Mercedes-Benz Klasa C: Ponowne uruchomienie układu ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach

Mercedes-Benz Klasa C –> Obręcze kół i opony –> Ciśnienie w oponach –> Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach –> Ponowne uruchomienie układu ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach

Uruchomić ponownie układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach, jeśli

 • ciśnienie w oponach zostało zmienione

 • koła lub opony zostały zmienione

 • zamontowane zostały nowe koła lub opony.

 • Przed ponownym uruchomieniem upewnić się, czy ciśnienie w oponach wszystkich czterech opon jest ustawione zgodnie z przewidywanymi warunkami eksploatacji, sprawdzając wartości w tabeli na pokrywie wlewu paliwa. Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach może ostrzegać w niezawodny sposób, jeśli ciśnienie w oponach jest prawidłowo ustawione. Jeśli ciśnienie nie zostało ustawione prawidłowo, monitorowana jest ta nieprawidłowa wartość.

 • Należy uwzględnić wskazówki zawarte w ustępie "Ciśnienie w oponach" więcej.

Ponowne uruchomienie za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej z 4-przyciskami

 • Kluczyk w stacyjce musi być przekręcony w położenie 2.

 • Za pomocą mbsymb5_inv_0056.png
  wybrać Reifendruck Menü: R (ciśnienie w oponach menu: R).

 • Nacisnąć przycisk mbsymb1a_inv_0043.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Überwachung aktiv Neustart: R (monitorowanie aktywne ponowne uruchomienie: R).

 • Nacisnąć przycisk mbsymb1a_inv_0043.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Reifendruck OK? (ciśnienie w oponach OK?).

W celu potwierdzenia ponownego uruchomienia:

 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_0057.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat R.-Drucküberw. neu gestartet (monit. ciśnienia w oponach ponownie uruchomione). Po krótkim czasie układ rozpocznie monitorowanie ciśnienia ustawionego we wszystkich czterech oponach.

Lub

W celu przerwania ponownego uruchomienia:

 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_0058.png.
  Wartości ciśnienia w oponach zapisane podczas ostatniego uruchomienia są nadal monitorowane.

Ponowne uruchomienie za pomocą kierownicy wielofunkcyjnej z 12-przyciskami

 • Kluczyk w stacyjce musi być przekręcony w położenie 2.

 • Za pomocą mbsymb5_inv_003d.png
  lub mbsymb5_inv_003b.png
  wybrać menu Service.

 • Za pomocą lub
  wybrać Reifendruck (ciśnienie w
  oponach).

 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Reifendrucküberwachung aktiv Neu starten mit OK (monitorowanie ciśnienia w oponach aktywne, ponowne uruchomienie przez OK).

W celu potwierdzenia ponownego uruchomienia:

 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat Reifendruck jetzt OK (ciśnienie w oponach teraz OK)?.

 • Za pomocą lub
  wybrać Ja (tak).


 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_0061.png.
  Na wyświetlaczu pojawia się komunikat Reifendrucküberwachung neu gestartet (monitorowanie ciśnienia w oponach ponownie uruchomione). Po krótkim czasie układ rozpocznie monitorowanie ciśnienia ustawionego we wszystkich czterech oponach.

Lub

W celu przerwania ponownego uruchomienia:

 • Nacisnąć przycisk nfz_ba2_inv_0025.png.
  Lub

 • Jeśli pojawi się komunikat Reifendruck jetzt OK (ciśnienie w oponach teraz OK)?, za pomocą lub
  wybrać Abbruch (anuluj).


 • Nacisnąć przycisk mbsymb5_inv_0061.png.
  Wartości ciśnienia w oponach zapisane podczas ostatniego uruchomienia są nadal monitorowane.

  Ważne zasady bezpieczeństwa

  Układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach ostrzega kierowcę o nieprawidłowo ustawionym ciśnieniu w oponach. Należy uwzględnić wskaz ...

  Kontrola ciśnienia w oponach

  ...

  Zobacz tez:

  Tablica wskaźników B
  Zapala się w momencie otwarcia drzwi kierowcy. Zaświeceniu się niektórych lampek kontrolnych towarzyszy komunikat. Obrotomierz 7 (podziałka × 1000) Prędkościomierz 8 Wyświetla się zgodnie z ustawieniami osobistymi na tablicy wska ...

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  NIEBEZPIECZEŃSTWOJeśli końcówka rury wydechowej jest zablokowana lub wystarczająca wentylacja nie jest możliwa, do wnętrza pojazdu mogą się przedostać trujące spaliny, w szczególności tlenek węgla. Tak dziej ...

  Światła (kierownica wielofunkcyjna z 12 przyciskami)
  Komunikaty na wyświetlaczu dotyczące diod świetlnych: Komunikat pojawia się na wyświetlaczu tylko w razie awarii wszystkich diod świetlnych.   Komunikaty na wyświetlaczu Możliwe przyczyny/ skutki i  rozwi& ...

  Categorie