Hyundai i30: Regulacja wysokości siedziska (fotel kierowcy) (opcja)

Hyundai i30 –> System bezpieczeństwa samochodu –> Fotele –> Regulacja przedniego fotela –> Regulacja wysokości siedziska (fotel kierowcy) (opcja)

Regulacja wysokości siedziska (fotel kierowcy) (opcja)


Regulacja wysokości siedziska (fotel kierowcy) (opcja)

 • Aby obniżyć siedzisko, kilkakrotnie pchnąć dźwignię w dół.
 • Aby podwyższyć siedzisko fotela, kilkakrotnie pociągnąć dźwignię do góry.

Zagłówek

Dla bezpieczeństwa i wygody pasażera oraz kierowcy oba przednie fotele są wyposażone w zagłówki.

Zagłówek nie tylko zapewnia komfort kierowcy i przedniemu pasażerowi, ale również pomaga chronić głowę i szyję w razie kolizji.

OSTRZEŻENIE

 • W celu uzyskania maksymalnie skutecznej ochrony w razie wypadku zagłówek powinien być tak ustawiony, aby jego środek znajdował się na wysokości środka ciężkości głowy osoby siedzącej na fotelu. U większości ludzi środek ciężkości głowy znajduje się mniej więcej na wysokości górnych powiek. Należy również ustawić zagłówek tak, by znajdował się jak najbliżej głowy. Z tego względu nie zaleca się używania poduszki utrzymującej ciało w pewnej odległości od oparcia.
 • Nie wolno jeździć samochodem ze zdemontowanymi zagłówkami, ponieważ w razie wypadku może się to stać przyczyną poważnych obrażeń. Prawidłowo ustawione zagłówki mogą ochronić przed obrażeniami kręgów szyjnych.
 • Nie należy regulować położenia zagłówka fotela kierowcy, gdy pojazd jest w ruchu

Aktywny zagłówek (opcja)

Aktywny zagłówek (opcja)


Aktywne zagłówki przesuwają się do przodu i w górę podczas zderzenia tylnego. Przeciwdziałają odchyleniom do tyłu głowy kierowcy i przedniego pasażera, zapobiegając w ten sposób obrażeniom kręgów szyjnych.

Regulacja ustawienia (przód/tył) (opcja)

Regulacja ustawienia (przód/tył) (opcja)


Zagłówek może zostać pochylony do przodu w trzy różne położenia przez odpowiednie pociągnięcie go do przodu. Aby odchylić zagłówek maksymalnie do tyłu, należy pociągnąć go maksymalnie do przodu i zwolnić. Zagłówek należy ustawić tak, aby wspierał głowę i szyję.

Regulacja wysokości

Regulacja wysokości


Aby podnieść zagłówek, pociągnąć go do góry w wymagane położenie (1). W celu obniżenia zagłówka wcisnąć i przytrzymać przycisk blokady (2) na wsporniku zagłówka, a następnie obniżyć zagłówek, aż osiągnie wymagane położenie (3).

  Regulacja położenia przód/tył

  Aby przesunąć fotel do przodu lub do tyłu, należy: 1. Pociągnąć do góry i przytrzymać dźwignię regulacyjną umieszczo ...

  Demontaż

  W celu zdemontowania zagłówka podnieść go do oporu i wcisnąć przycisk blokady (1), jednocześnie pociągając zagłówek d ...

  Zobacz tez:

  Obsluga urzadzenia USB (PA710R) (OPCJA)
  Jeżeli urządzenie USB będzie podłączone za pomocą specjalnego przewodu do wielogniazdowego portu w konsoli z prawej strony fotela kierowcy. w górnym prawym rogu wyświetlacza pojawi się ikona "USB". 1. Przycisk wyboru urządzenia zew ...

  Zerowanie wartości
  Resetowanie statystyki "Od rozruchu" (przykład) Za pomocą lub na kierownicy wybrać Reise (statystyka). Za pomocą lub wybrać funkcję, która ma zostać zresetowana. Nacisnąć. Za pomocą wybra& ...

  Na miejscu tylnym
  Łóżeczko jest instalowane poprzecznie względem kierunku jazdy i zajmuje co najmniej dwa miejsca. Głowę dziecka należy umieścić po stronie przeciwległej do drzwi. Przesunąć fotel przedni pojazdu maksymalnie do przodu w celu zainstal ...

  Categorie