Hyundai i30: Silnik wysokoprężny

Hyundai i30 –> Wstęp –> Zalecane paliwo –> Silnik wysokoprężny

Olej napędowy

Silniki wysokoprężne powinny być zasilane wyłącznie dostępnym w handlu olejem napędowym spełniającym wymagania normy EN 590 lub jej odpowiedników (EN oznacza "normę europejską").

Nie wolno stosować oleju napędowego do silników okrętowych, oleju opałowego ani niezatwierdzonych codatków do olejów napędowych, ponieważ zwię<szają zużycie i powodują uszkodzenia silnika i układu paliwowego. Stosowanie niezatwierdzonych paliw i/lub dodatków do paliw powoduje ograniczenie uprawnień wynikających z gwarancji.

W pojazdach H/undai stosowany jest olej napędowy o liczbie cetanowej powyżej 51. Jeżeli dostępne są dwa rodzaje oleju napędowego, należy używać paliwa letnego lub zimowego w zależności od następujących temperatur otoczenia:

 • Powyżej -5C ... letni olej napędowy.
 • Poniżej -5C ... zimowy olej napędowy

Należy dokładnie obserwować poziom paliwa w zbiorniku. Jeżeli silnik zatrzyma się z powodu braku paliwa, można go uruchomić jedynie po uprzednim całkowitym odpowietrzeniu przewodów układu paliwowego.

OSTROŻNIE

 • Nie wolno dopuścić do przedostania się benzyny lub wody do zbiornika paliwa.

  Jeśli się tak zdarzy, należy spuścić paliwo z układu i odpowietrzyć przewody paliwowe, aby zapobiec zablokowaniu pompy wtryskowej i uszkodzeniu silnika.

 • W warunkach zimowych, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej -10C, w celu wyeliminowania awarii związanych z zamarzaniem do oleju napędowego można dodać oleju parafinowego. Nie wolno dodawać więcej niż 20% oleju parafinowego.

OSTROŻNIE Olej napędowy

W pojazdach wyposażonych w układ filtra cząstek stałych (DPF) zaleca się używanie oleju napędowego o najwyższej jakości.

Używanie oleju napędowego z wysoką zawartością siarki (powyżej 50 ppm siarki) lub dodatków o nieznanym składzie może spowodować uszkodzenie układu filtra cząstek stałych (DPF) i wydobywanie się białego dymu z układu wydechowego.

Biopallwo

Dostępne na rynku mieszanki oleju napędowego zawierające nie więcej niż 7% biopaliwa, powszechnie znane jako "olej napędowy B7", można stosować w samochodzie Hyundai, jeżeli spełniają wymagania normy EN 14214 lub jej odpowiedników.

(EN oznacza "normę europejską"). Używanie mieszanek zawierających powyżej 7% biopaliw produkowanych z estrów metylowych oleju rzepakowego (RME), estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), estrów metylowych olejów pochodzących z warzyw (VME) lub mieszanie oleju napędowego z biopaliwem (powyżej 7%) powoduje nadmierne zużycie lub uszkodzenie silnika i układu paliwowego. Naprawa lub wymiana elementów zużytych lub uszkodzonych w wyniku stosowania niezatwierdzonych paliw nie jest objęta gwarancją producenta.

OSTROŻNIE

 • Nigdy nie używać żadnego paliwa (oleju napędowego, biopaliwa B7 ani innego) niespełniającego najnowszych specyfikacji przemysłu naftowego.
 • Nigdy nie używać dodatków lub środków czyszczących, które nie są zalecane lub zatwierdzone przez producenta samochodu.

  Nie wolno stosować metanolu

  Paliwa zawierające metanol (spirytus drzewny) nie mogą być stosowane w samochodzie Hyundai. Ten rodzaj paliwa może zmniejszyć osiągi pojazdu i sp ...

  Procedura docierania pojazdu

  Nie jest wymagany specjalny okres docierania. Przestrzeganie kilku zaleceń podczas pierwszego 1000 km może poprawić osiągi, oszczędność pali ...

  Zobacz tez:

  Zabezpieczenia uzupełniające przednie pasy bezpieczeństwa
  Zależnie od wersji pojazdu, składają się na nie:  napinacze zwijacza pasa bezpieczeństwa;  napinacze biodrowego pasa bezpieczeństwa;  ograniczniki nacisku pasa obojczykowego;  czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera. ...

  Cechy szczególne wersji z silnikiem benzynowym
  Warunki eksploatacji pojazdu, takie jak:  długotrwała jazda z zapaloną lampką ostrzegawczą rezerwy paliwa w zbiorniku;  stosowanie benzyny z zawartością związków ołowiu;  stosowanie dodatków do oleju lub paliwa n ...

  Funkcja stabilizowania przyczepy przez ESP
  Funkcja stabilizowania przyczepy przez ESP jest niedostępna w pojazdach AMG. OSTRZEŻENIEW przypadku złych warunków drogowych i pogodowych funkcja stabilizowania przyczepy może nie zapobiec rozkołysaniu się zestawu. Przyczepy z wysokim punktem c ...

  Categorie