Mercedes-Benz Klasa C: Ponowne uruchomienie układu ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach

Mercedes-Benz Klasa C –> Obręcze kół i opony –> Ciśnienie w oponach –> Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach –> Ponowne uruchomienie układu ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach

Uruchomić ponownie układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach, jeśli

 • ciśnienie w oponach zostało zmienione

 • koła lub opony zostały zmienione

 • zamontowane zostały nowe koła lub opony.

 • Przed ponownym uruchomieniem upewnić się, czy ciśnienie w oponach wszystkich czterech opon jest ustawione zgodnie z przewidywanymi warunkami eksploatacji, sprawdzając wartości w tabeli na pokrywie wlewu paliwa. Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach może ostrzegać w niezawodny sposób, jeśli ciśnienie w oponach jest prawidłowo ustawione. Jeśli ciśnienie nie zostało ustawione prawidłowo, monitorowana jest ta nieprawidłowa wartość.

 • Należy uwzględnić wskazówki zawarte w ustępie "Ciśnienie w oponach" więcej.

Ponowne uruchomienie za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej z 4-przyciskami

 • Kluczyk w stacyjce musi być przekręcony w położenie 2.

 • Za pomocą mbsymb5_inv_0056.png
  wybrać Reifendruck Menü: R (ciśnienie w oponach menu: R).

 • Nacisnąć przycisk mbsymb1a_inv_0043.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Überwachung aktiv Neustart: R (monitorowanie aktywne ponowne uruchomienie: R).

 • Nacisnąć przycisk mbsymb1a_inv_0043.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Reifendruck OK? (ciśnienie w oponach OK?).

W celu potwierdzenia ponownego uruchomienia:

 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_0057.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat R.-Drucküberw. neu gestartet (monit. ciśnienia w oponach ponownie uruchomione). Po krótkim czasie układ rozpocznie monitorowanie ciśnienia ustawionego we wszystkich czterech oponach.

Lub

W celu przerwania ponownego uruchomienia:

 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_0058.png.
  Wartości ciśnienia w oponach zapisane podczas ostatniego uruchomienia są nadal monitorowane.

Ponowne uruchomienie za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej z 12-przyciskami

 • Kluczyk w stacyjce musi być przekręcony w położenie 2.

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  wybrać menu Service.

 • Za pomocą lub
  wybrać Reifendruck (ciśnienie w
  oponach).

 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Reifendrucküberwachung aktiv Neu starten mit OK (monitorowanie ciśnienia w oponach aktywne, ponowne uruchomienie przez OK).

W celu potwierdzenia ponownego uruchomienia:

 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Reifendruck jetzt OK (ciśnienie w oponach teraz OK)?.

 • Za pomocą lub
  wybrać Ja (tak).


 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Reifendrucküberwachung neu gestartet (monitorowanie ciśnienia w oponach ponownie uruchomione). Po krótkim czasie układ rozpocznie monitorowanie ciśnienia ustawionego we wszystkich czterech oponach.

Lub

W celu przerwania ponownego uruchomienia:

 • Nacisnąć przycisk nfz_ba2_inv_0025.png.
  Lub

 • Jeśli pojawi się komunikat Reifendruck jetzt OK (ciśnienie w oponach teraz OK)?, za pomocą lub
  wybrać Abbruch (anuluj).


 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_0061.png.
  Wartości ciśnienia w oponach zapisane podczas ostatniego uruchomienia są nadal monitorowane.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach ostrzega kierowcę o nieprawidłowo ustawionym ciśnieniu w oponach. Należy uwzględnić wskaz ...

  Kontrola ciśnienia w oponach

  ...

  Zobacz tez:

  Odtwarzacz plyt kompaktowych (PA760R) (OPCJA)
  1. Szczelina do wkładania CD 2. Lampka kontrolna CD 3. Przycisk wysuwania CD 4. Przycisk ładowania CD (LOAD) 5. Przycisk wyboru urządzenia zewnętrznego AUX 6. Przycisk automatycznego wyboru ścieżek 7. Przycisk wyświetlania informacji INFO 8. Przycisk dos ...

  Za pomocą kluczyka
  Kluczyk musi znajdować się blisko klamki drzwi kierowcy. Skierować czubek kluczyka na klamkę drzwi kierowcy. Przytrzymać przycisk wciśnięty, aż szyby boczne i okno dachowe lub panoramiczne okno dachowe zostaną cał ...

  Wskazówki ogólne
  Ochrona środowiskaFirma Daimler AG kompleksowo przestrzega zasad i przepisów dotyczących ochrony środowiska. Celem takiego działania jest oszczędne gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego, których zachowanie służy zar&oa ...

  Categorie