Mercedes-Benz Klasa C: Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Jeśli podczas jazdy stopa spoczywa na pedale hamulca, może dojść do przegrzania układu hamulcowego. W wyniku tego wydłuża się droga hamowania i może nawet dojść do awarii układu hamulcowego. Istnieje ryzyko wypadku!

Pedału hamulca nie należy nigdy wykorzystywać jako podnóżka. Podczas jazdy nie należy równocześnie wciskać pedału hamulca i pedału gazu.

 

OSTRZEŻENIE

Jeśli dojdzie do rozkołysania zestawu, można stracić nad nim kontrolę. Skutkiem tego może być nawet przewrócenie zestawu. Istnieje ryzyko wypadku!

W żadnym razie nie należy rozciągać zestawu poprzez zwiększanie prędkości. Zmniejszyć prędkość i nie kontrować kierownicą. W razie potrzeby wyhamować zestaw.

 

OSTRZEŻENIE

Jeśli obciążenie wykorzystywanego bagażnika zewnętrznego przekroczy wartość dopuszczalnego obciążenia statycznego, bagażnik może spaść z pojazdu, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Istnieje ryzyko wypadku i obrażeń!

Podczas wykorzystywania zewnętrznego bagażnika należy przestrzegać dopuszczalnego obciążenia statycznego.

 

Trwałe wciśnięcie pedału hamulca powoduje nadmierne i przedwczesne zużycie okładzin hamulcowych.

W przypadku przekroczenia maksymalnie dopuszczalnego nacisku statycznego haka holowniczego na dyszel przyczepy może dojść do uszkodzenia:

 • Państwa pojazdu

 • przyczepy

 • końcówki haka

 • haka holowniczego

Przyczepa może stracić stabilność.

Nawet jeśli obciążenie statyczne jest mniejsze niż minimalna dopuszczalna wartość, przyczepa może stracić stabilność.

W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji

 • przed każdą jazdą sprawdzić obciążenie statyczne

 • maksymalnie wykorzystać obciążenie statyczne

 • nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia statycznego

 • obciążenie nie może być niższe niż minimalne obciążenie statyczne.

Podczas manewrowania na biegu wstecznym należy zwrócić uwagę, aby nikt nie znalazł się pomiędzy pojazdem ciągnącym a przyczepą.

Podczas podłączania i odłączania przyczepy należy zachować ostrożność. Nieprawidłowe sprzęgnięcie pojazdu ciągnącego z przyczepą grozi odczepieniem się podczas jazdy.

Prosimy zwrócić uwagę, aby następujące wartości nie zostały przekroczone:

 • dopuszczalne obciążenie statyczne haka holowniczego

 • dopuszczalna masa przyczepy

 • dopuszczalne obciążenie osi tylnej pojazdu ciągnącego

 • dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego oraz dopuszczalna masa całkowita przyczepy

Dopuszczalne wartości, których nie wolno przekroczyć, znajdują się

 • w dokumentach pojazdu

 • na tabliczkach znamionowych haka holowniczego, przyczepy i pojazdu

W przypadku rozbieżności obowiązuje najniższa wartość.

Wartości dopuszczane przez producentów są podane na tabliczkach znamionowych; wartości dotyczące pojazdu są przedstawione również w rozdziale "Dane techniczne" więcej.

Dołączenie przyczepy powoduje zmianę zachowania się pojazdu w trakcie jazdy.

Pojazd z przyczepą

 • jest cięższy

 • przyspieszenie i zdolność do pokonywania wzniesień są mniejsze

 • droga hamowania wydłuża się

 • zwiększa się podatność na porywy bocznego wiatru

 • kierowanie wymaga zwiększonej ostrożności

 • ma większy promień zawracania

Reakcje pojazdu mogą pogorszyć się. Należy odpowiednio dostosować sposób jazdy. Zachować bezpieczną odległość od pozostałych pojazdów. Stale śledzić sytuację na drodze.

Podczas jazdy z przyczepą należy zawsze dostosować prędkość do aktualnej sytuacji na drodze i warunków atmosferycznych. Przestrzegać maksymalnie dopuszczalnej prędkości dla jazdy z przyczepą.

  Wskazówki dotyczące jazdy z przyczepą

  ...

  Wskazówki ogólne

  Podczas jazdy z przyczepą opony kół tylnych powinny być napompowane do wartości odpowiadającej maksymalnemu obciążeniu pojazdu, ...

  Zobacz tez:

  Uchwyt na napoje w podłokietniku tylnym
  Nie należy siadać na podłokietniku ani też opierać się na nim z całej siły, w przeciwnym razie zostanie on uszkodzony.   Podłokietnik należy składać tylko wtedy, gdy uchwyt na napoje został zamkni ...

  Regulacja temperatury
  Istnieją dwa rodzaje ustawień:  regulacja jednolita kabiny;  regulacja w funkcji DUAL do niezależnego ustawienia strony lewej i prawej. Regulacja jednolita kabiny Naciskać na element sterujący 7 Regulacja w funkcji DUAL Nacisnąć przycisk ...

  Regulacja ustawienia reflektorów
  W pojazdach wyposażonych w taką funkcję, element sterujący A umożliwia regulację wysokości wiązki światła w zależności od obciążenia samochodu. Obrócić pokrętło A do dołu w celu obniżenia ...

  Categorie