Mercedes-Benz Klasa C: Układy ułatwiające jazdę (kierownica wielofunkcyjna z 12 przyciskami)

Mercedes-Benz Klasa C –> Komputer pokładowy i wskaźniki –> Komunikaty na wyświetlaczu –> Układy ułatwiające jazdę (kierownica wielofunkcyjna z 12 przyciskami)

Komunikaty na wyświetlaczu

Możliwe przyczyny/ skutki i > rozwiązanie
problemu

Attention Assist:
Odpocznij!)
ATTENTION ASSIST stwierdził na podstawie określonych kryteriów zmęczenie lub rosnącą nieuwagę kierowcy. Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.
 • W razie potrzeby przerwać jazdę.

Dłuższe jazdy powinny być regularnie przerywane, aby kierowca należycie odpoczął.

Attention Assist
nieaktywny
ATTENTION ASSIST ma awarię.
 • Udać się do fachowego serwisu.
Asystent ogranicznika pręd. chwilowo niedostępny, patrz instr. obsługi Asystent ogranicznika prędkości jest wyłączony i tymczasowo niedostępny. Możliwe przyczyny:
 • Szyba przednia w polu widzenia kamery jest zabrudzona.
 • Widoczność jest zakłócona w wyniku silnych opadów lub mgły

Jeśli komunikat nie zniknie z wyświetlacza:

 • Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się więcej.
 • Oczyścić szybę przednią.

Jeśli układ rozpozna pełną dostępność kamery, komunikat znika z wyświetlacza.

Asystent ogranicznika prędkości jest ponownie dostępny.

Asystent ograniczn. prędkości nieaktywny Asystent ogranicznika prędkości jest uszkodzony.
 • Udać się do fachowego serwisu
Wył. Funkcja HOLD jest wyłączona. Pojazd wpadł w poślizg.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

 • Włączyć później ponownie funkcję HOLD więcej.

Funkcja HOLD jest wyłączona. W przypadku maksymalnie wciśniętego pedału hamulca warunek włączenia nie jest spełniony.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

 • Sprawdzić warunki włączenia funkcji HOLD więcej.
Czujniki radarowe wyłączone patrz instr. obsługi Czujniki radarowe są wyłączone.
 • Włączyć czujniki radarowe więcej.
Asystent pasa ruchu chwilowo niedostępny, patrz instr. obsługi lub Aktywny asystent pasa ruchu chwilowo niedostępny, patrz instr. obsługi Asystent pasa ruchu lub aktywny asystent pasa ruchu jest wyłączony i niedostępny. Możliwe przyczyny:
 • Szyba przednia w polu widzenia kamery jest zabrudzona.
 • Widoczność jest zakłócona w wyniku silnych opadów lub mgły.
 • Przez dłuższy czas nie występują oznaczenia pasa ruchu.
 • Oznaczenia pasa ruchu są starte, nie odróżniają się wystarczająco od nawierzchni lub są pokryte np. brudem lub śniegiem.

Jeśli powyższe przyczyny nie mają miejsca, komunikat znika z wyświetlacza.

Asystent pasa ruchu lub aktywny asystent pasa ruchu jest ponownie dostępny.

Jeśli komunikat nie zniknie z wyświetlacza:'

 • Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się więcej.
 • Oczyścić szybę przednią.
Asystent pasa ruchu nieaktywny lub Aktywny asystent pasa ruchu nieaktywny Asystent pasa ruchu lub aktywny asystent pasa ruchu jest uszkodzony.
 • Udać się do fachowego serwisu.
Asystent kąta martwego niedostępny, patrz instr. obsługi lub Aktywny asystent kąta martwego niedostępny, patrz instr. obsługi Asystent kąta martwego lub aktywny asystent kąta martwego chwilowo niedostępny.

Pomiędzy pojazdem a przyczepą występuje połączenie elektryczne.

 • Potwierdzić komunikat na wyświetlaczu za pomocą mbsymb5_inv_0061.png
  na kierownicy.

Asystent kąta martwego lub aktywny asystent kąta martwego jest wyłączony podczas jazdy z przyczepą.

Asystent kąta martwego lub aktywny asystent kąta martwego chwilowo niedostępny. Możliwe przyczyny

 • Czujniki są zabrudzone.
 • Działanie jest zakłócone w wyniku silnych opadów.
 • Czujniki radarowe wykraczają poza zakres temperatury roboczej.
 • Czujniki radarowe są chwilowo niedostępne, np. z powodu promieniowania elektromagnetycznego w pobliżu stacji telewizyjnych i radiowych lub innych źródeł promieniowania.

Dodatkowo w lusterkach zewnętrznych świecą się żółte lampki kontrolne .


Jeśli powyższe przyczyny nie mają miejsca, komunikat znika z wyświetlacza.

Asystent kąta martwego lub aktywny asystent kąta martwego jest ponownie dostępny.

 • Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się więcej.
 • Oczyścić czujniki więcej.
 • Uruchomić ponownie silnik.
Asystent kąta martwego nieaktywny lub Aktywny asystent kąta martwego nieaktywny Asystent kąta martwego lub aktywny asystent kąta martwego jest uszkodzony.

Dodatkowo w lusterkach zewnętrznych świecą się żółte lampki kontrolne .


 • Udać się do fachowego serwisu.
Prowadzenie przy parkowaniu nieaktywny Układ prowadzenia przy parkowaniu jest uszkodzony więcej.
 • Uruchomić ponownie silnik.

  Jeśli komunikat nie zniknie z wyświetlacza:

 • Udać się do fachowego serwisu
Prowadzenie przy parkowaniu przerwane Układ prowadzenia przy parkowaniu jest wyłączony. Możliwe przyczyny:
 • Pojazd wpadł w poślizg.
 • Czujniki są zabrudzone.
 • Wystąpiła usterka.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

 • Z układu prowadzenia przy parkowaniu skorzystać ponownie później więcej

Jeśli przy prędkości poniżej 30 km/h symbol miejsca parkingowego nie pojawia się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym

 • Oczyścić czujniki więcej.
 • Uruchomić ponownie silnik.

Jeśli przy prędkości poniżej 30 km/h symbol miejsca parkingowego nadal nie pojawia się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym:

 • Udać się do fachowego serwisu.

Prowadzenie przy parkowaniu jest wyłączone, ponieważ pojazd opuścił pas ruchu

 • Zaparkować ponownie, zwracając przy tym uwagę na komunikaty na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.
Prowadzenie przy parkowaniu zakończone Pojazd jest ustawiony w pozycji docelowej. Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Komunikat znika automatycznie z wyświetlacza.

DISTRONIC PLUS wył. Układ DISTRONIC PLUS został wyłączony więcej. W przypadku automatycznego wyłączenia rozbrzmiewa dodatkowo sygnał ostrzegawczy.
DISTRONIC PLUS ponownie dostępny Układ DISTRONIC PLUS jest ponownie gotowy do działania po krótkiej niedostępności. Można teraz ponownie włączyć układ DISTRONIC PLUS więcej.
DISTRONIC PLUS chwilowo niedostępny, patrz instr. obsługi Układ DISTRONIC PLUS jest tymczasowo niedostępny. Możliwe przyczyny:
 • Działanie jest zakłócone w wyniku silnych opadów.
 • Czujniki w okładzinie chłodnicy oraz w zderzakach są zabrudzone.
 • Czujniki radarowe są chwilowo niedostępne, np. z powodu promieniowania elektromagnetycznego w pobliżu stacji telewizyjnych i radiowych lub innych źródeł promieniowania.
 • System przekracza dopuszczalny zakres temperatury roboczej.
 • Napięcie w instalacji elektrycznej jest za niskie.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

Jeśli powyższe przyczyny nie mają miejsca, komunikat znika z wyświetlacza.

Układ DISTRONIC PLUS jest ponownie dostępny

Jeśli komunikat nie zniknie z wyświetlacza:

 • Zatrzymać pojazd zgodnie z przepisami.
 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się więcej.
 • Oczyścić czujniki w okładzinie chłodnicy oraz w zderzakach więcej.
 • Uruchomić ponownie silnik.
DISTRONIC PLUS nieaktywny Układ DISTRONIC PLUS jest uszkodzony. Także układ BAS PLUS i hamulec PRE‑SAFE mogą mieć usterkę.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy

 • Udać się do fachowego serwisu.
DISTRONIC PLUS bierny Nastąpiło wciśnięcie pedału gazu. Układ DISTRONIC PLUS przełączył się na tryb bierny.
 • Zdjąć nogę z pedału gazu
DISTRONIC PLUS - - - km/h Jeden z warunków włączenia układu DISTRONIC PLUS nie jest spełniony.
 • Sprawdzić warunki konieczne do włączenia układu DISTRONIC PLUS więcej.
DISTRONIC PLUS i SPEEDTRONIC nieaktywne DISTRONIC PLUS i SPEEDTRONIC są uszkodzone. Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.
 • Udać się do fachowego serwisu
TEMPOMAT i SPEEDTRONIC nieaktywne TEMPOMAT i SPEEDTRONIC są uszkodzone.

Dodatkowo słychać sygnał ostrzegawczy.

 • Udać się do fachowego serwisu.
Limit - - - km/h Podczas wciśnięcia pedału gazu poza punkt oporu (kickdown), aktywacja SPEEDTRONIC nie jest możliwa.
TEMPOMAT - - - km/h Jeden z warunków włączenia tempomatu nie jest spełniony.

Nastąpiła np. próba wprowadzenia do pamięci prędkości niższej niż 30 km/h.

 • Jeśli pozwala na to sytuacja, przyspieszyć do prędkości powyżej 30 km/h i zapisać prędkość w pamięci
 • Sprawdzić warunki włączania tempomatu więcej.
120 km/h! Maksymalna prędkość przekroczona Tylko w niektórych krajach: nastąpiło przekroczenie maksymalnie dozwolonej prędkości.

Dodatkowo na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat 120 km/h!.

 • Zmniejszyć prędkość.

  Układy ułatwiające jazdę (kierownica wielofunkcyjna z 4 przyciskami)

  Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/ skutki i  rozwiązanie problemu Funkcja HOLD jest wyłączona. Poja ...

  Opony (kierownica wielofunkcyjna z 4 przyciskami)

  Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/ skutki i  rozwiązanie problemu Opony sprawdzić Układ ostrzegania ...

  Zobacz tez:

  Schowek pod podłogą bagażnika
  W schowku znajduje się zestaw TIREFIT, zestaw narzędzi itp. Otwieranie: Pociągnąć uchwyt w górę. Zaczepić uchwyt w rynience . Przed zamknięciem bagażnika należy zdjąć uchwyt i wp ...

  Ostrzeżenie o zmianie pasa ruchu
  Ta funkcja ostrzega kierowcę w przypadku niezamierzonego przekroczenia linii ciągłej lub nieciągłej. Ta funkcja wykorzystuje kamerę zamontowaną na przedniej szybie za lusterkiem. Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc podczas prowadzenia w przypadku ...

  Czyszczenie kamery cofania
  Nie czyścić soczewki i okolicy kamery wysokociśnieniowym agregatem myjącym. Limuzyna (przykład) Soczewkę kamery myć czystą wodą, przy użyciu miękkiego materiału. ...

  Categorie