Mercedes-Benz Klasa C: Mechaniczna skrzynia biegów

Mercedes-Benz Klasa C –> Jazda i parkowazieć –> Jazda –> Ruszanie –> Mechaniczna skrzynia biegów
 • Wcisnąć i przytrzymać pedał hamulca.

 • Wcisnąć pedał sprzęgła do oporu.

 • Włączyć 1. bieg lub bieg wsteczny R.

 • Zwolnić hamulec postojowy więcej.

 • Puścić pedał hamulca.

 • Powoli puszczać pedał sprzęgła i ostrożnie wciskać pedał gazu.

We właściwym czasie zmieniać biegi i w miarę możliwości nie dopuszczać do obracania się kół w miejscu. Może to spowodować uszkodzenie pojazdu.

 

W celu ograniczenia zużycia paliwa kierować się zaleceniami zmiany biegów, przedstawianymi na wyświetlaczu wielofunkcyjnym więcej.

 

Po ruszeniu następuje automatycznie centralne zablokowanie pojazdu. Blokady zamknięcia w drzwiach wsuwają się.

Drzwi można w każdej chwili otworzyć od wewnątrz.

Funkcję automatycznego blokowania drzwi można wyłączyć więcej.

  Ruszanie

  ...

  Automatyczna skrzynia biegów

  OSTRZEŻENIEJeśli prędkość obrotowa silnika jest wyższa od roboczej prędkości obrotowej i skrzynia biegów zostanie wtedy ...

  Zobacz tez:

  Ingerencje w układy elektroniczne silnika
  Wszelkie prace dotyczące elektronicznego układu sterującego pracą silnika i powiązanych z nim elementów, takich jak moduły sterujące, czujniki i przewody podłączeniowe, należy zlecać w fachowym serwisie. W przeciwnym ra ...

  Konserwacja podwozia
  Substancje korozyjne wykorzystywanie do usuwania lodu lub śniegu oraz pyłu z nawierzchni dróg mogą gromadzić się na podwoziu. Jeżeli substancje te nie będą usuwane, może wystąpić przyspieszona korozja takich elementów podwozia, ...

  Informacje na temat danych technicznych
  Informacje ogólne Aktualne dane techniczne są dostępne w Internecie pod adresem: http://www.mercedes-benz.com. Dane techniczne określono według obowiązujących dyrektyw UE. Wszystkie dane są obowiązujące dla pojazdów z wyposa& ...

  Categorie