Mercedes-Benz Klasa C: Wskazania na wyświetlaczu wielofunkcyjnym

Wskazania na wyświetlaczu wielofunkcyjnym


 1. Asystent ogranicznika prędkości jest dostępny i włączony

 2. Dopuszczalna prędkość maksymalna (przykład)

 3. Dopuszczalna prędkość maksymalna dla pojazdów, dla których ograniczenie na znaku dodatkowym jest ważne (przykład)

 4. Dodatkowe wskazanie na wypadek mgły

Krótkie wyświetlanie rozpoznanych znaków drogowych na wyświetlaczu wielofunkcyjnym

 • Włączyć funkcję wskazówek asystenta ogranicznika prędkości w komputerze pokładowym więcej. Natychmiast po rozpoznaniu znaku drogowego ograniczenia prędkości lub zniesienia ograniczenia prędkości mbsymb6_inv_003a.png,
  znak ten pojawia się przez ok. pięć sekund na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Pozostałe wskazania wyświetlacza wielofunkcyjnego zostają na ten czas ukryte.

Stałe wyświetlanie rozpoznanych znaków drogowych na wyświetlaczu wielofunkcyjnym

 • Włączyć wskazania asystenta ogranicznika prędkości poprzez komputer pokładowy więcej.

 • Otworzyć wskazanie grafiki systemów za pomocą komputera pokładowego więcej. Natychmiast po rozpoznaniu znaku drogowego ograniczenia prędkości lub zniesienia ograniczenia prędkości , znak ten pojawia się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

Znak drogowy ograniczenia prędkości mbsymb6_inv_003a.png
jest z zasady wyświetlany tak długo, aż

 • rozpoznany zostanie znak drogowy odwołania ograniczenia

 • pojazd skręci na inną drogę

 • pojazd opuści teren zabudowany

 • zmieni się rodzaj drogi, np. na autostradę lub drogę krajową

 • pokonany zostanie określony odcinek drogi i znak drogowy nie zostanie ponownie rozpoznany.

Asystenta ogranicznika prędkości można również włączyć w systemie COMAND Online. Dopuszczalna prędkość maksymalna będzie wtedy przedstawiana na wyświetlaczu COMAND, patrz instrukcja obsługi systemu COMAND Online.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  Asystent ogranicznika prędkości pełni wyłącznie funkcję pomocniczą i nie zawsze rozpoznaje znaki drogowe z informacją o dopuszczalnej pr ...

  Pakiet bezpieczeństwa na pasie ruchu

  Wskazówki ogólne Pakiet bezpieczeństwa na pasie ruchu obejmuje asystenta kąta martwego więcej i asystenta pasa ruchu więcej. ...

  Zobacz tez:

  Demontaż
  W celu zdemontowania zagłówka podnieść go do oporu i wcisnąć przycisk blokady (1), jednocześnie pociągając zagłówek do góry (2). W celu ponownego zamontowania zagłówka, należy wsunąć jego wsporniki ( ...

  Uchylanie okna dachowego
  Aby otworzyć okno dachowe (funkcja automatycznego uchylania), należy nacisnąć przycisk uchylania (2) umieszczony na górnej konsoli i przytrzymać dłużej niż 3,5 s. Okno dachowe uchyli się całkowicie. Aby w dowolnym momencie zatrzyma& ...

  Numer identy fikacyjny pojazdu (VIN)
  Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) jest to numer wykorzystywany w dokumentach rejestracyjnych oraz wszystkich innych czynnościach prawnych dotyczących własności itd. Umieszczony jest na podłodze pod fotelem pasażera. Aby sprawdzić numer, należy o ...

  Categorie