Mercedes-Benz Klasa C: Wskazania systemu nawigacyjnego na wyświetlaczu

 • :
  Cel lub cel pośredni został osiągnięty.

 • Neue Route... (nowa trasa...) lub Routenberechnung (wyznaczanie trasy): nowa trasa jest wyznaczana.

 • Keine Karte (brak mapy) lub Straße nicht erfasst (droga niezarejestrowana): pojazd znajduje się na terenie nieujętym na cyfrowej mapie (pozycja Off-Map).

 • Keine Route (brak trasy): trasa do wybranego celu nie może zostać wyznaczona.

  Prowadzenie do celu aktywne

  Żaden manewr nie został zapowiedziany Odległość do celu Odległość do miejsca wykonania najbliższego manewru Ul ...

  Menu Audio

  ...

  Zobacz tez:

  Otwieranie i zamykanie
  Panel obsługi w dachu Podnoszenie Otwieranie Zamykanie/ opuszczanie Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 1 lub 2 Nacisnąć lub pociągnąć przycisk w odpowiednim kierunku. Naciśnięcie ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEOdblokowana komora silnika może się otworzyć podczas jazdy, co grozi m.in. utratą widoczności przez szybę przednią. Istnieje ryzyko wypadku! Komory silnika nie wolno odblokowywać podczas jazdy.   OSTRZE ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEW przypadku pozostawienia dzieci bez opieki w pojeździe mogą one otworzyć drzwi i wskutek tego spowodować zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego wysiąść i wpaść pod koła przejeż ...

  Categorie