Renault Megane: Montaż siatki za przednimi siedzeniami

Renault Megane –> Komfort jazdy –> Siatka przytrzymująca bagaże –> Montaż siatki za przednimi siedzeniami

Montaż siatki za przednimi siedzeniami


Wewnątrz pojazdu, z obu stron:

 •  podnieść osłonę 1, aby uzyskać dostęp do punktów mocujących górną część siatki;
 •  wprowadzić górny wspornik siatki 2 do punktów mocowania;

Montaż siatki za przednimi siedzeniami


 • zamocować dwa haczyki 5 siatki 3 do zaczepów 4 pod wykładzinę podłogową;
 •  wyregulować taśmę 3 siatki w taki sposób, by była dobrze napięta.
Nie zakładać siatki oddzielającej bagaż w takim położeniu, jeżeli na tylnym fotelu znajduje się pasażer.

  Siatka przytrzymująca bagaże

  Zależnie od wersji pojazdu, podczas przewożenia zwierząt lub bagażu zalecane jest ich odizolowanie od części pasażerskiej. Może by& ...

  Montaż siatki za tylnymi siedzeniami

  (za drugim rzędem tylnych foteli w wersji 7-miejscowej) Wewnątrz pojazdu, z obu stron:  podnieść osłonę 6, aby uzyskać dostęp ...

  Zobacz tez:

  Wskazówki dotyczące prawidłowego prowadzenia pojazdu
  Nigdy nie wolno przełączać drążka selektora z P (parkowanie) lub N (neutralny) w inne położenie przy wciśniętym pedale przyspieszenia. Nigdy nie ustawiać drążka selektora w położeniu P, gdy pojazd jest w ruchu Przed p ...

  Układ klimatyzacji sterowany ręcznie
  Pokrętło regulacji temperatury Pokrętło regulacji prędkości obrotowej wentylatora Przyciski trybu pracy Przycisk układu klimatyzacji (opcja) Przyciski regulacji poboru powietrza Przycisk odszraniania przedniej szyby Przycisk odszraniania tylnej s ...

  Wskazówki dotyczące jazdy z wykorzystaniem DISTRONIC PLUS
  Wskazówki ogólne Poniżej opisano kilka sytuacji w ruchu drogowym, w których trzeba zachować szczególną ostrożność. W takich sytuacjach należy ewentualnie przyhamować. Układ DISTRONIC PLUS zostaje wtedy wyłączony. ...

  Categorie