane.

Uwaga: karta RENAULT musi znajdować się w strefie zasięgu 1 pojazdu, aby umożliwić blokowanie przez czujnik.

Szczegóły związane z blokowaniem

Po zablokowaniu zamków za pomocą czujnika 3 należy odczekać około 3 sekundy w celu odblokowania zamków w pojeździe. W ciągu tych 3 sekund możliwe jest sprawdzenie skuteczności blokowania przez pociągnięcie klamek drzwi.

Jeśli drzwi są otwarte lub źle zamknięte:

 •  podczas blokowania przy pomocy czujnika 3 następuje szybkie zablokowanie/ odblokowanie zamków w pojeździe, bez mignięcia świateł awaryjnych;
 •  w momencie oddalenia nie dojdzie do zablokowania pojazdu.

Szczegóły związane z blokowaniem (ciąg dalszy)

Szczegóły związane z blokowaniem


Powyżej 15 min, gdy karta RENAULT znajduje się w strefie rozpoznania, zablokowanie z systemem oddalenia od pojazdu jest wyłączone.

Zablokowanie pojazdu jest możliwe jedynie, kiedy karta znajduje się w strefie 7.

Po odblokowaniu przez wciśnięcie przycisku karty RENAULT bez otwierania elementu otwieranego nadwozia, zdalne blokowanie w trybie "wolne ręce" jest wyłączone.

  Sposób użycia

  Istnieją dwa sposoby blokowania/odblokowania zamków pojazdu:  karta RENAULT w trybie "wolne ręce";  karta RENAULT w trybie zdalnego ster ...

  Użycie karty zdalnego sterowania

  Odblokowanie zamków za pomocą karty RENAULT Nacisnąć na przycisk 5. Odblokowanie zamków zostaje zasygnalizowane jednokrotnym mignięciem ...

  Zobacz tez:

  Zabezpieczenie antywłamaniowe
  Nigdy nie należy korzystać z funkcji zabezpieczenia antywłamaniowego drzwi, jeżeli wewnątrz samochodu pozostała jakaś osoba. W przypadku, gdy pojazd posiada takie wyposażenie, pozwala ono na zablokowanie zamków oraz uniemo ...

  Wycieraczki i spryskiwacze
  Wycieraczki/spryskiwacze przedniej szyby Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby (opcja) / MIST - Pojedynczy cykl pracy - W/łączone Cykl przerywany/ Włączanie automatyczne   Normalna szybkość wycierania Duża szybkość wyci ...

  Jakość paliwa
  Należy stosować paliwo dobrej jakości, dostosowane do norm obowiązujących w danym kraju i koniecznie zgodne ze wskazówkami podanymi na naklejce znajdującej się w klapce wlewu paliwa 1. Patrz paragraf "Dane techniczne silników" w rozdzial ...

  Categorie