Mercedes-Benz Klasa C: Wartości ciśnienia w oponach

Mercedes-Benz Klasa C –> Obręcze kół i opony –> Ciśnienie w oponach –> Wartości ciśnienia w oponach
OSTRZEŻENIE

Zbyt niskie lub wysokie ciśnienie w oponach wiąże się z następującymi zagrożeniami:

 • Opony mogą pęknąć, szczególnie w przypadku dużego obciążenia i prędkości.
 • Opony mogą ulec nadmiernemu i/ lub nierównomiernemu zużyciu, co może wpływać bardzo negatywnie na przyczepność.
 • Reakcje pojazdu podczas jazdy i hamowania mogą być mocno pogorszone.

Istnieje ryzyko wypadku!

Należy przestrzegać zalecanych ciśnień powietrza w oponach i kontrolować ciśnienie we wszystkich oponach, włącznie z kołem zapasowym,

 • co najmniej co 2 tygodnie
 • po zmianie obciążenia
 • przed dłuższą jazdą
 • w przypadku zmiany warunków eksploatacji, np. jazda w terenie.

Jeśli to konieczne skorygować ciśnienie w oponach.

Tabela z wartościami ciśnienia w oponach, zalecanymi w różnych warunkach eksploatacji pojazdu, znajduje się na wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa.

Jazda z dojazdowym kołem zapasowym: więcej.

Jazda z przyczepą: Obowiązuje maksymalna wartość dla osi tylnej podana na tabliczce z ciśnieniami w oponach na pokrywie wlewu paliwa.

Na tabliczce z ciśnieniem w oponach na pokrywie wlewu paliwa mogą być podane różne wartości ciśnienia dla różnych stanów obciążenia. Są one oznaczone w tabeli poprzez różną liczbę osób i bagażu. Faktyczna liczba miejsc siedzących może być przy tym inna - informacje na ten temat znajdują się w dokumentach pojazdu.

Wartości podane w tabeli na pokrywie wlewu paliwa - o ile nie określono inaczej - obowiązują w przypadku wszystkich typów opon dopuszczonych do eksploatacji.

Wartości ciśnienia w oponach


Jeśli przed wartością ciśnienia podano rozmiar opon, wartość obowiązuje tylko w przypadku opon o tym rozmiarze.

Do sprawdzania ciśnienia należy zastosować odpowiedni manometr. Ocena wartości ciśnienia w oponie na podstawie jej wyglądu nie jest możliwa. W pojeździe wyposażonym w elektroniczny układ kontroli ciśnienia w oponach można wartości ciśnienia w oponach sprawdzać również poprzez komputer pokładowy.

OSTRZEŻENIE

Montaż niewłaściwych akcesoriów na zaworach opony może prowadzić do ich przeciążenia i uszkodzenia, co może spowodować spadek ciśnienia. Niektóre układy kontroli ciśnienia w oponach, oferowane do montażu pofabrycznego, mogą powodować stałe otwarcie zaworu. Może to być dodatkową przyczyną spadku ciśnienia w oponach. Istnieje ryzyko wypadku!

Na zaworach opon wolno montować tylko kapturki seryjne lub dopuszczone przez firmę Daimler AG dla danego pojazdu.

 

OSTRZEŻENIE

Ponowny spadek ciśnienia w oponach może być spowodowany uszkodzeniem koła, zaworu lub opony. Zbyt niskie ciśnienie w oponie może spowodować jej uszkodzenie. Istnieje ryzyko wypadku!

 • Sprawdzić, czy w oponie znajdują się ciała obce.
 • Sprawdzić szczelność opony i zaworu.

Jeśli nie da się usunąć usterki, należy skontaktować się z fachowym serwisem.

Ciśnienie w ogumieniu należy korygować zawsze przy zimnych oponach.

Opony są zimne,

 • jeśli pojazd był zaparkowany przez co najmniej 3 godziny bez oddziaływania promieniowania słonecznego na opony oraz

 • jeśli pojazd przejechał mniej niż 1,6 km.

Temperatura opon zmienia się w zależności od temperatury otoczenia, prędkości jazdy oraz obciążenia opon i proporcjonalnie do tego zmienia się ciśnienie w oponach: na każde 10 C o ok. 10 kPa (0,1 bar, 1,5 psi). Należy to uwzględnić przy sprawdzaniu ciśnienia i korygować ciśnienie w rozgrzanych oponach tylko, jeśli jest zbyt niskie w stosunku do aktualnych warunków eksploatacji.

Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie

 • skraca trwałość opon

 • zwiększa podatność na uszkodzenia

 • niekorzystnie wpływa na reakcje pojazdu i tym samym na bezpieczeństwo podczas jazdy (np. aquaplaning).

Wartości ciśnienia w oponach podane dla niewielkiego obciążenia pojazdu są minimalnymi wartościami, zapewniającymi komfort jazdy.

Można również stosować wyższe wartości, przewidziane dla zwiększonego obciążenia pojazdu. Są one dopuszczalne i korzystne z technicznego punktu widzenia.

Wartości podane na tabliczce z wartościami ciśnienia w oponach (pokrywa wlewu paliwa) dla statusu "częściowo obciążony" i "w pełni obciążony" są określone dla prędkości maksymalnej pojazdu. Wbrew informacjom na tabliczce z wartościami ciśnienia w oponach dla statusu "częściowo obciążony do 210 km/h" bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo jazdy można zredukować podane wartości w następujący sposób:

 • -30 kPa ( -0,3 bar, -4 psi) dla wszystkich model

Nie dotyczy to sytuacji, gdy pojazd ciągnie przyczepę.

Komfort jazdy jest wtedy wyższy, lecz jednocześnie może dojść do nieznacznie większego zużycia paliwa.

Ochrona środowiska

Ciśnienie w oponach należy kontrolować regularnie, co najmniej co 14 dni.

  Ciśnienie w oponach

  ...

  Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach

  ...

  Zobacz tez:

  Tryb automatyczny
  Klimatyzacja automatyczna zapewnia (poza wyjątkowymi warunkami eksploatacji) komfort termiczny w kabinie oraz utrzymanie dobrego poziomu widoczności, przy jednoczesnym optymalnym poziomie zużycia paliwa. System ustawia prędkość nawiewu powietrza, rozdział p ...

  Pojazd z kierownicą wielofunkcyjną z 12 przyciskami
  Komputer pokładowy zapisuje w pamięci określone komunikaty. Komunikaty te można następnie wywoływać w menu Pamięć. Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Service. Jeśli komunikaty są zapisane w pamięci, n ...

  Wyłączanie silnika
  Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIEPodczas wyłączania silnika automatyczna skrzynia biegów przełącza się w położenie neutralne N. W takiej sytuacji pojazd może się stoczyć. Istnieje ryzyko wypadku! Po wy& ...

  Categorie