Renault Megane: Użycie karty w trybie "wolne ręce"

Renault Megane –> Poznajemy samochód –> Karta RENAULT –> Sposób użycia –> Użycie karty w trybie "wolne ręce"

Użycie karty w trybie wolne ręce


Tryb "wolne ręce" umożliwia blokowanie/ odblokowanie bez używania przycisków na karcie RENAULT, kiedy znajduje się ona w strefie zasięgu 1.

Uwaga: Można wyłączyć tryb "wolne ręce" na wielofunkcyjnym ekranie (patrz instrukcja wyposażenia).

Odblokowanie trybu "wolne ręce"

Odblokowanie trybu wolne ręce


Gdy karta RENAULT znajduje się w strefie 1, włożyć rękę za klamkę 2: pojazd się odblokowuje.

Odblokowanie zamków zostaje zasygnalizowane jednokrotnym mignięciem świateł awaryjnych.

Naciśnięcie przycisku 4 powoduje odblokowanie całego pojazdu i otwiera bagażnik do połowy.

Zdalne blokowanie w trybie "wolne ręce"

Zdalne blokowanie w trybie wolne ręce


Mając kartę RENAULT przy sobie, gdy drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte, należy oddalić się od pojazdu: nastąpi automatyczne blokowanie zamków, gdy tylko opuszczą Państwo strefę dostępu.

Uwaga: odległość, przy której możliwe jest zablokowanie drzwi pojazdu, zależy od uwarunkowań zewnętrznych. Zablokowanie zamków zostaje zasygnalizowane jednokrotnym mignięciem świateł awaryjnych, następnie zaświeceniem się w sposób ciągły bocznych kierunkowskazów (przez około 4 sekundy) i emisją sygnału dźwiękowego.

Blokowanie w trybie "wolne ręce" z systemem pomocy czujnika 3

Jeśli samochód ma zostać zamknięty, a karta będzie pozostawać w pobliżu (z zamkniętymi drzwiami i bagażnikiem), nacisnąć czujnik 3 klamki drzwi kierowcy. Zamki pojazdu zostają zablokowane.

Uwaga: karta RENAULT musi znajdować się w strefie zasięgu 1 pojazdu, aby umożliwić blokowanie przez czujnik.

Szczegóły związane z blokowaniem

Po zablokowaniu zamków za pomocą czujnika 3 należy odczekać około 3 sekundy w celu odblokowania zamków w pojeździe. W ciągu tych 3 sekund możliwe jest sprawdzenie skuteczności blokowania przez pociągnięcie klamek drzwi.

Jeśli drzwi są otwarte lub źle zamknięte:

 •  podczas blokowania przy pomocy czujnika 3 następuje szybkie zablokowanie/ odblokowanie zamków w pojeździe, bez mignięcia świateł awaryjnych;
 •  w momencie oddalenia nie dojdzie do zablokowania pojazdu.

Szczegóły związane z blokowaniem (ciąg dalszy)

Szczegóły związane z blokowaniem


Powyżej 15 min, gdy karta RENAULT znajduje się w strefie rozpoznania, zablokowanie z systemem oddalenia od pojazdu jest wyłączone.

Zablokowanie pojazdu jest możliwe jedynie, kiedy karta znajduje się w strefie 7.

Po odblokowaniu przez wciśnięcie przycisku karty RENAULT bez otwierania elementu otwieranego nadwozia, zdalne blokowanie w trybie "wolne ręce" jest wyłączone.

  Sposób użycia

  Istnieją dwa sposoby blokowania/odblokowania zamków pojazdu:  karta RENAULT w trybie "wolne ręce";  karta RENAULT w trybie zdalnego ster ...

  Użycie karty zdalnego sterowania

  Odblokowanie zamków za pomocą karty RENAULT Nacisnąć na przycisk 5. Odblokowanie zamków zostaje zasygnalizowane jednokrotnym mignięciem ...

  Zobacz tez:

  Wyłączenie silnika
  Gdy silnik pracuje na biegu jałowym, ustawić kluczyk ponownie w położeniu "LOCK" 0. Odpowiedzialność kierowcy podczas postoju lub po zatrzymaniu pojazdu Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet n ...

  Awaryjne uruchamianie silnika
  Awaryjne uruchamianie silnika może być niebezpieczne, jeżeli wykonywane jest nieprawidłowo. Aby uniknąć odniesienia obrażeń lub uszkodzenia pojazdu czy akumulatora, należy postępować zgodnie z procedurą uruchamiania awaryjnego. ...

  Warunki niezbędne do uruchomienia silnika
  Karta RENAULT musi znajdować się w strefie rozpoznania 1. Aby uruchomić silnik, należy:  w przypadku pojazdów z automatyczną skrzynią biegów, ustawić dźwignię w położeniu P, nacisnąć pedał hamulc ...

  Categorie