Mercedes-Benz Klasa C: Pofabryczny montaż urządzeń łączności radiowej i telefonów komórkowych

Mercedes-Benz Klasa C –> Dane techniczne –> Układy elektroniczne pojazdu –> Pofabryczny montaż urządzeń łączności radiowej i telefonów komórkowych
OSTRZEŻENIE

Jeśli nadajnik radiowy zostanie zmanipulowany lub zamontowany nieprawidłowo, jego promieniowanie elektromagnetyczne może zakłócać działanie układów elektronicznych pojazdu. W wyniku tego bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu może być zagrożone. Istnieje ryzyko wypadku!

Prace przy urządzeniach elektrycznych i elektronicznych należy zawsze zlecać w fachowym serwisie.

 

OSTRZEŻENIE

Wskutek niewłaściwego użytkowania radiowych nadajników w pojeździe generowane przez te urządzenia pola elektromagnetyczne mogą zakłócać działanie układów elektronicznych pojazdu, np

 • jeśli nadajnik radiowy nie jest podłączony do zewnętrznej anteny
 • zewnętrzna antena jest nieprawidłowo zamontowana lub nie eliminuje wystarczająco odbić sygnałów.

Bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu może być ograniczone. Istnieje ryzyko wypadku!

Montaż eliminującej odbicia anteny zewnętrznej należy zlecić w fachowym serwisie. Podczas użytkowania w pojeździe urządzenia nadawcze wykorzystujące częstotliwości radiowe powinny być zawsze podłączone do eliminującej odbicia anteny zewnętrznej.

 

Zignorowanie zasad montażu i użytkowania urządzeń łączności radiowej może spowodować cofnięcie decyzji o dopuszczeniu pojazdu do ruchu drogowego.

W szczególności należy przestrzegać następujących wymagań:

 • korzystanie wyłącznie z dopuszczonych pasm częstotliwości
 • przestrzeganie maksymalnej mocy wyjściowej urządzenia
 • korzystanie wyłącznie z dopuszczonych pozycji anteny

Zwiększone promieniowanie elektromagnetyczne może spowodować zagrożenie dla zdrowia. Korzystanie z anteny zewnętrznej pozwala uniknąć - tak ostatnio często dyskutowanych - możliwych zagrożeń dla zdrowia, spowodowanych polem elektromagnetycznym.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących eksploatacji telefonów komórkowych więcej.

Po poprawnym montażu radiowego urządzenia nadawczo-odbiorczego możliwe jest zamontowanie anteny w następujących miejscach

Pofabryczny montaż urządzeń łączności radiowej i telefonów komórkowych


Limuzyna: dopuszczone pozycje anteny

 1. Przednia część dachu

 2. Tylna część dachu

 3. Tylne błotniki

 4. Klapa bagażnika

Pofabryczny montaż urządzeń łączności radiowej i telefonów komórkowych


Kombi: dopuszczone pozycje anteny

 1. Przednia część dachu

 2. Tylna część dachu

 3. Tylne błotniki

W przypadku pojazdów z oknem dachowym należy podczas montażu anteny w przednim obszarze dachu uwzględnić zakres ruchu okna dachowego.

W przypadku pojazdów z panoramicznym oknem dachowym montaż anteny w przednim i tylnym obszarze dachu jest niedozwolony.

Na tylnych błotnikach zaleca się montowanie anteny w kierunku środka jezdni.

Do pofabrycznego montażu nadajników fal radiowych należy stosować dyrektywę techniczną ISO/TS 21609 (Specyfikacja techniczna dla pojazdów drogowych - wytyczne EMC dotyczące instalacji niefabrycznych radiowych urządzeń nadawczych). Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady montażu zewnętrznych elementów na nadwoziu.

Jeśli pojazd jest fabrycznie wyposażony w instalację łączności radiowej, należy wykorzystywać zamontowane w ramach tej instalacji złącza zasilania, wzgl. złącza antenowe. Podczas montowania należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń przedstawionych w dodatkowych instrukcjach opracowanych przez producenta.

Różnice pasm częstotliwości, maksymalnych mocy nadajników lub pozycji anten muszą być dopuszczone przez Daimler AG.

Maksymalna moc nadajnika (PEAK), mierzona na podstawie anteny, nie może przekroczyć następujących wartości:

Pofabryczny montaż urządzeń łączności radiowej i telefonów komórkowych


W pojeździe można korzystać bez ograniczeń z następujących urządzeń:

 • nadajniki radiowe o maksymalnej mocy do 100 mW

 • telefony komórkowe (GSM/ DCS/ PCS/ UMTS/ LTE)

Dla następujących pasm częstotliwości nie istnieją żadne ograniczenia pozycji anteny w obszarze zewnętrznym pojazdu:

 • Radiofonia sieciowa/ Tetra

 • Pasmo 70 cm

 • GSM/ DCS/ PCS

 • UMTS/ LTE

  Ingerencje w układy elektroniczne silnika

  Wszelkie prace dotyczące elektronicznego układu sterującego pracą silnika i powiązanych z nim elementów, takich jak moduły steruj ...

  Tabliczki znamionowe

  ...

  Zobacz tez:

  Ważne zasady bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIEPrzewożąc w pojeździe dzieci należy uruchomić zabezpieczenie tylnych drzwi i zablokować możliwość obsługi szyb bocznych przełącznikami umieszczonymi z tyłu. W przeciwnym razie dzieci mogą podczas ...

  PRE-SAFE (system prewencyjnej ochrony pasażerów)
  System prewencyjnej ochrony pasażerów PRE-SAFE uruchamia w sytuacjach zagrożenia odpowiednie środki zapobiegawcze, służące ochronie osób znajdujących się w pojeździe. PRE-SAFE reaguje jeśli w pojazdach z DISTRONIC PLUS, nast ...

  Kierunkowskazy
  Światła drogowe Kierunkowskaz prawy Kierunkowskaz prawy Kierunkowskaz lewy Krótkie mignięcie: Nacisnąć przełącznik zespolony na krótko do punktu oporu w kierunku strzałki  lub . Kierunkowskazy p ...

  Categorie