Mercedes-Benz Klasa C: Ponowne uruchomienie układu ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach

Mercedes-Benz Klasa C –> Obręcze kół i opony –> Ciśnienie w oponach –> Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach –> Ponowne uruchomienie układu ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach

Uruchomić ponownie układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach, jeśli

 • ciśnienie w oponach zostało zmienione

 • koła lub opony zostały zmienione

 • zamontowane zostały nowe koła lub opony.

 • Przed ponownym uruchomieniem upewnić się, czy ciśnienie w oponach wszystkich czterech opon jest ustawione zgodnie z przewidywanymi warunkami eksploatacji, sprawdzając wartości w tabeli na pokrywie wlewu paliwa. Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach może ostrzegać w niezawodny sposób, jeśli ciśnienie w oponach jest prawidłowo ustawione. Jeśli ciśnienie nie zostało ustawione prawidłowo, monitorowana jest ta nieprawidłowa wartość.

 • Należy uwzględnić wskazówki zawarte w ustępie "Ciśnienie w oponach" więcej.

Ponowne uruchomienie za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej z 4-przyciskami

 • Kluczyk w stacyjce musi być przekręcony w położenie 2.

 • Za pomocą mbsymb5_inv_0056.png
  wybrać Reifendruck Menü: R (ciśnienie w oponach menu: R).

 • Nacisnąć przycisk mbsymb1a_inv_0043.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Überwachung aktiv Neustart: R (monitorowanie aktywne ponowne uruchomienie: R).

 • Nacisnąć przycisk mbsymb1a_inv_0043.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Reifendruck OK? (ciśnienie w oponach OK?).

W celu potwierdzenia ponownego uruchomienia:

 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_0057.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat R.-Drucküberw. neu gestartet (monit. ciśnienia w oponach ponownie uruchomione). Po krótkim czasie układ rozpocznie monitorowanie ciśnienia ustawionego we wszystkich czterech oponach.

Lub

W celu przerwania ponownego uruchomienia:

 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_0058.png.
  Wartości ciśnienia w oponach zapisane podczas ostatniego uruchomienia są nadal monitorowane.

Ponowne uruchomienie za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej z 12-przyciskami

 • Kluczyk w stacyjce musi być przekręcony w położenie 2.

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  wybrać menu Service.

 • Za pomocą lub
  wybrać Reifendruck (ciśnienie w
  oponach).

 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Reifendrucküberwachung aktiv Neu starten mit OK (monitorowanie ciśnienia w oponach aktywne, ponowne uruchomienie przez OK).

W celu potwierdzenia ponownego uruchomienia:

 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Reifendruck jetzt OK (ciśnienie w oponach teraz OK)?.

 • Za pomocą lub
  wybrać Ja (tak).


 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Reifendrucküberwachung neu gestartet (monitorowanie ciśnienia w oponach ponownie uruchomione). Po krótkim czasie układ rozpocznie monitorowanie ciśnienia ustawionego we wszystkich czterech oponach.

Lub

W celu przerwania ponownego uruchomienia:

 • Nacisnąć przycisk nfz_ba2_inv_0025.png.
  Lub

 • Jeśli pojawi się komunikat Reifendruck jetzt OK (ciśnienie w oponach teraz OK)?, za pomocą lub
  wybrać Abbruch (anuluj).


 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_0061.png.
  Wartości ciśnienia w oponach zapisane podczas ostatniego uruchomienia są nadal monitorowane.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach ostrzega kierowcę o nieprawidłowo ustawionym ciśnieniu w oponach. Należy uwzględnić wskaz ...

  Kontrola ciśnienia w oponach

  ...

  Zobacz tez:

  Zagłówki tylnych foteli
  Położenie użytkowe środkowego zagłówka A Podnieść maksymalnie zagłówek, aby użyć go w pozycji górnej. Sprawdzić prawidłowe zablokowanie. Zagłówki są elementami wyposażenia wpł ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  NIEBEZPIECZEŃSTWOJeśli końcówka rury wydechowej jest zablokowana lub wystarczająca wentylacja nie jest możliwa, do wnętrza pojazdu mogą się przedostać trujące spaliny, w szczególności tlenek węgla. Tak dziej ...

  Podłączanie prostownika
  Prostownik musi być kompatybilny z akumulatorem o napięciu znamionowym wynoszącym 12 V. Nie wolno odłączać akumulatora, gdy silnik pracuje. Należy przestrzegać zasad podanych w instrukcji obsługi prostownika ładującego akumulator. ...

  Categorie