Mercedes-Benz Klasa C: Włączanie DISTRONIC PLUS, zapisywanie aktualnej prędkości w pamięci i utrzymywanie jej

Mercedes-Benz Klasa C –> Jazda i parkowazieć –> Układy ułatwiające jazdę –> DISTRONIC PLUS –> Włączanie DISTRONIC PLUS, zapisywanie aktualnej prędkości w pamięci i utrzymywanie jej

Warunki włączenia

Do włączenia DISTRONIC PLUS muszą być spełnione następujące warunki:

 • Silnik musi być włączony. Ewentualnie DISTRONIC PLUS może być gotowy do działania dopiero dwie minuty po ruszeniu.

 • Hamulec postojowy musi być zwolniony.

 • ESP musi być włączony, ale nie może ingerować.

 • Skrzynia biegów musi się znajdować w położeniu D.

 • Pokrywa komory silnika musi być zamknięta.

 • Jeśli skrzynia biegów zostanie przełączona z położenia P w położenie D, drzwi kierowcy muszą być zamknięte lub kierowca musi mieć zapięty pas bezpieczeństwa.

 • Drzwi pasażera i drzwi tylne muszą być zamknięte.

 • Pojazd nie może znajdować się w fazie poślizgu.

Włączanie podczas jazdy

Przy prędkości poniżej 30 km/h można włączyć układ DISTRONIC PLUS tylko wtedy, gdy pojazd poprzedzający zostanie rozpoznany i przedstawiony na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. Gdy pojazd poprzedzający nie jest widoczny na wyświetlaczu i układ go nie rozpoznaje, DISTRONIC PLUS wyłącza się i słychać sygnał dźwiękowy.

 • Pociągnąć krótko dźwignię tempomatu do siebie mbsymb6_inv_003f.png
  lub nacisnąć w górę mbsymb6_inv_003a.png
  albo w dół mbsymb6_inv_0041.png.
  DISTRONIC PLUS jest włączony.

 • Nacisnąć dźwignię tempomatu w górę mbsymb6_inv_003a.png
  lub w dół mbsymb6_inv_0041.png
  i przytrzymać, aż ustawiona zostanie żądana prędkość.

 • Zdjąć nogę z pedału gazu. Układ dostosuje prędkość własnego pojazdu do pojazdu poprzedzającego, maksymalnie do wartości wprowadzonej do pamięci.

Jeśli pedał gazu nie zostanie całkowicie zwolniony, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym widać komunikat DISTRONIC PLUS w trybie biernym. Odległość do pojazdu poprzedzającego nie jest wtedy regulowana. W takiej sytuacji pojazd jedzie z prędkością odpowiadającą położeniu pedału gazu.

Włączanie układu przed zbliżaniem się do stojącego pojazdu

Jeśli poprzedzający pojazd stoi, układ DISTRONIC PLUS można włączyć tylko wtedy, gdy własny pojazd również stoi.

 • Pociągnąć krótko dźwignię tempomatu do siebie mbsymb6_inv_003f.png
  lub nacisnąć w górę mbsymb6_inv_003a.png
  albo w dół mbsymb6_inv_0041.png.
  DISTRONIC PLUS jest włączony.

Przy prędkości poniżej 30 km/h układ DISTRONIC PLUS można włączyć tylko, jeśli przed własnym pojazdem porusza się inny pojazd i jest rozpoznawany. Dlatego pomocną funkcją jest wyświetlanie grafiki systemów dla DISTRONIC PLUS w zestawie wskaźników więcej.
 • Nacisnąć dźwignię tempomatu w górę mbsymb6_inv_003a.png
  lub w dół mbsymb6_inv_0041.png
  i przytrzymać, aż ustawiona zostanie żądana prędkość.

Prędkość zapisaną w pamięci można zmieniać za pomocą dźwigni tempomatu, a żądaną odległość pokrętłem na tej dźwigni więcej.

Ruszanie

 • Gdy poprzedzający pojazd rusza: Zdjąć nogę z pedału hamulca.

 • Pociągnąć krótko dźwignię tempomatu do siebie mbsymb6_inv_003f.png.
  Lub

 • Nacisnąć krótko pedał gazu. Pojazd rusza i dostosowuje swoją prędkość do prędkości pojazdu poprzedzającego.

Jazda

Jeśli przed pojazdem nie porusza się inny pojazd, układ DISTRONIC PLUS działa tak samo jak tempomat.

Gdy układ DISTRONIC PLUS rozpozna, że pojazd poprzedzający jedzie wolniej, wyhamowuje własny pojazd, w celu zachowania ustawionego odstępu.

Gdy układ DISTRONIC PLUS rozpozna, że pojazd poprzedzający zwiększył prędkość, zwiększa również prędkość własnego pojazdu, maksymalnie do wartości wprowadzonej do pamięci.

Zmiana pasa ruchu

Przy zmianie pasa ruchu na szybszy, układ DISTRONIC PLUS wspiera kierowcę

 • przy prędkości powyżej 60 km/h

 • gdy DISTRONIC PLUS utrzymuje wymagany odstęp od poprzedzającego pojazdu

 • po włączeniu odpowiedniego kierunkowskazu

 • gdy w chwili zmiany pasa DISTRONIC PLUS nie rozpoznaje zagrożenia kolizją.

Jeśli te warunki są spełnione, następuje przyspieszenie pojazdu. Przyspieszanie zostaje przerwane, gdy zmiana pasa trwa zbyt długo lub jeśli dojdzie do zbytniego zmniejszenia się odległości od poprzedzającego pojazdu.

Przy zmianie pasa ruchu DISTRONIC PLUS w przypadku pojazdu z kierownicą z lewej strony monitoruje lewy pas ruchu, natomiast w przypadku pojazdu z kierownicą z prawej strony - prawy.

Pojazdy z systemem COMAND Online

Poniższa funkcja jest dostępna tylko w niektórych krajach.

Układ DISTRONIC PLUS wykorzystuje dodatkowe informacje z systemu nawigacyjnego i może dzięki temu dopasowywać reakcje do określonych sytuacji w ruchu drogowym. Dotyczy to sytuacji, gdy korzystając z funkcji DISTRONIC PLUS podąża się za pojazdem poprzedzającym i następuje

 • zbliżanie się do ronda lub wjazd na rondo

 • dojeżdżanie do skrzyżowania w kształcie litery T

 • wjechanie na wyjazd z autostrady.

DISTRONIC PLUS czasowo utrzymuje aktualną prędkość i nie przyspiesza również, gdy pojazd poprzedzający opuszcza monitorowaną strefę. W celu realizacji tej funkcji system nawigacyjny musi dysponować aktualną mapą.

Jazda


Rondo (przykład)

Aktualna prędkość jest utrzymywana:

 • przez ok. 10 sekund przed rondem/ skrzyżowaniem T i ok. 1,5 sekundy na rondzie

 • przez ok. 12 sekund przed wyjazdem z autostrady i ok. 4 sekundy za wyjazdem z autostrady.

Następnie pojazd zostaje przyspieszony do prędkości wprowadzonej do pamięci.

Zatrzymywanie

OSTRZEŻENIE

Jeśli kierowca opuści pojazd, chociaż pojazd jest hamowany tylko za pomocą DISTRONIC PLUS, może dojść do jego stoczenia się, gdy

 • wystąpi usterka w układzie lub w zasilaniu napięciem

 • DISTRONIC PLUS zostanie wyłączony za pomocą dźwigni tempomatu, np. przez pasażera pojazdu lub spoza pojazdu

 • na skutek ingerencji w układy elektroniczne w komorze silnika lub bezpieczniki, wzgl. manipulacji przy akumulatorze

 • po odłączeniu akumulatora

 • po dodaniu gazu, np. przez pasażera pojazdu.

Istnieje ryzyko wypadku!

Przed opuszczeniem pojazdu należy zawsze wyłączać układ DISTRONIC PLUS i zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się.

Wyłączyć DISTRONIC PLUS więcej.

Gdy układ DISTRONIC PLUS rozpozna, że pojazd poprzedzający zatrzymuje się, wyhamowuje własny pojazd aż do zatrzymania.

W stojącym już pojeździe nie trzeba wciskać pedału hamulca.

Własny pojazd zatrzymuje się za pojazdem poprzedzającym w odległości zależnej od wprowadzonej odległości żądanej. Odległość żądaną ustawia się pokrętłem na dźwigni tempomatu.

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat ostrzegawczy, gdy przy włączonym układzie DISTRONIC PLUS

 • drzwi kierowcy zostaną otworzone i nastąpi odpięcie pasa bezpieczeństwa

 • silnik zostanie wyłączony, przy czym nie dotyczy to automatycznego wyłączenia przez funkcję ECO Start-Stop

 • pokrywa silnika zostanie otworzona

Włączyć bieg P

 • Przełączyć skrzynię biegów w położenie P, w celu zabezpieczenia pojazdu przed stoczeniem się.

  Układ DISTRONIC PLUS zostaje wyłączony. Komunikat ostrzegawczy zniknie z wyświetlacza.

Dodatkowo słychać przerywany dźwięk klaksonu, jeżeli przy włączonym układzie DISTRONIC PLUS nastąpi

 • wyłączenie silnika, otworzenie drzwi kierowcy i odpięcie pasa bezpieczeństwa

 • otworzenie pokrywy komory silnika.

Dźwięk klaksonu zwraca uwagę, że przed zaparkowaniem pojazdu należy wyłączyć DISTRONIC PLUS. Dźwięk klaksonu staje się głośniejszy przy próbie zablokowania pojazdu. Gdy DISTRONIC PLUS jest włączony, nie ma możliwości zablokowania zamków pojazdu.

Jeśli zapłon został wyłączony, silnik można ponownie uruchomić dopiero po wyłączeniu układu DISTRONIC PLUS.

Jeśli przy włączonym DISTRONIC PLUS wystąpi usterka systemu lub zasilania napięciem, na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Natychmiast hamować. Należy wtedy mocno wcisnąć hamulec, aż komunikat ostrzegawczy zniknie z wyświetlacza, lub przełączyć skrzynię biegów w położenie P. Na skutek tego układ DISTRONIC PLUS zostaje wyłączony.

  Dźwignia tempomatu

  Za pomocą dźwigni tempomatu obsługuje się układ DISTRONIC PLUS i tymczasowe ograniczenie prędkości SPEEDTRONIC. Lampka kontrolna LIM na dź ...

  Ustawianie prędkości

  Nacisnąć dźwignię tempomatu w górę w celu zwiększenia prędkości lub w dół w celu jej zmniejszenia. ...

  Zobacz tez:

  Uzupełnianie układu spryskiwaczy szyb i układu zmywania reflektorów
  OSTRZEŻENIENiektóre elementy w komorze silnika, np. silnik, chłodnica i elementy układu wydechowego, mogą nagrzewać się do wysokiej temperatury. Wykonywanie czynności w komorze silnika wiąże się z niebezpieczeństwem obr ...

  Używanie sprzęgła
  Przed zmianą biegu pedał sprzęgła powinien być dociśnięty do oporu, a następnie powoli zwolniony. Podczas jazdy pedał sprzęgła powinien być całkowicie zwolniony. Podczas jazdy nie wolno opierać stopy na pedale sprzęg ...

  Przywracanie wartości ciśnienia odniesienia w oponach
  Należy to zrobić:  gdy ciśnienie odniesienia w oponach musi być zmienione, aby dostosować je do warunków użytkowania (bez obciążenia, z obciążeniem, jazda na autostradzie itp.);  po przełożeniu koła (nie ...

  Categorie