Mercedes-Benz Klasa C: Przygotowanie pojazdu

Mercedes-Benz Klasa C –> Usuwanie awarii –> Uszkodzenie opony –> Przygotowanie pojazdu

Pojazd może być wyposażony w:

 • opony z właściwościami awaryjnymi (MOExtended) więcej

  W pojazdach z oponami MOExtended nie jest konieczne przygotowanie pojazdu.

 • zestaw TIREFIT więcej

 • koło dojazdowe (dotyczy tylko określonych krajów) więcej

 • koło zapasowe

Informacja dotyczące wymiany i montażu kół więcej.

 • Ustawić pojazd na twardym, płaskim, wykluczającym ślizganie się podłożu, możliwie daleko od ruchu drogowego.

 • Włączyć światła awaryjne.

 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się więcej.

 • W miarę możliwości koła przednie ustawić w położeniu do jazdy na wprost.

 • Wyłączyć silnik.

 • Pojazdy bez KEYLESS-GO: Wyjąć kluczyk ze stacyjki.

 • Pojazdy z KEYLESS-GO: Otworzyć drzwi kierowcy. Sieciowy układ elektroniczny jest teraz w położeniu 0, co oznacza "wyjęty kluczyk".

 • Pojazdy z KEYLESS-GO: Wyjąć przycisk Start-Stop ze stacyjki więcej.

 • Poprosić pasażerów o opuszczenie pojazdu. Zwrócić przy tym uwagę na to, aby wysiadali poza obszarem ruchu.

 • Zapewnić, aby pasażerowie przez cały czas przebywali poza strefą ewentualnego zagrożenia, np. za barierką oddzielającą jezdnię.

 • Wysiąść z pojazdu. Zwracać przy tym uwagę na wydarzenia na drodze.

 • Zamknąć drzwi kierowcy.

 • Ustawić trójkąt ostrzegawczy więcej w wystarczającej odległości. Zwracać przy tym uwagę na przepisy kodeksu drogowego.

  Uszkodzenie opony

  ...

  Opony z właściwościami awaryjnymi (MOExtended)

  ...

  Zobacz tez:

  Układ klimatyzacji sterowany ręcznie
  1. Ustawić kluczyk zapłonu w położeniu ON. 2. Wcisnąć przycisk odszraniania (  ). 3. Wcisnąć przycisk trybu poboru powietrza ( ) co najmniej 5 razy w ciągu 3 sekund. Lampka kontrolna w przycisku poboru powietrza mignie 3 razy w odst ...

  Światła drogowe
  Włączanie świateł drogowych: Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie 2 lub uruchomić silnik. Przekręcić włącznik świateł w położenie lub . Nacisnąć przełączni ...

  Podświetlenie wskaźników
  Podświetlenie wskaźników, wyświetlacza i elementów obsługi we wnętrzu pojazdu można regulować za pomocą regulatora jasności. Regulator jasności znajduje się z lewej strony u dołu w zestawie wskaźników wię ...

  Categorie