Renault Megane: Pojazdy niewyposażone w system nawigacji

Renault Megane –> Poznajemy samochód –> Menu ustawień osobistych pojazdu –> Pojazdy niewyposażone w system nawigacji

Dostęp do menu ustawień na wyświetlaczu 2

Pojazdy niewyposażone w system nawigacji


Przy zatrzymanym pojeździe naciśnij długo na przełącznik 3 OK, aby wejść do menu ustawień.

Wybór ustawień

Poruszaj się za pomocą elementu sterującego 4, aby wybrać funkcję, którą należy zmienić:

 1.  "Luz" w trybie ECO; (patrz paragraf "Porady dotyczące jazdy, ECO jazda" w rozdziale 2)
 2.  Automatyczne blokowanie zamków drzwi podczas jazdy;
 3.  Odblokuj tylko drzwi kierowcy;
 4.  Włączanie wycieraczki tylnej szyby po włączeniu wstecznego biegu;
 5.  Przodem;
 6.  Światła drogowe automatyczne;
 7.  Alarm śledzenia toru jazdy: GŁOŚNOŚĆ;
 8.  Alarm śledzenia toru jazdy: Czułość;
 9.  Tyłem;
 10.  POMOC PARKOWANIA GŁOŚNOŚĆ;
 11.  JĘZYK.

funkcja włączona


funkcja wyłączona


Po wybraniu pozycji naciśnij przełącznik 3 OK, aby zmienić funkcję.

Po wybraniu "POMOC PARKOWANIA GŁOŚNOŚĆ" lub "JĘZYK" konieczne będzie ponowne wprowadzenie ustawienia (głośność dźwięku pomocy przy parkowaniu lub język tablicy wskaźników). W tym przypadku należy dokonać wyboru i zatwierdzić go, naciskając przełącznik 3 OK, wybrana wartość jest przedstawiona za pomocą
przed pozycją.

Aby wyjść z menu, naciśnij element sterujący 4 w górę lub w dół. Kilkukrotne wykonanie tej operacji może się okazać konieczne.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat funkcji "Luz" w trybie ECO, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w części "Wskazówki dotyczące jazdy, jazda ECO" w rozdziale 2.

Menu ustawień osobistych pojazdu nie może być używane w czasie jazdy. Po przekroczeniu prędkości 20 km/h, wyświetlacz pokładowy przechodzi automatycznie w tryb komputera pokładowego.

  Pojazdy wyposażone w system nawigacji

  Dostęp do menu ustawień Gdy pojazd jest zatrzymany, na ekranie wielofunkcyjnym 1 wybrać menu "Pojazd", "Ustawienia użytkownika", aby przejś ...

  Kierownica

  ...

  Zobacz tez:

  Usuwanie wody z filtra paliwa
  Filtr paliwa w silnikach wysokoprężnych spełnia ważną rolę, oddzielając wodę od oleju napędowego i gromadząc ją w swej dolnej części. Jeżeli w filtrze nagromadzi się nadmierna ilość wody, po ustawieniu wł ...

  Funkcja rewersowania rolet przeciwsłonecznych
  Rolety przeciwsłoneczne są wyposażone w automatyczną funkcję rewersowania. Jeśli jakiś obiekt utrudnia lub ogranicza zamykanie rolety przeciwsłonecznej, jest ona ponownie otwierana automatycznie. Automatyczna funkcja rewersowania pełni jedynie funkc ...

  Włączenie lub wyłączenie klimatyzacji
  W automatycznym trybie pracy, system włącza lub wyłącza klimatyzację w zależności od zewnętrznych warunków klimatycznych. Nacisnąć na przycisk 17, aby:  celowo włączyć klimatyzację (zapala się lampk ...

  Categorie