Mercedes-Benz Klasa C: Wartości ciśnienia w oponach

Mercedes-Benz Klasa C –> Obręcze kół i opony –> Ciśnienie w oponach –> Wartości ciśnienia w oponach
OSTRZEŻENIE

Zbyt niskie lub wysokie ciśnienie w oponach wiąże się z następującymi zagrożeniami:

 • Opony mogą pęknąć, szczególnie w przypadku dużego obciążenia i prędkości.
 • Opony mogą ulec nadmiernemu i/ lub nierównomiernemu zużyciu, co może wpływać bardzo negatywnie na przyczepność.
 • Reakcje pojazdu podczas jazdy i hamowania mogą być mocno pogorszone.

Istnieje ryzyko wypadku!

Należy przestrzegać zalecanych ciśnień powietrza w oponach i kontrolować ciśnienie we wszystkich oponach, włącznie z kołem zapasowym,

 • co najmniej co 2 tygodnie
 • po zmianie obciążenia
 • przed dłuższą jazdą
 • w przypadku zmiany warunków eksploatacji, np. jazda w terenie.

Jeśli to konieczne skorygować ciśnienie w oponach.

Tabela z wartościami ciśnienia w oponach, zalecanymi w różnych warunkach eksploatacji pojazdu, znajduje się na wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa.

Jazda z dojazdowym kołem zapasowym: więcej.

Jazda z przyczepą: Obowiązuje maksymalna wartość dla osi tylnej podana na tabliczce z ciśnieniami w oponach na pokrywie wlewu paliwa.

Na tabliczce z ciśnieniem w oponach na pokrywie wlewu paliwa mogą być podane różne wartości ciśnienia dla różnych stanów obciążenia. Są one oznaczone w tabeli poprzez różną liczbę osób i bagażu. Faktyczna liczba miejsc siedzących może być przy tym inna - informacje na ten temat znajdują się w dokumentach pojazdu.

Wartości podane w tabeli na pokrywie wlewu paliwa - o ile nie określono inaczej - obowiązują w przypadku wszystkich typów opon dopuszczonych do eksploatacji.

Wartości ciśnienia w oponach


Jeśli przed wartością ciśnienia podano rozmiar opon, wartość obowiązuje tylko w przypadku opon o tym rozmiarze.

Do sprawdzania ciśnienia należy zastosować odpowiedni manometr. Ocena wartości ciśnienia w oponie na podstawie jej wyglądu nie jest możliwa. W pojeździe wyposażonym w elektroniczny układ kontroli ciśnienia w oponach można wartości ciśnienia w oponach sprawdzać również poprzez komputer pokładowy.

OSTRZEŻENIE

Montaż niewłaściwych akcesoriów na zaworach opony może prowadzić do ich przeciążenia i uszkodzenia, co może spowodować spadek ciśnienia. Niektóre układy kontroli ciśnienia w oponach, oferowane do montażu pofabrycznego, mogą powodować stałe otwarcie zaworu. Może to być dodatkową przyczyną spadku ciśnienia w oponach. Istnieje ryzyko wypadku!

Na zaworach opon wolno montować tylko kapturki seryjne lub dopuszczone przez firmę Daimler AG dla danego pojazdu.

 

OSTRZEŻENIE

Ponowny spadek ciśnienia w oponach może być spowodowany uszkodzeniem koła, zaworu lub opony. Zbyt niskie ciśnienie w oponie może spowodować jej uszkodzenie. Istnieje ryzyko wypadku!

 • Sprawdzić, czy w oponie znajdują się ciała obce.
 • Sprawdzić szczelność opony i zaworu.

Jeśli nie da się usunąć usterki, należy skontaktować się z fachowym serwisem.

Ciśnienie w ogumieniu należy korygować zawsze przy zimnych oponach.

Opony są zimne,

 • jeśli pojazd był zaparkowany przez co najmniej 3 godziny bez oddziaływania promieniowania słonecznego na opony oraz

 • jeśli pojazd przejechał mniej niż 1,6 km.

Temperatura opon zmienia się w zależności od temperatury otoczenia, prędkości jazdy oraz obciążenia opon i proporcjonalnie do tego zmienia się ciśnienie w oponach: na każde 10 C o ok. 10 kPa (0,1 bar, 1,5 psi). Należy to uwzględnić przy sprawdzaniu ciśnienia i korygować ciśnienie w rozgrzanych oponach tylko, jeśli jest zbyt niskie w stosunku do aktualnych warunków eksploatacji.

Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie

 • skraca trwałość opon

 • zwiększa podatność na uszkodzenia

 • niekorzystnie wpływa na reakcje pojazdu i tym samym na bezpieczeństwo podczas jazdy (np. aquaplaning).

Wartości ciśnienia w oponach podane dla niewielkiego obciążenia pojazdu są minimalnymi wartościami, zapewniającymi komfort jazdy.

Można również stosować wyższe wartości, przewidziane dla zwiększonego obciążenia pojazdu. Są one dopuszczalne i korzystne z technicznego punktu widzenia.

Wartości podane na tabliczce z wartościami ciśnienia w oponach (pokrywa wlewu paliwa) dla statusu "częściowo obciążony" i "w pełni obciążony" są określone dla prędkości maksymalnej pojazdu. Wbrew informacjom na tabliczce z wartościami ciśnienia w oponach dla statusu "częściowo obciążony do 210 km/h" bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo jazdy można zredukować podane wartości w następujący sposób:

 • -30 kPa ( -0,3 bar, -4 psi) dla wszystkich model

Nie dotyczy to sytuacji, gdy pojazd ciągnie przyczepę.

Komfort jazdy jest wtedy wyższy, lecz jednocześnie może dojść do nieznacznie większego zużycia paliwa.

Ochrona środowiska

Ciśnienie w oponach należy kontrolować regularnie, co najmniej co 14 dni.

  Ciśnienie w oponach

  ...

  Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach

  ...

  Zobacz tez:

  Zestaw narzędzi
  Zestaw narzędzi znajduje się w schowku pod podłogą w bagażniku/ przestrzeni bagażowej Z wyjątkiem kilku wersji krajowych pojazdy nie są wyposażone w zestaw narzędzi do zmiany koła. Niektóre narzędzia do wymiany kó ...

  Przedział silnikowy
  1. Zbiorniczek płynu chłodzącego silnik 2. Korek wlewu oleju silnikowego 3. Zbiorniczek płynu hamulcowego 4. Filtr powietrza 5. Skrzynka bezpieczników 6. Ujemny biegun akumulatora 7. Dodatni biegun akumulatora 8. Wskaźn k poziomu płynu w automatycznej ...

  Demontaż i montaż osłony bagażnika
  Siatka zabezpieczająca i osłona bagażnika muszą być zwinięte. Złożyć oba oparcia do przodu więcej. Przesunąć podwójną roletę w lewo, aż wysunie się z prowadnic . Wyj ...

  Categorie