Mercedes-Benz Klasa C: Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Jeśli podczas jazdy stopa spoczywa na pedale hamulca, może dojść do przegrzania układu hamulcowego. W wyniku tego wydłuża się droga hamowania i może nawet dojść do awarii układu hamulcowego. Istnieje ryzyko wypadku!

Pedału hamulca nie należy nigdy wykorzystywać jako podnóżka. Podczas jazdy nie należy równocześnie wciskać pedału hamulca i pedału gazu.

 

OSTRZEŻENIE

Jeśli dojdzie do rozkołysania zestawu, można stracić nad nim kontrolę. Skutkiem tego może być nawet przewrócenie zestawu. Istnieje ryzyko wypadku!

W żadnym razie nie należy rozciągać zestawu poprzez zwiększanie prędkości. Zmniejszyć prędkość i nie kontrować kierownicą. W razie potrzeby wyhamować zestaw.

 

OSTRZEŻENIE

Jeśli obciążenie wykorzystywanego bagażnika zewnętrznego przekroczy wartość dopuszczalnego obciążenia statycznego, bagażnik może spaść z pojazdu, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Istnieje ryzyko wypadku i obrażeń!

Podczas wykorzystywania zewnętrznego bagażnika należy przestrzegać dopuszczalnego obciążenia statycznego.

 

Trwałe wciśnięcie pedału hamulca powoduje nadmierne i przedwczesne zużycie okładzin hamulcowych.

W przypadku przekroczenia maksymalnie dopuszczalnego nacisku statycznego haka holowniczego na dyszel przyczepy może dojść do uszkodzenia:

 • Państwa pojazdu

 • przyczepy

 • końcówki haka

 • haka holowniczego

Przyczepa może stracić stabilność.

Nawet jeśli obciążenie statyczne jest mniejsze niż minimalna dopuszczalna wartość, przyczepa może stracić stabilność.

W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji

 • przed każdą jazdą sprawdzić obciążenie statyczne

 • maksymalnie wykorzystać obciążenie statyczne

 • nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia statycznego

 • obciążenie nie może być niższe niż minimalne obciążenie statyczne.

Podczas manewrowania na biegu wstecznym należy zwrócić uwagę, aby nikt nie znalazł się pomiędzy pojazdem ciągnącym a przyczepą.

Podczas podłączania i odłączania przyczepy należy zachować ostrożność. Nieprawidłowe sprzęgnięcie pojazdu ciągnącego z przyczepą grozi odczepieniem się podczas jazdy.

Prosimy zwrócić uwagę, aby następujące wartości nie zostały przekroczone:

 • dopuszczalne obciążenie statyczne haka holowniczego

 • dopuszczalna masa przyczepy

 • dopuszczalne obciążenie osi tylnej pojazdu ciągnącego

 • dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego oraz dopuszczalna masa całkowita przyczepy

Dopuszczalne wartości, których nie wolno przekroczyć, znajdują się

 • w dokumentach pojazdu

 • na tabliczkach znamionowych haka holowniczego, przyczepy i pojazdu

W przypadku rozbieżności obowiązuje najniższa wartość.

Wartości dopuszczane przez producentów są podane na tabliczkach znamionowych; wartości dotyczące pojazdu są przedstawione również w rozdziale "Dane techniczne" więcej.

Dołączenie przyczepy powoduje zmianę zachowania się pojazdu w trakcie jazdy.

Pojazd z przyczepą

 • jest cięższy

 • przyspieszenie i zdolność do pokonywania wzniesień są mniejsze

 • droga hamowania wydłuża się

 • zwiększa się podatność na porywy bocznego wiatru

 • kierowanie wymaga zwiększonej ostrożności

 • ma większy promień zawracania

Reakcje pojazdu mogą pogorszyć się. Należy odpowiednio dostosować sposób jazdy. Zachować bezpieczną odległość od pozostałych pojazdów. Stale śledzić sytuację na drodze.

Podczas jazdy z przyczepą należy zawsze dostosować prędkość do aktualnej sytuacji na drodze i warunków atmosferycznych. Przestrzegać maksymalnie dopuszczalnej prędkości dla jazdy z przyczepą.

  Wskazówki dotyczące jazdy z przyczepą

  ...

  Wskazówki ogólne

  Podczas jazdy z przyczepą opony kół tylnych powinny być napompowane do wartości odpowiadającej maksymalnemu obciążeniu pojazdu, ...

  Zobacz tez:

  Przegląd układów bezpieczeństwa jazdy
  W tym rozdziale znajdą Państwo informacje na temat następujących układów bezpieczeństwa jazdy: ABS (Antiblockiersystem = układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania) BAS (Brems-Assistent-System = uk ...

  Zamykanie maski silnika
  1. Przed zamknięciem maski sprawdzić, czy: Wszystkie korki w przedziale silnikowym są prawidłowo zakręcone. Rękawice, kawałki tkaniny lub inne palne materiały zostały usunięte z przedziału silnikowego. 2. Umieścić wspornik ...

  Asystent ogranicznika prędkości
  Wyświetlanie asystenta ogranicznika prędkości Za pomocą lub na kierownicy wybrać menu Assist. (asysta). Za pomocą lub wybrać Geschw. Limit (ogranicznik prędkości). Nacisnąć . Na wyświetlaczu ...

  Categorie