Mercedes-Benz Klasa C: Wskazania systemu nawigacyjnego na wyświetlaczu

 • :
  Cel lub cel pośredni został osiągnięty.

 • Neue Route... (nowa trasa...) lub Routenberechnung (wyznaczanie trasy): nowa trasa jest wyznaczana.

 • Keine Karte (brak mapy) lub Straße nicht erfasst (droga niezarejestrowana): pojazd znajduje się na terenie nieujętym na cyfrowej mapie (pozycja Off-Map).

 • Keine Route (brak trasy): trasa do wybranego celu nie może zostać wyznaczona.

  Prowadzenie do celu aktywne

  Żaden manewr nie został zapowiedziany Odległość do celu Odległość do miejsca wykonania najbliższego manewru Ul ...

  Menu Audio

  ...

  Zobacz tez:

  Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
  OSTRZEŻENIEW razie przegrzania silnika lub pożaru w komorze silnika, podczas otwierania komory silnika mogą ulatniać się gorące gazy i wyciekać materiały eksploatacyjne. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń! Przed otwarciem ...

  Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
  Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego znajduje się w zestawie wskaźników z lewej strony. Przy zwykłej eksploatacji pojazdu i zachowaniu zgodnego z zaleceniami stężenia środka zapobiegającego korozji i zamarzaniu temperatura p ...

  Ciśnienie powietrza w oponach
  Należy przestrzegać ciśnienia w ogumieniu (również w kole zapasowym), należy je sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu i przed każdą dłuższą podróżą (patrz naklejka przyklejona na drzwiach kierowcy). Zbyt ...

  Categorie