Mercedes-Benz Klasa C: Przygotowanie pojazdu

Mercedes-Benz Klasa C –> Usuwanie awarii –> Uszkodzenie opony –> Przygotowanie pojazdu

Pojazd może być wyposażony w:

 • opony z właściwościami awaryjnymi (MOExtended) więcej

  W pojazdach z oponami MOExtended nie jest konieczne przygotowanie pojazdu.

 • zestaw TIREFIT więcej

 • koło dojazdowe (dotyczy tylko określonych krajów) więcej

 • koło zapasowe

Informacja dotyczące wymiany i montażu kół więcej.

 • Ustawić pojazd na twardym, płaskim, wykluczającym ślizganie się podłożu, możliwie daleko od ruchu drogowego.

 • Włączyć światła awaryjne.

 • Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się więcej.

 • W miarę możliwości koła przednie ustawić w położeniu do jazdy na wprost.

 • Wyłączyć silnik.

 • Pojazdy bez KEYLESS-GO: Wyjąć kluczyk ze stacyjki.

 • Pojazdy z KEYLESS-GO: Otworzyć drzwi kierowcy. Sieciowy układ elektroniczny jest teraz w położeniu 0, co oznacza "wyjęty kluczyk".

 • Pojazdy z KEYLESS-GO: Wyjąć przycisk Start-Stop ze stacyjki więcej.

 • Poprosić pasażerów o opuszczenie pojazdu. Zwrócić przy tym uwagę na to, aby wysiadali poza obszarem ruchu.

 • Zapewnić, aby pasażerowie przez cały czas przebywali poza strefą ewentualnego zagrożenia, np. za barierką oddzielającą jezdnię.

 • Wysiąść z pojazdu. Zwracać przy tym uwagę na wydarzenia na drodze.

 • Zamknąć drzwi kierowcy.

 • Ustawić trójkąt ostrzegawczy więcej w wystarczającej odległości. Zwracać przy tym uwagę na przepisy kodeksu drogowego.

  Uszkodzenie opony

  ...

  Opony z właściwościami awaryjnymi (MOExtended)

  ...

  Zobacz tez:

  Włączanie, wyłączanie systemu
  Wcisnąć przełącznik 1 w celu wyłączenia tej funkcji. Komunikat "Stop & Start wyłączony" pojawia się na tablicy wskaźników i zaczyna się świecić lampka kontrolna 2 przełącznika. Ponowne wciśni ...

  Aktywna w razie zderzenia funkcja komfortowego wysiadania
  Jeśli aktywna w razie wypadku funkcja komfortowego wysiadania zostanie uruchomiona na skutek zderzenia, po otworzeniu drzwi kierowcy kolumna kierownicy przesuwa się w górę. Następuje to niezależnie od położenia kluczyka w stacyjce. Ułatwia to kier ...

  Alarm sygnalizujący otwarte drzwi lub pokrywę bagażnika
  Na postoju, przy włączonym zapłonie, lampka kontrolna 3 zapala się na tablicy wskaźników wraz z lampką kontrolną 4, informując o otwartych lub niedomkniętych otworach (drzwi, bagażnik itp.). Gdy pojazd osiągnie prędkoś ...

  Categorie