Mercedes-Benz Klasa C: Przegląd menu

Obsługa komputera pokładowego więcej.

W zależności od wyposażenia można wywołać następujące menu:

 • Menu Reise (Statystyka) więcej

 • Menu Navi (Zapowiedzi nawigacyjne) więcej

 • Menu Audio więcej

 • Menu Tel (telefon) więcej

 • Menu Assist. (systemy asysty)

 • Menu Service więcej

 • Menu Einstell. (ustawienia) więcej

 • Menu AMG w pojazdach AMG więcej

Komunikaty na wyświetlaczu menu Audio, Navi i Tel różnią się nieznacznie w pojazdach z systemem Audio i COMAND Online. Przykłady w instrukcji obsługi obowiązują w przypadku pojazdów z COMAND Online.

  Wyświetlacz wielofunkcyjny

  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym przedstawiane są wartości i ustawienia oraz ewentualne komunikaty różnych układów. Wyświetlacz w ...

  Menu Statystyka

  ...

  Zobacz tez:

  Włączanie i wyłączanie
  Włączanie: Nacisnąć przycisk . Lampka kontrolna w przycisku  świeci się. Przy włączonej funkcji "chłodzenie z osuszaniem powietrza" w pojazdach z ogrzewaniem postojowym świeci się jedna z lampek kontrolnych ...

  Awaryjne uruchamianie silnika
  Do awaryjnego rozruchu silnika używać wyłącznie punktu rozruchu z obcego źródła w komorze silnika, składającego się ze styku dodatniego i punktu masowego. OSTRZEŻENIEW akumulatorze znajduje się żrący elektrolit. ...

  Wskazówki ogólne
  Gniazda mogą być stosowane w przypadku akcesoriów o mocy każdorazowo maks. 180 W (15 A). Takimi urządzeniami są np. lampy lub ładowarki telefonów komórkowych. Gdy silnik jest wyłączony, dłuższe korzystanie z gniazd mo& ...

  Categorie